Vastuullisuus

Sijoittamalla pyritään aina ensisijaisesti hyvään tuottoon. On kuitenkin tärkeää, ettei tuottoa saavuteta keinolla millä hyvänsä. Vastuullisesta sijoittamisesta tulee koko ajan entistäkin tärkeämpää ja se kiinnostaa yhä useampia.

Vaikuta asioihin sijoittamalla vastuullisesti

Kannat ehkä huolta maapallon tilasta, ilmansaasteista, ilmastonmuutoksesta ja jäätiköiden sulamisesta tai kenties haluat tukea parempia työoloja, tasa-arvoa ja reilua kauppaa kansainvälisessä yritysmaailmassa. Voit vaikuttaa kaikkiin näihin asioihin sijoittamalla kestävällä tavalla ja vastuullisesti.

Sijoittajana tai rahaston osuudenomistajana omistat suoraan tai epäsuorasti osuuden yhdestä tai useammasta yhtiöstä. Jokaisella sijoituspäätöksellä on suuri merkitys – erityisesti pitkän aikavälin sijoituksilla, kuten eläkesäästöillä tai säästöillä tulevaa sukupolvea varten.

Miten voit varmistaa, että yhtiö, johon haluat sijoittaa, toimii vastuullisesti? Entä jos yhtiön tuotantoprosessit saastuttavatkin ympäristöä tai se käyttää lapsityövoimaa tehtaillaan? Yksityishenkilön voi olla vaikeaa saada tällaista tietoa, mutta me voimme opastaa sinua.

Huomioi seuraavat asiat sijoituskohdetta valitessasi
  • Ovatko yhtiöt, joihin haluat sijoittaa, vastuullisia toimijoita?
  • Ehkäisevätkö ne ympäristön saastumista?
  • Pyrkivätkö ne ehkäisemään korruptiota?
  • Onko niillä alihankkijoita, jotka käyttävät lapsityövoimaa?
  • Noudattavatko ne kansainvälisiä sopimuksia?
  • Hyväksyvätkö ne ammattiliitot ja huolehtivatko ne hyvistä työoloista ja tasa-arvosta?

Yhtenä Euroopan suurimmista pankeista meillä on paljon kokemusta vastuullisesta sijoittamisesta. Kansainvälistä tunnustusta saanut vastuullisen sijoittamisen tiimimme tekee tiivistä yhteistyötä varainhoitajien ja välittäjien kanssa, jotta voimme tarjota erilaisia vastuullisia sijoitusvaihtoehtoja ja auttaa sinua löytämään niistä itsellesi sopivimmat.