Franchising

Yrittäjäksi pienemmällä riskillä

Yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä voit madaltaa liittymällä franchising-ketjuun, jossa yrittäjä pääsee hyödyntämään valmiiksi kehitettyä ja hyväksi havaittua yritysideaa ja toimintamallia.

Franchising-sopimuksessa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Yrittäjän on noudatettava esimerkiksi markkinoinnissa ja toimitilojen sisustuksessa ketjun ohjeita sekä tehtävä hankinnat ketjun määrittämistä paikoista. Yrittäjän itsenäisyyttä franchising-sopimus siis rajoittaa, mutta toisaalta yrittäjä pääsee heti hyötymään ketjun tunnettavuudesta. Usein sopimukseen liittyy myös koulutusta ja muita yhteisiä palveluja.