Kansainvälinen sijoitusstrategia

Syyskuun kansainvälinen sijoitusstrategia: Voimistuvaa myötätuulta

Kansainvälisten osakekurssien nousukiito taukosi odotetusti elokuussa. Samalla sijoittajien tunnelmat palautuivat maanpinnalle ja osakkeiden arvostus pitkän aikavälin keskiarvoonsa. Kun lisäksi rahapolitiikan kiristyminen alkaa olla päätepisteessään ja viimeaikaiset luvut taloudesta sekä tuloksista myönteisiä osakkeiden kehityksen kannalta, on kurssinousun myötätuuli voimistunut. Nostamme osakkeet ylipainoon sijoitussuosituksissamme.

Talous riittävän hyvä

Kansainvälisille osakemarkkinoille tärkeimmän talouden, Yhdysvaltojen, kehitys on ollut huomattavasti pelättyä parempaa viime kuukausina. Taantumapelkoja ei ole heitetty romukoppaan, mutta esimerkiksi asuntomarkkinat ja yritysten investoinnit näyttäisivät selviytyvän ripeistä koronnostoista selvästi ennakoitua paremmin. Vastaava tilanne nähtiin esimerkiksi 1990-luvulla, joten täysin poikkeuksellista tämä ei ole, vaikka heikompi kehitys olisikin ollut todennäköisempää. Riski siitä, että koronnostot vaikuttavat voimakkaammin vasta myöhemmin, on yhä olemassa, mutta kokonaisuutena tarkastellen talouskuva antaa sijoittajille tällä hetkellä aihetta myönteisyyteen.

Euroopassa ja Kiinassa ei sen sijaan mene yhtä hyvin. On huomioitava, että Euroopan talouden heikkous on ollut voimakkaampaa kyselytutkimuksissa kuin varsinaisissa talousluvuissa. Itse asiassa ennakoitua reippaasti paremmin pärjänneessä Yhdysvalloissakin kyselytutkimukset maalaavat heikompaa kuvaa talouden kehityksestä. Inflaation hidastuessa eurooppalaisten kuluttajien ostovoima alkaa elpyä, mikä luo uskoa siihen, että tulevaisuus ei ole täysin toivoton. Talouden elpyminen on jäänyt myös Kiinassa ennakoitua heikommaksi. Kiinan vaikutus kansainvälisille osakemarkkinoille on kuitenkin selvästi pienempi kuin maan osuus maailmantaloudesta. Lisäksi viranomaisilta on odotettavissa täsmätukea, jolla pahimmista haasteista luultavimmin selvitään. Ylipäätään maailmantalouden kohtalainen kasvu tänä ja ensi vuonna riittää näkemyksemme mukaan siivittämään osakekurssien nousua.

Rahapolitiikan kiristyminen päättymässä

Keskuspankkien ripeistä koronnostoista on jo siirrytty huomattavasti maltillisempiin askeliin ja nyt aletaan olla lähellä rahapolitiikan kiristymisen päätepistettä. Inflaatio on alkanut hidastua ripeämmin ja vaikuttaisi painuvan keskuspankkien tavoitteisiin. Erityisesti lyhyemmän aikavälin muutoksia tarkasteltaessa hintojen nousutahti ei vaikuta enää ollenkaan niin ripeältä kuin vuosimuutoksia katsottaessa, ja vauhti on lisäksi hidastumassa. Yhdysvalloissa odotettua vahvempi kasvu saattaa kuitenkin antaa jatkossakin aihetta euroaluetta kireämmälle rahapolitiikalle. Osakemarkkinoiden kannalta tämä kokonaisuus ei kuitenkaan ole kovin suuri ongelma. Pikemminkin se, että rahapolitiikka seuraa jatkossa talouden kehitystä, on hyvä asia, sillä se hälventää epävarmuutta. Kokonaisuutena tarkastellen rahapolitiikan osakekursseille tuoma vastatuuli on jatkossa aiempaa vaimeampaa.

Tulosten elpyminen siivittää kurssinousua

Yritysten toisen neljänneksen tuloskausi sujui kansainvälisesti hyvin, vaikka Helsingin pörssin osalta samaa ei voikaan sanoa. Yhdysvalloissa tulokset vielä laskivat vuodentakaiseen verrattuna, mutta selvästi ennakoitua vähemmän. Lisäksi edellisneljännekseen verrattuna tulokset ovat jo kääntyneet kasvuun. Euroopassa vastaavaa käännettä saa odottaa vielä hieman pidempään energia-alan ja perusteollisuuden suuremman painon ja vaisumman talouskasvun vuoksi. Kokonaisuutena suunta on kuitenkin jo parempaan ja myös Euroopassa tulokset ovat olleet selvästi odotettua parempia ja kasvukäänne on tuloillaan. Tulosten odotettu nousukäänne on yksi syy kuluvan vuoden vahvalle kurssinousulle. Odotamme tulosten tuovan voimistuvaa myötätuulta osakemarkkinoille jatkossakin.

Arvostus ja tunnelmat palasivat maan pinnalle

Osakkeiden arvostuskertoimet palasivat elokuussa melko tarkalleen pitkän aikavälin keskiarvoonsa. Valtionlainakorot taas vastaavasti ovat vielä hieman saman ajanjakson keskiarvojensa alapuolella. Tässä tarkastelussa osakkeiden arvostus vaikuttaa jopa hieman keskimääräistä houkuttelevammalta. Yhdysvaltain ulkopuolella tämä ero on vielä reippaasti suurempi osakkeiden hyväksi. Yhdysvaltain korkeita arvostuskertoimia taas selittävät pitkälti paremmat kasvumahdollisuudet.

Kurssilaskun tauotessa myös sijoittajien tunnelmat palautuivat maan pinnalle. Kesän kuluessa sijoittajat innostuivat hieman liian nopeasti kurssinousun jatkosta, mikä loi otollisen maaperän pienimuotoiselle korjausliikkeelle. Tämän jälkeen kuitenkaan tunnelmistakaan ei saa aiemman kaltaista vastatuulta. Kokonaistarkastelussa osakkeet vaikuttavat jälleen houkuttelevilta, minkä takia nostamme ne ylipainoon sijoitussuosituksissamme.

Kehittyvät osakemarkkinat ylipainossa

Osakemarkkinoiden sisällä suosittelemme edelleen ylipainoa kehittyville markkinoille. Kiina-huolet painoivat kesällä lähinnä Kiinan osakkeita muiden kehittyvien osakemarkkinoiden pärjätessä paremmin. Kiinan osalta paljon heikkoutta on jo hinnoissa ja myönteisten yllätysten rima siksi melko matala. Myös muilla kehittyvillä markkinoilla on hyvät mahdollisuudet yllättää myönteisesti puolijohdekysynnän elpymisen myötä. Yhdysvallat jatkaa alipainossa lähinnä hieman kireän arvostuksen takia. Kovin synkäksi ei Yhdysvaltain osaltakaan kannata heittäytyä, mutta uskomme parhaiden tuottojen löytyvän muualta.

Kansainvälisissä toimialasuosituksissamme laskemme kulutustavarat ja -palvelut sekä nostamme päivittäistavarat peruspainoon. Ensiksi mainittuun toimialaan kuuluvat teknologiayhtiöt pärjäsivät odotustemme mukaan erinomaisesti tuloskaudella. Vaikka odotamme alan tuloskäänteen pitävän, myös päivittäistavarakaupan näkymät etenkin USA:ssa ovat elpyneet.

Joukkolainatkin houkuttelevia

Sijoittajalla on tällä hetkellä varaa valita, sillä joukkolainoistakin on tarjolla parasta tuottoa pitkään aikaan. Vaikka osakkeiden tuottonäkymät ovat vieläkin houkuttelevammat, on sijoittajan hyvä pitää huoli myös siitä, että salkussa on riittävästi joukkolainasijoituksia hajautusta tuomaan. Laskemme kehittyvät korkomarkkinat joukkolainasuositusten sisällä peruspainoon, sillä niistä tarjolla oleva luottoriskimarginaali on kaventunut ja samalla pienennämme hieman osakepainon noston vaikutusta salkun kokonaisriskiin. Suosittelemme jakamaan yrityslainasijoitusten ylipainon tasan Yhdysvaltain ja Euroopan kesken, sillä korkotaso Atlantin tuolla puolen on noussut melko houkuttelevaksi. Valtionlainat jatkavat alipainossa.

Nordea Varallisuudenhoito, syyskuu 2023

Sijoittajan viikkoraportti: Vahva nousukuukausi | Nordea Pankki 7.8.2023

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Heinäkuu toi helteitä kansainvälisille osakemarkkinoille, vaikka Helsingin pörssissä onkin ollut sateisempaa. Ovatko sijoittajat menneet jo asioiden edelle, vai ovatko näkymät todella parantuneet näin paljon? Miten sijoittajan kannattaa tässä tilanteessa toimia?