SijoitusTalletus-tili

SijoitusTalletus–tili on määräaikainen talletustili, jonka tuotto muodostuu talletuskorosta ja mahdollisesta lisäkorosta. Lisäkorko on sidottu eräkohtaisesti eri viiteomaisuuslajeihin, joita ovat esimerkiksi osakkeet, indeksit ja hyödykkeet. Turvallista jännitystä monipuolisilla viiteomaisuuslajeilla! Sijoittamaan pääset jo 500 eurolla.

Nyt myynnissä Ominaisuudet Ehdot Kurssikehitys Nyt myynnissä
SijoitusTalletus-tili - Ei myynnissä
Myyntierän nimiMyyntiaikaTalletuksen
eräpäivä
Talletus-
korko%
Mahdollinen
lisäkorko%

SijoitusTalletus-tili Osake 3/2015
Viiteomaisuuslaji: Osake 

Metso OyjAvautuu uuteen ikkunaan

Kone Oyj 
Avautuu uuteen ikkunaan

Elisa OyjAvautuu uuteen ikkunaan

1.10. - 30.11.201530.11.20170,0 %6,0 %*

* Ennakoitu lisäkorko on 6,0% (vaihteluväli 5,0% - 7,0%). Lisäkorko maksetaan talletuksen eräpäivänä, jos kaikkien kolmen viiteosakkeen kurssi on määräytymispäivänä 15.11.2017 samalla tai korkeammalla tasolla kuin lähtöpäivänä 2.12.2015. Tarkka lisäkorko vahvistetaan 2.12.2015. Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa.

Jos lisäkorko ei toteudu, on talletuksen tuotto 0,0%.

Ominaisuudet

SijoitusTalletus –tili on määräaikainen talletustili, jonka tuotto muodostuu talletuskorosta ja mahdollisesta lisäkorosta.

  • Talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko vaihtelevat myyntierittäin.
  • Mahdolliseen lisäkorkoon vaikuttava viiteomaisuuslaji vaihtuu myyntierittäin.
  • SijoitusTalletus-tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa. Lisäkorko ei kuulu talletussuojan piiriin, jollei sitä ole maksettu tilille.
  • Tilille maksettava talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko ovat Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja suomalaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveron alaista tuloa.


Talletuskorko

  • Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan, ja talletuskorkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään.
  • Talletuskorko määritellään myyntierittäin, huomioi, että tilin talletuskorko voi olla myös 0%.


Mahdollinen lisäkorko

  • Lisäkorko on sidottu eräkohtaisesti jonkin ns. viiteomaisuuslajin markkinakurssin kehitykseen. Viiteomaisuuslajeja voivat olla esimerkiksi osakkeet, indeksit, hyödykkeet, raaka-aineet, valuutat, kiinteistöt tai edellä mainittujen yhdistelmät.
  • Talletuksen pääomalle mahdollisesti maksettavan lisäkoron viiteomaisuuslaji, lisäkoron määrän mahdollinen vaihteluväli, sekä lisäkoron määräytymisperusteet, laskentatapa ja maksaminen määritellään jokaiselle myyntierälle erikseen, ja ne on kirjattu lisäkorkoa koskeviin erityisiin ehtoihin.
  • Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa.
Ehdot
Kurssikehitys

Neuvoja yritysten sijoitustileistä

Woman by computer 

Tilin avaus

Tilin avauksessa tarvittavat asiapaperit