KorkoExtra -tili

KorkoExtra on oikea tili yrityksellesi, kun ylimääräiselle varoille etsitään hyväkorkoista säästämisen tiliä, jolta kuitenkin on mahdollista nostaa varoja rahatarpeen yllättäessä.

Yrityksen KorkoExtra Ominaisuudet Hinnat Ehdot Yrityksen KorkoExtra

Uusien yritysten KorkoExtra-tilien avaus loppui 9.5.2016 alkaen. Yritysten voimassa olevat tilit jatkuvat normaalisti.

Nyt myynnissä
Myyntiaika1.5.2016 - 30.5.2016
KorkoExtra-jakso1.6.2016 - 31.5.2017
KorkoExtra-jakson talletuskorko0,20 %*
Myyntiajan talletuskorko0,15 %
KorkoExtra-jakson minimimäärä500 euroa
KorkoExtra-jakson maksimimäärä100 000 euroa

*Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä ilman nostorajoituksia. Tililtä nostot kuitenkin vaikuttavat koron määrään.

Ominaisuudet

Korko määrätään kullekin myyntiin tulevalle jaksolle korkomarkkinoiden kehityksen pohjalta. Talletusaika muodostuu myyntiajasta ja KorkoExtra-jaksosta. 

Myyntiajan korko

Korko on kiinteä 0,15 %. Korko lasketaan kalenterikuukausittain kuukauden alimmalle saldolle. Tilin avaus- ja lopetuskuukaudelta ei makseta korkoa, mikäli varat eivät ole olleet tilillä koko avaus- tai lopetuskuukautta.

KorkoExtra-jakson korko

Jokaisen KorkoExtra-jakson korko määritellään etukäteen myyntiajan alussa. Korko on kiinteä koko 12 kuukauden ajan ja se maksetaan todellisten kalenteripäivien mukaan KorkoExtrajakson alimmalle saldolle. Korko maksetaan säästöille, jotka ovat tilillä viimeistään myyntiajan viimeisenä päivänä. Tili jatkuu automaattisesti 12 kuukauden Korko-Extra-jakson jälkeen myyntiajan korolla. Myyntiaikana tilille määritellään korkoprosentti mahdolliselle seuraavalle KorkoExtra-jaksolle. Tallettaa voit KorkoExtra-jakson enimmäismäärän ylikin ja saat ylittävälle osalle myyntiajan mukaista korkoa.

Nostojen vaikutus koronlaskentaan

Voit nostaa Korko Extra-tililtäsi säästöjä ilman kuluja aina kun tarvitset. Nostetuille varoille ei makseta korkoa kuluvan 12 kuukauden KorkoExtrajakson alkupäivästä nostopäivään.

Nosto vähentää korkojakson alussa sovittua korkoprosenttia 1/12-osan verran. Korkoprosentin vähennys tehdään kalenterikuukaudessa vain kerran riippumatta siitä, kuinka monta nostoa kalenterikuukaudessa on tehty. Vähennettyä korkoprosenttia maksetaan jäljellä olevalle pääomalle koko Korko Extra-jakson alusta lukien.

Korkoprosentin vähennys on yhtä suuri eri kalenterikuukausien aikana ja se lasketaan kunkin jakson alussa määritellystä alkuperäisestä korkoprosentista. Nostoja voit tehdä Nordean konttoreissa. Voit tehdä myös tilisiirtoja KorkoExtra-tililtäsi pankkitunnuksillasi verkkopankissa tai mobiililaitteeseen ladattavalla mobiilipankilla.

Verotus

Tilille maksettavat talletuskorot ovat Suomessa lähdeveronalaisia.

Hinnat

KorkoExtra-tilin talletuskorot - Uusien tilien avaus loppui 9.5.2016. Voimassa olevat tilit jatkuvat normaalisti.
Myyntiajan korko kuukauden alimmalle saldolle0,15 %
KorkoExtra-jakson korko 12 kk alimmalle saldolle*0,20%
Lisätalletuksille maksettava korko kuukauden alimmalle saldolle0,15 %

Myyntiajan korko lasketaan kalenterikuukausittain kuukauden alimmalle saldolle. Tilin avaus- ja lopetuskuukaudelta ei makseta korkoa, mikäli varat eivät ole olleet tilillä koko avaus- tai lopetuskuukautta.

KorkoExtra-jakson korko määritellään etukäteen myyntiajan alussa. Korko on kiinteä koko 12 kuukauden ajan ja se maksetaan todellisten kalenteripäivien mukaan KorkoExtra-jakson alimmalle saldolle. Korkoa maksetaan säästöille, jotka ovat tilillä viimeistään myyntiajan viimeisenä päivänä. Tili jatkuu automaattisesti 12 kuukauden KorkoExtra-jakson jälkeen myyntiajan korolla. Myyntiaikana tilille määritellään korkoprosentti mahdolliselle seuraavalle KorkoExtra-jaksolle.

Nostojen vaikutus koronlaskentaan
KorkoExtra-jakson aikana nostetuille varoille ei makseta korkoa kuluvan 12 kuukauden KorkoExtra-jakson alkupäivästä nostopäivään. 

Tehty nosto vähentää korkojakson alussa sovittua korkoprosenttia 1/12-osan verran. Korkoprosentin vähennys tehdään kalenterikuukaudessa vain kerran riippumatta siitä kuinka monta nostoa kalenterikuukaudessa on tehty. 

Vähennettyä korkoprosenttia maksetaan jäljellä olevalle pääomalle koko KorkoExtra-jakson alusta lukien. Korkoprosentin vähennys on yhtä suuri eri kalenterikuukausien aikana ja se lasketaan kunkin KorkoExtra-jakson alussa määritellystä alkuperäisestä korkoprosentista.

*) KorkoExtra-jakso 1.6.2016 - 31.5.2017

Ehdot
Ehdot
MyyntiaikaTiliehdot
Myyntiaika 1.5.2016 - 30.5.2016Tiliehdot (pdf, 180 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Myyntiaika 1.4.2016 - 28.4.2016Tiliehdot (pdf, 180 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Myyntiaika 1.3.2016 - 30.3.2016Tiliehdot (pdf, 117 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Myyntiaika 1.2.2016 - 28.2.2016
Tiliehdot (pdf, 115 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Myyntiaika 1.1.2016 - 30.1.2016Tiliehdot (pdf, 116 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Neuvoja yritysten sijoitustileistä

Woman by computer  

Tilin avaus

Tilin avauksessa tarvittavat asiapaperit