Vad krävs för att inrätta en stiftelse och vem kan göra det?

Jurist Leena Oksanen vid Nordea Private Bankings juridiska enhet svarar.

1. I vilka fall kontaktar en privatperson dig när det handlar om att inrätta en stiftelse?

Att inrätta en stiftelse övervägs vanligtvis om det inte finns några nära släktingar eller bröstarvingar, och det finns tillgångar som man vill rikta till något man känner starkt för. Alternativt vill man stödja något speciellt utöver sina arvingar. En stiftelse inrättas under en persons livstid antingen med en stiftelseurkund eller ett testamente. Vem som helst kan inrätta en stiftelse, men den måste ha ett startkapital på minst 50 000 euro. Stiftelsen kan därför inrättas med ett relativt litet startkapital, men i praktiken måste beloppet vara större än så. 

2. Det finns nästan 3 000 stiftelser i Finland, med en sammanlagd balansräkning på över 20 miljarder euro. Med tanke på stiftelsernas ansenliga samhälleliga inverkan är systemet bakom dem ändå rätt okänt. Varför är det så?

De mest framträdande och största stiftelserna är kända, men det är sant att stiftelserna fortfarande förknippas med ett visst mått av mystik. De som inrättar stiftelser är ofta lite äldre privatpersoner som kanske inte känner sig så hemma i offentligheten. Även om stiftelsernas funktioner kan vara främmande, är stödet som de ger synligt på många sätt i våra liv. Med hjälp av stiftelserna finansieras mycket vetenskap, kultur, sociala projekt och konst i Finland. 

3. Hur många personer behövs för att inrätta en stiftelse?

Viljan hos en person räcker för att inrätta en stiftelse. Om så önskas kan grundaren också skissera ut stiftelsens riktlinjer och starta verksamheten, till exempel genom att utse styrelseledamöter. Stiftelsens egna regler styr hur nya styrelseledamöter väljs framöver. Det är bra att notera att även ett samfund, till exempel en förening, kan inrätta en stiftelse.

4. Vad säger lagen om en stiftelses syfte? Kan syftet vara vilket som helst?

Nej, eftersom lagen kräver att stiftelsen ska ha ett nyttigt syfte. I praktiken innebär det att stiftelsens verksamhet måste gynna en bredare grupp människor. I Finland är det i allmänhet inte skattemässigt lönsamt att inrätta släktfonder i amerikansk stil, som exempelvis kunde stödja egna släktingars studier. Allmännytta är i sin tur ett skatterättsligt begrepp. En allmännyttig stiftelse har vissa skattemässiga fördelar. 

5. Finns det andra alternativ, om det inte är säkert att tillgångarna räcker till att starta en stiftelse?

Ett annat vanligtvis lättare alternativ är att inrätta en titelfond i en redan befintlig stiftelse. Titelfondens syfte kan inte väsentligen avvika från moderfondens, men det är möjligt att uttrycka önskemål om hur titelfondens tillgångar kommer att fördelas inom denna stiftelse. 

Image for articles - Leena Oksanen - small 

Leena Oksanen är jurist och arbetar på Nordea Private Bankings juridiska enhet, som är specialiserad på att hjälpa Private Banking -kunder i juridiska frågor och andra förmögenhetsrelaterade frångor.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du bli Private Banking-kund?

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift