Yritys- ja yhteisöasiakkaat tarvitsevat LEI-tunnuksen

Ensi vuonna voimaan tulevan MiFID II -sääntelyn vuoksi lukuisten yritysasiakkaiden on hankittava LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) eli oikeushenkilötunnus, jotta ne voivat käydä kauppaa arvopapereilla 3.1.2018 jälkeen.

Mikä LEI-tunnus on ja kuka tarvitsee sen?

Jokainen oikeushenkilö, joka haluaa tehdä rahoitusinstrumentteja koskevia toimeksiantoja, tarvitsee LEI-tunnuksen. LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on yksilöllinen tunnus, jonka avulla tunnistetaan transaktioiden osapuolet kaikkialla maailmassa, kaikilla markkinoilla ja kaikissa juridisissa järjestelmissä. LEI-tunnusta käytetään aluksi EMIR-asetuksen mukaisiin ilmoituksiin kauppatietorekisteriin, mutta tulevaisuudessa sitä tarvitaan myös muuhun viranomaisraportointiin, esim. MIFID II:n mukaiseen raportointiin. LEI-tunnus vaaditaan kaikilta oikeushenkilöiltä, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:

  • johdannaiskauppaa käyvät yhteisöt (mutta ei yksityishenkilöt)
  • osakkeilla tai velkainstrumenteilla kauppaa käyvät yhteisöt (mutta ei yksityishenkilöt)
  • osakkeita ja joukkolainoja liikkeeseen laskevat yhteisöt sekä pörssilistatut yhteisöt
  • kaikki rahoitusvalvontaviranomaisten valvomat yhteisöt sekä niiden osakkuusyhtiöt, tytäryhtiöt ja holdingyhtiöt.

Tämän vuoden marraskuun ensimmäisestä päivästä lähtien kaikilla oikeushenkilöillä, jotka käyvät tai aikovat käydä kauppaa johdannaisilla, on oltava LEI-tunnus, jotta ne voivat jatkaa johdannaiskauppoja.

MiFID II edellyttää 3.1.2018 lähtien LEI-tunnusta kaikilta oikeushenkilöiltä, jotka käyvät tai aikovat käydä kauppaa rahoitusinstrumenteilla, mikäli näillä rahoitusinstrumenteilla tai niiden kohde-etuuksilla käydään kauppaa markkinapaikalla.

Jos yritysasiakkaat eivät hanki voimassa olevaa LEI-tunnusta ja ilmoita sitä Nordealle hyvissä ajoin ennen määräaikaa, ne eivät voi käydä kauppaa näillä rahoitusinstrumenteilla.

Mitä Nordea neuvoo yritysasiakkaita tekemään, jotta ne voivat jatkaa kaupankäyntiä?

  1. Jos yritysasiakkailla ei ole LEI-tunnusta, sitä on haettava joltakin LEI-tunnuksia myöntävältä viranomaiselta.
  2. Kun LEI-tunnus on myönnetty, yritysasiakkaiden on ilmoitettavaAvautuu uuteen ikkunaan se Nordealle.
  3. Kun asiakkaan LEI-tunnus on rekisteröinyt globaaliin LEI-tietokantaan, Nordea varmentaa ja rekisteröi sen omiin järjestelmiinsä. Sen jälkeen yritysasiakkaat voivat jatkaa kaupankäyntiä rahoitusinstrumenteilla.

Lisätietoa osoitteessa: www.nordeamarkets.com/leiAvautuu uuteen ikkunaan.