Nordeas marknadssyn (på finska)

Kansainvälinen sijoitusstrategia, kesäkuu 2023: Murheiden muuria myöten

Osakemarkkinat ovat kivunneet tänä vuonna kuvaannollista murheiden muuria myöten. Tuotot ovat olleet kokonaisuutena tarkastellen hyviä haastavan viime vuoden jälkeen. Hidastuva talouskasvu on yhä sijoittajien ykköshuolenaihe. Toisaalta korkojen kovin nousu on jo takanapäin ja rahapolitiikasta voidaan saada jatkossa myös tukea tarvittaessa. Tulosnäkymät alkavat kirkastua, kunhan talouskuvaan ei tule uusia säröjä. Arvostuksen näkökulmasta parhaat mahdollisuudet löytyvät joukkolainojen sisältä, joten pidämme osakkeet edelleen peruspainossa suosituksissamme. Tänä vuonna, kuten usein muutenkin, markkinat ovat kavunneet murheiden muuria. Huolia on ollut Euroopan energiakriisistä, inflaatiosta laajemmin, USA:n talouden hidastumisesta, alueellisten pankkien haasteista ja Yhdysvaltain velkakattoväännöstä. Tätä taustaa vasten kuulostaa lähes uskomattomalta, että osakkeista on saatu normaalin vuoden tuotot vajaassa puolessa vuodessa. Toisaalta tämä on sijoittamiselle tyypillistä: osakemarkkinat ikään kuin tarvitsevat epävarmuutta noustakseen. Siksi niihin sijoittamisesta on yleensä tarjolla lisäkorvausta. Jos mitään huolia ei olisi, seuraava murhe voisi ilmentyessään sysätä kurssit laskuun.

Katosta läpi

Epätodennäköiseen, joskin mahdollisilta vaikutuksiltaan merkittävään markkinariskiin, Yhdysvaltain velkakattoon, on saatu alustava sopu. Tästä sovusta pitää vielä äänestää kongressissa, mistä voi seurata hieman draamaa lähipäivinä. Sovun saavuttaneiden demokraattien ja republikaanien yhteenlaskettu äänimäärä kongressin ylä- ja alahuoneessa on 100 prosenttia, joten läpimeno vaikuttaisi kovin todennäköiseltä. Sovun pääkohdat voivat vielä muuttua, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että finanssipolitiikka kiristyy hieman aiemmista suunnitelmista. Tämä osaltaan vähentää hieman tarvetta kiristää rahapolitiikkaa, ja kokonaisvaikutus markkinoiden näkökulmasta jääkin hyvin maltilliseksi erityisesti, kun nämä yksityiskohdat ovat pitkälti sijoittajien tiedossa.

Kaksijakoinen kasvunäkymä

Maailmantalouden näkymät ovat tällä hetkellä kahtiajakautuneet. Kasvu hidastuu tänä vuonna korkojen rajun nousun, luottohanojen kiristymisen ja hintojen nousun takia. Nämä tekijät jarruttavat ennen kaikkea teollisuuden kasvua, missä tuotanto onkin jo monin paikoin supistumassa. Toisaalta luotonanto on kiristynyt USA:n pankkihuolten vanavedessä pelättyä vähemmän. Tämä ei tee tilanteesta hyvää, vaan vain pelättyä paremman.

Palvelualoilla taas kasvu on ripeää. Euroopassa ja Aasiassa palvelualojen luottamus on erittäin korkealla, kun taas Yhdysvalloissa näkymät ovat hieman maltillisemmat. Tämä on johdonmukaista sen kanssa, että Yhdysvallat elpyi muita alueita nopeammin koronarajoituksista, joten Euroopalla ja Aasialla on edelleen kiinniotettavaa tässä suhteessa.

Korkohuiput lähestyvät

Talouskasvun hidastuessa myös inflaatio ja palkkojen nousu hidastuvat. Lisäksi rahapolitiikan muutokset näkyvät taloudessa pitkillä, vaihtelevilla viiveillä. Nämä tekijät antavat keskuspankeille syyn edetä hieman varoen ja jopa keskeyttää koronnostot lähitulevaisuudessa ainakin, jos inflaatio ei kiihdy uudestaan.

Markkinat hinnoittelevat Yhdysvaltain Fedin nostavan ohjauskorkoaan vielä kerran ja sitten siirtyvän koronlaskuihin ensi vuoden loppua kohden. Euroopan keskuspankilta odotetaan vielä ainakin kahta koronnostoa. Maalis-huhtikuussa nähdyt melko aggressiiviset koronlaskuhinnoittelut ovat hävinneet markkinoilta melko lailla ilman suurempia häiriöitä osakemarkkinoilla.

Tulosnäkymät kirkastumassa

Globaalisti tulosten odotetaan tänä vuonna jäävän viime vuoden tasoille. Tämä kokonaiskuva kuitenkin peittää alleen sen, että monilla toimialoilla tulokset laskivat viime vuonna tai niiden odotetaan laskevan tänä vuonna. Toisaalta toisilla aloilla käänne parempaan on jo tapahtunut tai tapahtumassa. Tämä hitaasti alalta toiselle etenevä tulostaantuma on myös syy siihen, miksi kokonaisuutena tuloslasku jää varsin maltilliseksi: kun joidenkin alojen tuloslasku painaa kokonaisuutta, toisten tuloskasvu tukee sitä.

Tulosnäkymät seuraavien kahdentoista kuukauden osalta alkavat jo hiljalleen kirkastua, kun kesälle ennakoitu tulossuvanto lähenee ja aletaan siirtyä kohti ripeämpää kasvutahtia. Tämä kirkastuva tulosnäkymä taas viittaisi siihen, että kurssipohjat jäivät kuin jäivätkin viime syksylle. Nämä näkymät ovat epävarmat talouteen liittyvien huolten takia. Toisaalta, jos nämä huolet selätetään, tulokset voivat hyvin yllättää sijoittajat myönteisesti, sillä odotukset nimellisestä talouskasvusta ovat reippaasti liikevaihdon kasvuennusteita pirteämpi tämän ja ensi vuoden osalta.

Houkuttelevia tuottomahdollisuuksia kautta linjan

Globaalisti tarkasteltuna osakkeiden arvostus P/E-kertoimella mitattuna on viime vuosien hurjan vuoristoradan jäljiltä melko lailla täsmälleen viimeisen 35 vuoden keskiarvossaan. Näin tarkastellen osakkeiden arvostus on kohtalainen ja tuottomahdollisuudet reippaasti paremmat kuin vielä reilu vuosi sitten. Joukkolainapuolella tuottonäkymät ovat parantuneet tätäkin enemmän tasoille, jollaisia ei olla nähty vuosikymmeneen. Erityisesti euroalueen yrityslainoissa ja kehittyvillä korkomarkkinoilla myös luottoriskimarginaalit ovat kohollaan omaan historiaansa verrattuna. Epävarmassa tilanteessa suosimme vielä riskin ottamista nimenomaan joukkolainasalkun puolella, jossa edellä mainitut lainat jatkavat ylipainossa ja valtionlainat vastaavasti alipainossa. Sijoittajan on korkojen tuottonäkymien selvän paranemisen jälkeen hyvä pitää huolta siitä, että salkussa on suunnitelman mukainen määrä korkosijoituksia.

Kehittyvät osakemarkkinat ylipainossa

Pidämme kehittyvät osakemarkkinat ylipainossa ja Pohjois-Amerikan alipainossa osakesuosituksissamme. Kehittyvien maiden tuloskasvunäkymät saavat tukea Kiinan koronarajoitusten purkua seuraavasta elpymisestä, Intian hyvästä kasvusta ja alueelle tärkeiden puolijohdevalmisteiden elpyvästä kysynnästä. Lisäksi kehittyvien osakemarkkinoiden arvostus on melko edullinen. Viime aikoina Kiinan talousluvut ovat jääneet hieman toivottua pehmeämmiksi, mutta uskomme tilanteen paranevan vähitellen.

Globaaleissa toimialasuosituksissamme nostamme kulutustavarat ja -palvelut ylipainoon ja laskemme päivittäistavarat alipainoon. Vaikka kulutukseen liittyy vielä haasteita, kulutustavaroiden ja -palvelujen tuloskasvunäkymät ovat globaalisti jo elpymässä kovaa vauhtia ja alan arvostus on houkutteleva. Jos markkinat kääntävät katsettaan suhdanneherkkiä aloja kohti talouskäänteen toivossa, uskomme kulutustavaroiden ja -palvelujen pärjäävän hyvin. Toisaalta tähän sisältyy riski siitä, että talousnäkymät vielä heikentyvät, jolloin päivittäistavarat pärjäisivät hyvin. Toimiala on kuitenkin jo valmiiksi kallis ja sen kasvunäkymät vaatimattomat.

Nordea varallisuudenhoito, kesäkuu 2023

Sijoittajan viikkoraportti: Murheiden muuria myöten | Nordea Pankki 31.5.2023

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Markkinat jatkoivat toukokuussa kapuamistaan murheiden muuria myöten velkakattosovun suosiollisella avustuksella. Huolet ja murheet eivät lopu kuitenkaan tähän. Miten sijoittajan kannattaa niihin suhtautua? Tuleeko taantuma vai kääntyvätkö tulokset nousuun?