Kansainvälinen sijoitusstrategia

Heinäkuun kansainvälinen sijoitusstrategia: Kattavampaa kasvua

Kansainvälisten osakkeiden kurssinousu jatkui kesäkuussa. Amerikkalaiset teknojätit ovat olleet alkuvuoden kurssinousun vetureina niiden tulosnäkymien muita reippaamman piristymisen ansiosta. Odotamme talous- ja tulosnäkymien elpyvän jatkossa kattavammin sekä toimialoittain että alueittain tarkasteltuna. Samoin uskomme pörssikurssien nousevan jatkossa laaja-alaisemmin. Pidämme osakkeet ylipainossa sijoitussuosituksissamme.

Eritahtista kurssinousua hyvästä syystä

Kansainväliset osakkeet ovat tuottaneet alkuvuonna erinomaisesti. Huhtikuun korjausliike jäi lopulta hyvin vaisuksi. Sijoittajan on aina hyvä varautua useampaan pienimuotoiseen kurssilaskuun vuoden kuluessa. Tänä vuonna kurssinousu ja sen eritahtisuus on kuitenkin selvästi pohjautunut perustekijöihin: kurssinousu on ollut kovinta aloilla ja alueilla, joiden tulosnäkymätkin ovat piristyneet eniten. Vaikka teknojätit ovat tekoälyinnostuksen kirittäminä nähneet hurjia tuottoja, myös muiden osakkeiden tuotot ovat alkuvuonna olleet tavanomaisiin vuosiin verrattuna hyviä.

Riittävää talouskasvua

Maailmantalouden kasvunäkymät ovat piristyneet aavistuksen kevään kuluessa. Yhdysvalloissa kasvun odotetaan rauhoittuvan loppuvuodesta lähemmäs normaalitasoja, kun taas euroalueella kasvun maltillinen piristyminen alkaa vihdoin olla näköpiirissä. Myös kehittyviltä talouksilta on odotettavissa kohtalaista kasvua. Etenkin vanhalla mantereella kuluttajien ostovoiman elpyminen inflaation rauhoituttua kirittää kulutuskysyntää. Myös pitkään haasteiden kourissa painineen teollisuuden elpyminen auttaa kasvua eritoten Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla. Kokonaisuutena odotamme talouskasvun jatkuvan leveämmillä hartioilla ja riittävän osakemarkkinoiden lisänousun kirittämiseen.

Korkoja lasketaan vähitellen

Pelättyä pirteämpi talouskasvu ja toivottua sitkeämpi inflaatio ovat saaneet keskuspankit epäröimään koronlaskujen tahtia. Vielä alkuvuonna markkinat hinnoittelivat Yhdysvaltain Fedin ja Euroopan keskuspankin laskevan korkoja lähes seitsemän kertaa tämän vuoden kuluessa. Tällä hetkellä kummaltakin odotetaan yhdestä kahteen koronlaskua loppuvuonna. EKP ehti jo laskea korkoja kertaalleen kesäkuussa.

Ylipäätään korkokehitys riippuu jatkossa siitä, miten talous- ja inflaationäkymät kehittyvät. Tämä on sijoittajalle hyvä uutinen, sillä joukkolainakorot voivat tällaisessa ympäristössä vapaammin heijastella pidemmän aikavälin talousnäkymiä. Tällöin myös joukkolainoista saatavat hajautushyödyt palaavat, kun niiden arvot voivat nousta ja korot laskea talousnäkymien heikentyessä. Tämä sekä osakkeiden ja korkosijoitusten houkuttelevat tuottonäkymät tarkoittavat myös sitä, että osake- ja korkosijoituksiin sijoitettujen salkkujen tuottonäkymät ovat viime vuosia paremmat ja vakaammat.

Kattavampaa tuloskasvua

Siinä, missä viime vuonna tulokset kasvoivat lähinnä USA:ssa ja Japanissa, odotamme kasvun kattavan tänä vuonna kaikki tärkeimmät alueet ja lähes kaikki toimialat. Vaikka alkuvuonna kovinta kasvua on yhä nähty yhdysvaltalaisilla teknologiajäteillä, tulevina neljänneksinä erot kaventuvat. Laaja-alaisempi tuloskasvu taas tarkoittaa myös sitä, että tulevaan kehitykseen liittyy vähemmän epävarmuutta verrattuna tilanteeseen, jossa kasvu on vain yhden tai muutaman alan varassa.

Tälle vuodelle odotetaan kansainvälisesti noin kymmenen prosentin tuloskasvua. Vaikka tämä on keskimääräistä ripeämpää, ei tahti ole mitenkään poikkeuksellinen nollakasvun jälkeen. Tällä hetkellä tuloskasvuennusteet ovat melko hyvin linjassa omien arvioidemme kanssa. Tästäkin voidaan mennä vielä yli, jos talousnäkymät tai yritysten kannattavuuskehitys yllättävät myönteisesti. Kasvavat tulokset tukevat osakekursseja.

Osakkeilla houkuttelevimmat tuottonäkymät

Kurssinousun myötä osakkeiden arvostuskertoimet ovat nousseet jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvojensa yläpuolelle. Tähän on kuitenkin hyviä syitä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Trumpin veroalen myötä yritysten kannattavuus on parantunut. Myös keskimääräistä kannattavamman teknologia-alan nousu on kirittänyt tätä kehitystä. Kannattavuusparannusten myötä pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat myös parantuneet, mikä osaltaan perustelee erityisesti Pohjois-Amerikan koholla olevia arvostuskertoimia. Muualla nämä kertoimet ovatkin pitkälti pitkän aikavälin keskiarvoissaan.

Eurooppalaisen sijoittajan näkökulmasta osakkeiden tuottonäkymät ovat edelleen joukkolainoja houkuttelevammat myös historiaan peilattuna. Lisäksi monipuolisemmat arvostusmittarit viittaavat kutakuinkin keskimääräisiin keskipitkän aikavälin tuottoihin osakemarkkinoilta. Korkojen nousun myötä myös korkosijoituksista on odotettavissa reippaasti parempia tuottoja kuin ennen viime vuotta. Arvostus kuitenkin tukee edelleen kokonaisuutena tarkastellen osakkeita.

Kurssinousun myötä myös sijoittajien tunnelmat ovat palautuneet melko myönteisille tasoille lyhyen notkahduksen jälkeen, ja tunnelmista on jälleen tullut vastatuuli osakemarkkinoille. Riittävä talouskasvu ja piristyvät tulokset kuitenkin luultavasti kannattelevat pörssikursseja jälleen uusiin korkeuksiin. Koska kokonaiskuva on edelleen osakemyönteinen, pidämme osakkeet ylipainossa sijoitussuosituksissamme.

Eurooppa ylipainoon

Nostamme Euroopan osakkeet ylipainoon aluesuosituksissamme. Vanhan mantereen tulosnäkymillä on parhaat myönteisen yllätyksen mahdollisuudet, kuten jo edellisellä tuloskaudella nähtiin. Tuloskäänne tyypillisesti kirittää pörssikursseja. Vaalit Ranskassa ja Iso-Britanniassa aiheuttavat lyhyen aikavälin epävarmuutta, mutta luovat myös mahdollisuuksia epävarmuutta sietäville sijoittajille. Laskemme kehittyvät osakemarkkinat alipainoon.

Pidämme toimialat peruspainossa kansainvälisissä suosituksissamme. Uskomme suhdanneherkkien alojen pärjäävän hyvin tulosten kääntyessä kasvuun. Toisaalta maltillinen arvostus ja korkojen rauhoittuminen tukevat monia defensiivisiä aloja.

Houkuttelevia korkoja tarjolla

Korkotasot ovat kautta linjan houkuttelevia. Sijoittajan onkin tässä tilanteessa hyvä pitää huoli siitä, että pitkän nollakorkojakson jälkeen myös joukkolainasijoitukset ovat löytäneet tiensä sijoitussalkkuun. Erityisesti vakavaraisten yritysten lainoilla on mielestämme hyvät edellytykset tuottaa melko matalista luottoriskimarginaaleista huolimatta, sillä elpyvä talousnäkymä luultavimmin pitää nämä marginaalit jatkossakin matalina, ja sijoittaja pääsee nauttimaan pienestä lisätuotosta melko maltillisella riskillä. Valtionlainat jatkavat suosituksissamme alipainossa.

Sijoittajan viikkoraportti: Vahva nousukuukausi | Nordea Pankki 7.8.2023

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Heinäkuu toi helteitä kansainvälisille osakemarkkinoille, vaikka Helsingin pörssissä onkin ollut sateisempaa. Ovatko sijoittajat menneet jo asioiden edelle, vai ovatko näkymät todella parantuneet näin paljon? Miten sijoittajan kannattaa tässä tilanteessa toimia?