Kom igång med Bankkoder

Med bankkoderna loggar du in i mobil- och nätbanken och identifierar dig i Nordea Kundtjänst. Med bankkoderna kan du även identifiera dig i andra tjänsteleverantörers, såsom FPA:s och Skatteförvaltningens tjänster och betala dina köp på nätet. Genom att börja använda appen Nordea ID eller kodkalkylatorn säkerställer du att du kan använda andra tjänsteleverantörers tjänster även i framtiden.

Bankkoder och identifieringsmetoder

Bankkoderna består av ett permanent användar-ID och koden för kodappen eller koden som du får med hjälp av kodkalkylatorn. Kodkortet på papper kommer att slopas stegvis hösten 2019 varefter det inte längre går att logga in i andra tjänsteleverantörers tjänster med det.

Om du använder smarttelefon eller surfplatta

Börja använda kodappen. Med hjälp av kodappen kan du logga in i mobilbanken på din smarttelefon eller surfplatta eller in i nätbanken på din dator.

Du gör klokt i att ladda ner kodappen på två mobila enheter, på din smarttelefon och surfplatta eller en familjemedlems mobila enhet. Du kan också beställa en kodkalkylator vid sidan om kodappen. På så sätt försäkrar du dig om att du kan sköta dina bankärenden smidigt ifall din mobila enhet försvinner eller går sönder.

Om du använder bara dator

Börja använda en kodkalkylator för att kunna logga in i nätbanken.

2. Kodkalkylatorn

Kodkalkylatorn är liten, lätt och enkel att ha med sig till exempel i plånbokens kortfack. Du kan beställa kodkalkylatorn i nätbanken. Om du har nedsatt syn får du på vårt kontor en talande kodkalkylator. 

Läs mer om kodkalkylatorn.

3. Kodkort

Även om kodkortet fortsättningsvis kan användas kommer det att slopas år 2019. Vi kommer att meddela kunderna separat om det. Vi rekommenderar ändå att våra kunder redan nu övergår till de nya och säkrare identifieringsmetoderna, dvs. kodappen eller kodkalkylatorn.

Så här får du bankkoder

 • Bli kund på nätet så får du bankkoderna redan följande bankdag.
 • Alternativt kan du få bankkoderna på vårt kontor. Då ingår vi ett avtal om nätbanken med dig och hjälper dig att börja använda bankkoderna.
Avtal kan öppnas av:
 • Kunder med konto som fyllt 18 år.
 • Mindreåringar med intressebevakarnas samtycke (eller fullmakt).
 • 15-åring självständigt då ett sådant konto som 15-åringen själv öppnat för sina egna inkomster och som inte kräver intressebevakarnas samtycke för att användas ansluts till avtalet.

Även ett konto med dispositionsrätt eller ett värdeandelskonto kan anslutas till dispositionsrättsinnehavarens nätbanksavtal.  Kontoinnehavaren och innehavaren av dispositionsrätten ska bägge två närvara på kontoret då kontot ansluts till nätbanksavtalet. Privatkunder ska vara personligen närvarande medan företagskunder ska ta med sig beslut av företagsstyrelsen.

Om du ingår avtal till exempel för en förening eller vill ansluta en annan persons konto till ditt avtal som du har dispositionsrätt till, ska du komma ihåg att ta med de handlingar som krävs.

Kolla dina kontouppgifter smidigt elektroniskt

Funktionen för att kolla nätbanken är en avgiftsfri tjänst för dig som inte har tillgång till nätbanken. Med funktionen för att kolla nätbanken kan du titta på dina kontotransaktioner och saldon på dina kreditkort, och dessutom får du månatligen ett elektroniskt kontoutdrag. Du använder funktionen för att kolla nätbanken med ditt användar-ID och ett permanent fyrsiffrigt lösenord. 

 • Funktionen för att kolla nätbanken är avgiftsfri.
 • Tjänsten är avsedd för kunder som inte har tillgång till nätbanken och bland annat för ungdomar under 15 år (med föräldrarnas tillstånd).
 • Avtalet öppnas på kontoret.
 • I tjänsten syns alla kundens konton och elektroniska kontoutdrag över dem med undantag av BSP-kontot och tidsbundna konton. 
 • Kunden kan använda tjänsten med dator eller webbläsare i mobil enhet.

Koderna är endast avsedda för att kolla nätbanken och kan inte användas för identifiering eller fakturabetalning.

Permanent lösenord

Med det permanenta lösenordet och ditt användar-ID kan du använda nät- och mobilbanken för att kolla dina kontouppgifter och överföra pengar mellan dina konton i Nordea. Du kan skapa lösenordet i nät- eller mobilbanken.

Med det permanenta lösenordet till nätbanken kan du se:

 • saldon och transaktioner på dina konton och kreditkort
 • kontoutdrag
 • dokument under Mina dokument

Kodkortet och kodappen behöver du fortfarande för stark autentisering och för att bekräfta händelser. Det permanenta lösenordet är endast avsett för privatkunder och för det uppbärs inga extra kostnader.

Priser

Vill du bli Private Banking-kund?  

Kontakta oss

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift