Nordeas marknadssyn (på finska)

Kansainvälinen sijoitusstrategia, lokakuu 2022: Syyssateita

Markkinoiden syyssateet saivat syyskuussa jo myrskymäisiä piirteitä, kun valtionlainakorkojen raju nousu painoi sekä osake- että joukkolainasijoitusten arvoja. Syyssateiden tapaan nämäkin haasteet loppuvat aikanaan, ja pitkäjänteisen sijoittamisen näkökulmasta luovat hedelmällistä maaperää paremmille tuotoille jatkossa. Sateiden keskellä pidämme osakkeet ja joukkolainat peruspainossa, mutta lisäämme joukkolainasuosituksissa riskinottoa maltillisesti.

Euroalueen yrityslainat ylipainoon

Korkotason ja luottoriskimarginaalien ripeän nousun jäljiltä joukkolainoista alkaa löytyä rohkealle sijoittajalle houkuttelevia vaihtoehtoja. Erityisesti euroalueen yrityslainoissa luottoriskimarginaalit ovat jo tasoilla, jollaisia on nähty vain taantuman aikana. Vaikka euroalueen talouteen liittyy huomattavia haasteita ja taantuma talvella on hyvin mahdollinen, näiltä tasoilta lähtiessä tuotot seuraavien 6-12 kuukauden aikajänteellä ovat tyypillisesti olleet hyviä. Näin siis siitä huolimatta, että marginaalit ovat toisinaan vielä jatkaneet nousuaan. Nostammekin euroalueen yrityslainat ylipainoon suosituksissamme. Taloushaasteiden keskellä sijoittajan kannattaa kuitenkin aloittaa varoen juuri näistä vakavaraisten yritysten lainoista, vaikka myös kehittyviltä korkomarkkinoilta ja riskiyrityslainoista alkaa löytyä rohkeimmille tai ylipäätään pitkäjänteisille sijoittajille houkuttelevia mahdollisuuksia. Valtionlainat laskemme alipainoon.

Epävarmuutta talousnäkymistä

Talousnäkymiin liittyvä epävarmuus jatkuu edelleen. Eurooppa on suurimmissa haasteissa energiakriisin, ripeän inflaation ja korkojen nousun takia. Kuluttajaluottamus on painunut pohjamutiin pitkälti nousseiden hintojen ja yleisen epävarmuuden takia, mutta myös yritysten luottamusluvut viittaavat vähintäänkin heikkoon kehitykseen lähikuukausina. Finanssipolitiikan puolelta tukea kuitenkin tulee jonkin verran, mutta liian suuret annokset voivat kääntyä itseään vastaan. Kiinassa pahimmista koronarajoituksista on toistaiseksi selvitty, mutta vielä on liian aikaista huokaista helpotuksesta. Kuun puolivälissä alkavasta Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokouksesta toivotaan taloudelle myötämielisempiä politiikan linjauksia, mutta tämän varaan ei vielä tässä vaiheessa kannata laskea.

Yhdysvalloissa haasteista on toistaiseksi selvitty melko hyvin. Korkojen nousu on Atlantin toisella puolen ollut ripeää, mikä jarruttaa asuntomarkkinoita ja laskee asuntojen myyntihintoja. Hurjan nousun jälkeen tämä ei kuitenkaan välttämättä ole mahdottoman suuri ongelma etenkin, kun yksityisen sektorin taseet ovat hyvässä kunnossa ja kotitaloudet voivat käyttää korona-aikana kertyneitä säästöjä loiventamaan hintapiikkien vaikutuksia. Kasvu ei voi kuitenkaan jatkua viime vuoden tahtiin, jos inflaatio aiotaan saada kuriin.

Rahapolitiikan kovin kiristymistahti hidastunee piakkoin

Rahapolitiikkaa on kiristetty tänä vuonna hurjaa kyytiä ja viestejä rahapolitiikan suuntaviivoista on muutettu kilvan kireämpään suuntaan. Ohjauskorkojen nostot jatkuvat näillä näkymin vielä hyvän aikaa, mutta kovin tahti alkaa lähikuukausina luultavimmin hidastua. Yhdysvaltain Fed on saanut korot jo talouden tahtia hidastavalle tasolle. Inflaatio on tällä hetkellä keskuspankkiirien tärkein huolenaihe, ja sitä ollaan valmiita suitsimaan kasvun kustannuksella. Kasvun hidastuminen ja hintojen nousu, jos siitä ei seuraa nousevien palkkojen kierrettä, hidastaa tulevaa inflaatiota painamalla kysyntää. Tämä taas tuo ennen pitkää myös keskuspankeille mahdollisuuden tukea taloutta, vaikka tämä tällä hetkellä vaikuttaakin kaukaiselta. Markkinoiden kannalta tärkeämmät pitkät valtionlainakorot alkavat luultavasti ennakoida tätä kehitystä. Yhdysvaltain ja euroalueen korot ovat jo tällä hetkellä kutakuinkin Nordean ensi vuoden lopun ennusteen tasoilla. Nähdäksemme joukkolainat tarjoavat nykykorkotasoilla sijoitussalkuille houkuttelevaa suojaa talouden heikentymistä vastaan.

Tuloskasvu hidastuu ensi vuonna

Loppuvuoden tulosennusteita on laskettu Yhdysvalloissa jonkin verran. Samalla kuitenkin yritysjohdon ohjeistus on muuttunut huomattavasti myönteisemmäksi, eikä talouteenkaan ole vielä tullut merkittäviä säröjä. Alkavan tuloskauden annista voikin odottaa kokonaisuutena vielä melko myönteisiä, joskin sijoittajien huomio kiinnittyy suurella todennäköisyydellä johdon arvioihin tulevasta. Ensi vuonna talouden haasteet luultavimmin painavat tuloksia jonkin verran. Ennusteet ovat toisaalta jo melko maltillisia, joten kovin mittavaan laskuun ei välttämättä ole tarvetta. Tämä kuitenkin riippuu pitkälti siitä, miten talousnäkymät kehittyvät tulevien kuukausien aikana.

Arvostus houkuttelevin riskipitoisissa joukkolainoissa

Kaikkien omaisuuslajien arvostus on muuttunut tänä vuonna reippaasti houkuttelevammaksi ja pitkällä aikavälillä odotettavissa olevat tuotot paremmiksi. Tämä liike on kuitenkin ollut ripeämpää joukkolaina- kuin osakemarkkinoilla. Toisin sanoen osakeriskin kantamisesta saa nyt hieman tavanomaista pienempää lisäkorvausta. Tämä on tyypillistä ajoille, joina korot nousevat, mutta on yhtä kaikki tehnyt etenkin riskisemmistä joukkolainoista suhteessa aiempaa houkuttelevampia. Siksi suosimmekin tällä hetkellä riskin ottamista nimenomaan joukkolainasalkun puolella. On kuitenkin hyvä huomioida, että esimerkiksi globaalien osakemarkkinoiden arvostuskertoimet ovat painuneet jo tasoille, joiden lähettyviltä on usein, kuten viimeksi kesäkuussa, ponkaistu nousuun.

Saman kolikon kääntöpuoli, sijoittajien tunnelmat, ovat myös epätavallisen synkät. Muiden synkistellessä tehtyjen sijoitusten tuotot ovat usein erinomaisia, joskin näissä tilanteissa sijoittavan on syytä pitää pää erityisen kylmänä ja hatusta kiinni, sillä syyssateet voivat vielä jonkin aikaa jatkuakin. Epävarmuuden keskellä tehdyt kuukausittaiset tai muuten säännölliset sijoitukset tuottavat tyypillisesti pidemmällä tähtäimellä tavanomaista paremmin.

Osakkeissa Pohjois-Amerikka ja Terveydenhuolto ylipainossa

Suosittelemme osakealueissa ylipainoa Pohjois-Amerikkaan ja vastaavasti alipainoa Eurooppaan. Pohjois-Amerikan talousnäkymät ovat Eurooppaa paremmissa kantimissa ja lisäksi Atlantin takaa löytyy enemmän vakaita, kasvavia tuloksia tekeviä maltillisesti velkaantuneita yhtiöitä, jotka arviomme mukaan ovat sijoittajien suosiossa taloushuolten keskellä. Ukrainan sota ja sen seuraukset vaivaavat rutkasti enemmän Eurooppaa, vaikka paljon näistä huolista onkin jo tiedossa. Toisaalta tilanteen raukeaminen voisi tuoda ainakin hetkellistä helpotusta eurooppalaisille osakemarkkinoille.

Toimialoista suosimme terveydenhuoltoa. Alan pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät väestön ikääntymisen ja vaurastumisen myötä. Terveydenhuoltoala kestää myös keskimääräistä paremmin suhdannevaihteluita, mistä on hyötyä epävarmassa talousympäristössä. Tietoliikennepalvelut taas ovat alipainossa. Alaa piinaa globaalisti media-alan voimakas sisäinen kilpailu katsojista. Lisäksi verkkomainonta saattaa hiipua, jos talouteen ilmenee säröjä. Alan arvostuskertoimet ovat myös kokonaisuutena tarkastellen melko korkeat, mikä luo haasteita nousevien korkojen ympäristössä.

Nordea varallisuudenhoito, lokakuu 2022

Sijoittajan viikkoraportti: Syyssateita | Nordea Pankki 3.10.2022

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Markkinoiden syyssateet saivat syyskuussa jo myrskymäisiä piirteitä, kun korkojen voimakas nousu painoi sekä joukkolainojen että osakkeiden arvoja. Miten sijoittajan kannattaa toimia tämän myllerryksen keskellä? Mistä saa parhaat tuotot jatkossa?