Private Banking i korthet

Vi vill ge dig det bästa erbjudandet vi har i Nordea: ett team av experter, ett omfattande nätverk och en insiktsfull rådgivning som är anpassad efter just dina behov. För att få maximal nytta av vårt erbjudande behöver du ha mer än 500 000 euro i placeringsbara tillgångar.

Nio fördelar med Private Banking

En personlig rådgivare

Din rådgivare i Private Banking har förmögenhetsförvaltning som yrke och är din huvudsakliga kontaktperson. Med din rådgivare diskuterar du hur din förmögenhet ska förvaltas utifrån dina behov och din finansiella situation. Han eller hon kan också sätta dig i kontakt med utvalda experter i Nordea.

Läs mer om personlig rådgivning

Hela din förmögenhet beaktas

Vi beaktar hela din förmögenhet – även bolag, krediter, pensionsavsättningar, fastigheter och så vidare – när vi strukturerar och ger råd om hur du kan få dina tillgångar att växa. Allt för att de ska utvecklas och tillgodose dina behov och önskemål, genom hela livet.

Läs mer om förmögenhetstjänster

En långsiktig placeringsportfölj

Vår rådgivning bygger på modern portföljteori och går i korthet ut på att bygga väl avvägda portföljer för att få en bra riskspridning. Hur ser du på avkastning, vilken risknivå passar dig bäst och vilken är din placeringshorisont? Det är frågor vi kommer att diskutera innan vi går in på själva placeringsrådgivningen.

Läs mer om placeringsrådgivning

Bekväma banktjänster

Vi gör ditt liv lättare och mer bekvämt genom att förse dig med praktiska banktjänster som smarta betalningslösningar och exklusiva kreditkort. Om du vill låna till bostad eller något annat ändamål hjälper vi dig, såväl för din egen räkning som för ditt företags. Du når vår kundservice med ett enkelt telefonsamtal och du kan enkelt kommunicera med oss även online.

Läs mer om dagliga banktjänster

Marknadsnyheter och inspiration

Utöver diskussionerna med din rådgivare har du också möjlighet att delta i kundträffar, webbseminarier och evenemang. Du får även nyhetsbrev, portföljrapporter och marknadskommentarer. Dessutom får du tillgång till Private Bankings idé- och businessmagasin Talk, med spännande och tankeväckande artiklar om ekonomi, innovation och hållbarhet.

Läs mer och håll dig uppdaterad

Ett team av experter

Planering och rådgivning kring förmögenhetsförvaltning kan också handla om frågor som har att göra med avgörande livshändelser och förändringar. Vi har många kunniga experter till hands för både dig själv, din familj och ditt företag, exempelvis familjerättsjurister, försäkringsspecialister, affärsjurister, aktiemäklare och ränteförvaltare - för att bara nämna några.

Läs mer om vad vi erbjuder

Råd och rekommendationer

Våra råd och lösningar för placeringar anpassas till just dina behov och preferenser. Tillsammans utarbetar vi en placeringsplan som utgör grunden för alla råd vi ger. Oavsett om du vill överlåta besluten om din placeringsportfölj till oss eller om du vill ha en mer aktiv roll själv så finns vi här för dig.

Läs mer on våra rådgivningstjänster

Hållbara investeringar

Går det att placera på ett hållbart sätt och bidra till en bättre värld – och samtidigt få bra avkastning? Vi menar att det är möjligt, och inte bara det. Varje hållbart val du gör som placerare kan få stor effekt. I synnerhet på lång sikt, som vid ett pensionssparande, eller när du planerar för nästa generation.

Läs mer om hållbara investeringar

Filantropiskt bollplank

Om du vill ge tillbaka till samhället och bidra till ett gott syfte är du välkommen att diskutera filantropi med oss. Många tror att man måste satsa enorma summor för att kallas filantrop. Men det behöver inte enbart handla om pengar. Du kan även bidra med din egen tid, din kompetens och ditt nätverk.

Läs mer om filantropi

Vill du bli Private Banking-kund?

Kontakta oss

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift