Salkun hajauttaminen on lähtökohtamme

Sijoitusneuvontamme perustuu keskeisiin sijoitusteorioihin ja vuosien kokemukseen. 

Meillä on suurena pankkina käytettävissämme laaja asiantuntijoiden verkosto, kun analysoimme tulevaa kehitystä. 

Myös näkemyksesi riskeistä ja tuotoista vaikuttavat siihen, millainen korkotuotteiden, osakkeiden, vaihtoehtoisten sijoitusten, käteisvarojen ja muiden omaisuuslajien yhdistelmä salkkuusi valitaan. 

Keskustele sopivasta hajautuksesta sijoitusjohtajasi kanssa. Eri omaisuuslajien riski- ja tuottotasot vaihtelevat, ja eri lajit käyttäytyvät eri tavoin vaihtelevissa markkinaolosuhteissa. Omaisuuslajien yhdisteleminen voi pienentää salkun kokonaisriskiä, jolloin tuotto pysyy vakaampana. Saat meiltä suosituksen sinulle sopivista tuotteista eri omaisuuslajeja yhdistelemällä ja tarpeettomia riskejä välttäen.

Kaiken perusta: sinun sijoitussuunnitelmasi

Lähtökohtamme on aina yhdessä laatimamme sijoitussuunnitelma. Se sisältää yksityiskohtaiset tiedot sijoitusstrategiasta, jonka olet valinnut keskusteltuasi sijoitusjohtajasi kanssa. Kaikki saamasi neuvot sekä keskustelut uusista sijoitusmahdollisuuksista tai salkkuusi suositelluista muutoksista perustuvat tähän suunnitelmaan. Jos sijoitustavoitteesi tai henkilökohtainen tilanteesi muuttuu, päivitämme sijoitussuunnitelman kanssasi uusiin olosuhteisiin sopivaksi.

Aktiivinen valinta: markkinanäkemykseemme perustuvat suositukset

Jos haluat hoitaa sijoituksiasi aktiivisesti, voimme antaa lyhyen aikavälin taktisia suosituksia. Ne voivat täydentää strategista hajautusta ja niiden tavoitteena on kasvattaa salkkusi tuottoja. 

Taktiset suosituksemme perustuvat kulloiseenkin näkemykseemme globaaleista markkinaolosuhteista sekä Nordean makrotalous-, osake-, valuutta- ja korkosijoitusasiantuntijoiden analyyseihin ja suosituksiin.

Ota yhteyttä meihin

Private Banking -asiakkaaksi?

0800 19 89 89 (pvm/mpm*)

*paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu