Nordean uusin vastuullisen sijoittamisen julkaisu pureutuu aktiiviseen omistajuuteen

Aktiivisella omistajuudella tarkoitetaan toimia, joilla sijoittajat käyttävät sijoituksen myötä tullutta omistajavaltaa ja pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan yrityksiin, jotta ne kehittäisivät ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä toimintatapojaan.

– Kyse on siitä, että sijoittajat vaikuttavat yrityksiin joko yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa. He voivat esimerkiksi käydä vuoropuhelua yritysjohdon kanssa, ottaa osaa komiteatyöskentelyyn ja käyttää äänioikeutta yhtiökokouksissa, kertoo Tanja Eronen Nordea Varallisuudenhoidosta.

Neljä havaintoa aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen puolesta

Julkaisua varten Nordea Varallisuudenhoidon Investments-yksikön strategit Mats Hansson ja Steen Blindum kävivät läpi aiheeseen liittyvää viimeaikaista tieteellistä tutkimusta.

Tutkimuksessaan he tekivät seuraavat neljä havaintoa:

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

1. havainto

Yritykset hyötyvät yhteistyöstä sijoittajien kanssa. Yhteistyön myötä yritykset saavat arvokasta tietoa ammattisijoittajilta ja niiden pääoman saatavuus paranee. Parhaimmillaan yhteistyö johtaa myös työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyyden kasvuun. Eniten yhteistyöstä hyötyvät yritykset, jotka eivät ole vielä riittävän hyviä vastuullisuusasioissa.

2. havainto

Markkinat palkitsevat pitkällä aikavälillä yritykset, jotka ovat halukkaita tekemään sijoittajien kanssa yhteistyötä vastuullisuusasioiden edistämiseksi ja myös onnistuvat siinä. Vuoden kuluttua vaikutustoimenpiteiden päättymisen jälkeen näiden yritysten osakekurssit olivat tutkimusten mukaan nousseet 2–7 prosenttia enemmän kuin keskimäärin.

3. havainto

Sijoittajien kannattaa mieluummin pyrkiä vaikuttamaan yrityksiin kuin luopua omistuksesta. Osakkeet myydessään sijoittaja menettää mahdollisuudet vaikuttaa yhtiöön, ja tilalle saattaa tulla muita sijoittajia, jotka eivät ehkä ole erityisen kiinnostuneita vastuullisuudesta.

4. havainto

Yksityiset sijoittajat ei yleensä pysty yksinään vaikuttamaan suoraan yritysten toimintaan, koska heidän omistuksensa ovat harvoin riittävän suuria. Institutionaalisten sijoittajien kautta se on kuitenkin mahdollista.

– Jokainen voi vaikuttaa valitsemalla sellaisia sijoittamisen ja säästämisen tuotteita, joissa vastuullisuusasiat otetaan huomioon ja joita hoitava yhteisö toimii aktiivisesti kaikkien sijoittajien puolesta. Pankkeja, varainhoitajia sekä vakuutus- ja eläkeyhtiötä voi myös vaatia ottamaan vastuullisuusasiat huomioon sijoitustoiminnassaan sekä toimimaan aktiivisena omistajana, Tanja Eronen toteaa.

The importance and Possibilities of Active ESG-Ownership

Lue Nordean uusin vastuullisen sijoittamisen julkaisu kokonaisuudessaan (englanniksi)

Avaa vastuullisuusjulkaisu (englanniksi) Avautuu uuteen ikkunaan

Vastuullisen sijoittamisen julkaisu

  • Vastuullisen sijoittamisen julkaisulla Nordea haluaa tarjota asiakkailleen enemmän tietoa, joka auttaa heitä tekemään omiin sijoituksiinsa liittyviä päätöksiä niin tutkimustiedon kuin kuin omien arvojensa pohjalta.
  • Ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa kansainvälisen sijoitusstrategian yhteydessä.
  • Ensimmäinen katsausAvautuu uuteen ikkunaan ilmestyi syyskuun alussa.