Dina behov – våra lösningar

Oavsett om det handlar om traditionella eller alternativa placeringar ska du kunna hitta en lösning som passar just dig och dina behov. Här nedan presenterar vi ett urval av vårt stora erbjudande. Har du några funderingar? Prata gärna med din rådgivare som kan hjälpa dig vidare!

Hållbara placeringar

I Nordea väver vi in hållbarhet i våra produkter, och vi har också en noggrann screeningprocess för ansvarsfulla investeringar. Något som skapar mervärde både för dig som kund och för samhället i stort. Som ett led i denna ambition har vi lanserat Hållbart urval och här finns såväl fonder, som hela portföljer och pensionslösningar. Analytiker och hållbarhetsexperter samarbetar med vårt erfarna förvaltningsteam som i det arbetet bokstavligen vänder på varje sten. Man gör fältbesök och för en tät dialog med företagen, samtidigt som man tar fram ESG-analyser och tematiska analyser. Inget lämnas åt slumpen. Ett engagemang som i förlängningen skapar en stor och unik kunskap om de investerade företagen.

Diskretionär portföljförvaltning

Med diskretionär kapitalförvaltning ger du oss fullmakt att överlåta förvaltningen av dina placeringar till Nordeas experter. I samråd med din rådgivare väljer du placeringsinriktning och sedan ser förvaltarna till att din diskretionära portfölj ger dig åtkomst till marknader och möjligheter över hela världen. Självklart sker förvaltningen alltid i överensstämmelse med bankens marknadssyn och rekommendationer, samt utifrån dina riskpreferenser och syftet med din placering.

Hållbar individuell fondportföljÖppnas i nytt fönster

Samarbete med de främsta kapitalförvaltarna

Utöver Nordeas egna prisbelönta fonder kan vi erbjuda en lång rad fonder från handplockade internationella partners, som omfattar alla de viktigaste tillgångsslagen. Vår samarbetsmodell med några av världens främsta kapitalförvaltare innebär att du kan vara säker på att de fonder vi rekommenderar är sådana som vi noggrant har valt ut och följer upp.

Här hittar du hela vårt fondutbud

Alternativa placeringar

Är du intresserad av investeringar vid sidan av aktie- och räntemarknader? Då kan alternativa placeringar vara något för dig. Dessa investeringar beter sig på ett annat sätt än traditionella tillgångsslag, och kan därför användas till att sprida riskerna i en portfölj. I Private Bankings erbjudande finns en rad olika exempel på alternativa placeringar. Vilka som kan passa din portfölj avgörs utifrån din finansiella situation och din syn på avkastning och risk.

Aktiehandel och mäkleri

Om du föredrar att själv förvalta en portfölj med enskilda värdepapper så går det naturligtvis bra. Men vill du ha hjälp eller bara ett bollplank att prata idéer med så finns våra mäklare och aktiespecialister där för dig. Som kund i Private Banking har du även tillgång till marknadsanalyser, nyhetsbrev och rapporter, samt våra förvaltares rekommendationer och vår stora analysdatabas. Vi erbjuder också bra onlinelösningar som kan bistå dig i din strategi om du vill handla själv.

Försäkringsplacering

Att placera i försäkringar ger mest nytta då man placerar på lång sikt. Försäkringsplaceringar är ett lämpligt alternativ för dig som vill förbereda dig för pensionstiden eller spara till ditt barn eller barnbarn. Genom att försäkringsspara kan du öka din förmögenhet och också flexibelt överföra förmögenhet till dina nära anhöriga.

Då du placerar i försäkringar sprider du medel mellan olika placeringsobjekt såsom fonder och placeringskorgar. Du kan byta placeringsobjekt utifrån dina mål, din risktolerans och hur aktiv du är som placerare. Den avkastning du får på försäkringen beror på hur placeringsobjekten utvecklas, och avkastningen beskattas först då du tar ut avkastning eller ditt avtal löper ut.

Din placeringschef ger dig råd om hur du kan utnyttja försäkringsplaceringar i din placeringsplan och nå dina mål, och hjälper dig att hitta en lämplig lösning för försäkringsplaceringar.

Pension från utlandet

Har du bott utomlands? Då har du kanske utländsk tjänstepension eller privat pension intjänad i utlandet. Att flytta över pensionen till Finland kan vara en rätt snårig historia, men vi kan hjälpa dig. Våra specialister lotsar dig steg för steg genom hela processen, från kontakter med utländska myndigheter och att tolka de juridiska dokumenten, till själva pensionsflytten och slutligen placeringen av kapitalet i svenska pensionslösningar.

Läs mera om sparande och placerande (endast på finska)

Kontakta oss

Vill du bli Private Banking-kund?

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift