Tietosuojailmoitus

Nordea Bank Oyj käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, kun se toimittaa tuotteita ja palveluja, joista osapuolet ovat sopineet. Lisäksi Nordea käsittelee henkilötietoja muissa yhteyksissä, kuten silloin kun vastaamme asiakkaiden pyyntöihin tai lakien ja muiden säännösten noudattaminen sitä edellyttää. Yksityiskohtaista tietoa henkilötietojen käsittelystä Nordea Bank Oyj:ssa annetaan Nordean tietosuojaselosteessaAvautuu uuteen ikkunaan. Tietosuojaselosteen voi saada myös ottamalla yhteyttä Nordea Bank Oyj:hin. Tietosuojaseloste sisältää tietoa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista, joita ovat muun muassa oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

Yritysasiakkaan on toimitettava Nordean tietosuojaselosteAvautuu uuteen ikkunaan henkilöille, joiden henkilötietoja se luovuttaa Nordealle.