Yrityskonttorit

Yrityskonttori on keskittynyt pienten ja keskisuurten yritysten palveluun. Saman katon alta löytyvät eri alojen asiantuntijat, jotka yhdessä hakevat asiakkaalle parhaan ratkaisun.

Yrityskonttorin edut asiakkaille Asiantuntijat Yrityskonttoriverkosto Yrityskonttorin edut asiakkaille

Yrityskonttori valmiina palvelemaan

Yrityskonttori räätälöi asiakkaalle sen tarpeita vastaavat palvelut. Useimmissa tapauksissa yritysasiakas saa oman yhteyshenkilön, joka hoitaa asiakkaan asiointia kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan kaikki asiat hoituvat hänen kauttaan. Moni asia selviää puhelimitse, ja henkilökohtaiset tapaamiset voidaan sopia joko pankin konttorille tai asiakkaan toimipisteeseen.

Yrityskonttori tarjoaa

 • yrityksiin erikoistuneen yhteyshenkilön ja säännöllistä yhteydenpitoa
 • vahvaa ammattitaitoa, mikä kehittyy koko ajan yrityskonttorin asiakkaiden tarpeiden mukaan
 • Nordean laajan asiantuntijaverkoston

Etuyrittäjien yhteyshenkilö hoitaa myös yrittäjän ja hänen perheensä pankki- sekä vakuutusasiointia eli yrittäjä voi hoitaa samalla kerralla sekä omia että yrityksen asioita.

Asiantuntijat

Yhteyshenkilön tukena laaja asiantuntijaverkosto

Yritykselle nimetty yhteyshenkilö on yrityksen neuvottelukumppani, mutta hänen tukenaan on laaja joukko eri alojen asiantuntijoita. Asiantuntijat toimivat myös yrityskonttoreissa, joten erilainen sparraaminen ja parhaiden ratkaisujen hakeminen on jokapäiväistä toimintaa.

Tarvittaessa asiantuntijat osallistuvat asiakastapaamisiin joko yhdessä yrityksen yhteyshenkilön kanssa tai joskus jopa ilman häntä. Jokainen tapaaminen suunnitellaan erikseen ja sovitaan tehokkain henkilö/tiimi paikalle.

Maksuliikeasiantuntijat

Maksuliike on yrityksen verenkierto ja sen tehokas toiminta on äärimmäisen tärkeää.

Nordean maksuliikeasiantuntijat ovat erikoistuneet yrityksen maksuliikeprosesseihin ja osaavat katsoa palvelutarpeita yrityksestä päin. Tyypillisimpiä keskustelun aiheita ovat:

 • pankkiyhteydet ja asiointikanavat
 • e-palvelut
 • myynti ja laskutus
 • ostot ja laskujen maksu
 • yrityksen kortit
 • palkat ja työnantajamaksut
 • kirjanpito

Markets -asiantuntijat

Kun kyse on erilaisista markkinariskeistä tai esim. sijoittamisesta, niin Markets -asiantuntija voi tuoda lisänäkemystä eri ratkaisuvaihtoehtoihin.

Riskienhallinnan osalta keskustellaan usein

 • korkosuojauksista
 • valuuttasuojauksista sekä
 • raaka-ainehintoihin liittyvistä hintasuojauksista.

Sijoitusratkaisujen osalta keskustelu lähtee aina liikkeelle kartoituksesta, jossa selvitetään mm. asiakkaan riskinottokyky ja -halukkuus sekä toivottu sijoitusaika.

Nordea Rahoituksen asiantuntijat

Aina ei pankkilaina ole paras rahoitusvaihtoehto - silloin yrityksen yhteyshenkilö tarjoaa usein rahoitusyhtiötuotteita.

Vaativiin rahoituskohteisiin kutsutaan usein myös mukaan Nordea Rahoituksen paikalliset asiantuntijat.

Tarjottavat palvelut

 • leasing- tai osamaksujärjestelyt
 • myyntisaatavien rahoittaminen
 • myyjäyhteistyö

Sijoitusasiantuntijat

Sijoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa apuna voi olla myös sijoitusasiantuntija.

Sijoitusasiantuntijat ovat perehtyneet mm.

 • eri sijoitustuotteisiin
 • sijoittamiseen liittyvään juridiikkaan
 • verotuskysymyksiin

Keskustelu alkaa aina kartoituksella, missä selvitetään asiakkaan riskinottokyky ja -halukkuus sekä sijoitusaika.

Yrityskonttoriverkosto

Yrityskonttoriverkosto kattaa koko Suomen

Yrityskonttoreita on ympäri Suomea ja ne on sijoitettu paikkakunnille, joista toimimalla niiden henkilökunta voi palvella mahdollisimman laajaa yritysjoukkoa. Jokainen yrityskonttori toimii omaa paikkakuntaansa laajemmalla toimialueella.

Yrityspalveluita saa myös monista muista Nordean konttoreista ja jos yrityksen pankkipalvelutarpeet ovat vielä vähäiset, on tarkoituksenmukaisinta asioida lähimmässä yrityspalveluita tarjoavassa Nordean konttorissa.

Neuvoja

Man standing by blue barn door  

Ensiluokkaiset palvelut käytössäsi

Jos vakavaraisuus, turvallisuus, yhteiskuntavastuu ja erinomaiset palvelut ovat sinulle tärkeitä, Nordea on pankkisi.