Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä korko- että osakemarkkinoille. Nämä rahastot sopivat yrityksellesi, jos haluat valmiiksi hajautetun ja vaivattoman vaihtoehdon pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Yhdistelmärahastot Ominaisuudet Hinnat Säännöt ja esitteet Yhdistelmärahastot

Rahastosijoittaja saa yhdellä sijoituksella useita sijoituskohteita, jolloin sijoituksiin liittyvä riksi pienenee  hajautuksen ansiosta. Rahastojen varat hajautetaan erilaisille markkinoille ja toimialoille, joten ne tarjoavat pääsyn useisiin erilaisiin sijoituskohteisiin. Rahastot sopivat sijoittajalle, joka haluaa, että ammattilaiset hoitavat sijoituksia markkinatilanteen mukaisesti hänen puolestaan.

  • Salkunhoitaja seuraa markkinoita: kun osakekurssien odotetaan laskevan, korkosijoitusten osuutta lisätään ja päinvastoin.
  • Rahastoja voi ostaa ja myydä milloin vain.
Ominaisuudet

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkosijoituksiin, ja osakkeitten ja korkosijoitusten osuutta rahaston sijoituksista voidaan vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Kuinka paljon noiden osuuksien tulee vähintään ja enintään olla, on kerrottu rahaston säännöissä.

Yhdistelmärahaston sijoitusten jako korko- ja osakemarkkinoiden kesken ratkaisee tuotto- ja riskitason. Pitkän aikavälin tuotto-odotukseen vaikuttaa se, miten varat on tavanomaisessa markkinatilanteessa jaettu korko- ja osakemarkkinoiden kesken.

Riskiin vaikuttaa osakesijoitusten määrä

The body text of the articleYhdistelmärahaston riskiin vaikuttavat rahaston sijoitusten jako korko- ja osakesijoitusten välillä, korkosijoitusten korko- ja luottoriskistä sekä osakesijoituksiin liittyvästä osakemarkkinoiden riskistä.

Yhdistelmärahastoon liittyvä riski on suurempi kuin korkorahastossa, koska osa rahaston varoista sijoitetaan osakkeisiin ja pienempi kuin osakerahastoissa, sillä korkosijoitukset tuovat rahastoon vakautta.

Markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Rahastoja hallinnoi Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy.

Hinnat

Rahasto-osuuksien ostosta eli merkinnästä peritään merkintäpalkkio ja myynnistä eli lunastuksesta lunastuspalkkio. Verkkopankissa tehdyistä merkinnöistä ja lunastuksista ei peritä palkkioita.

Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.

Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu.

Rahastojen palkkiot saat rahastokohtaisesti Rahastot Nytistä.

Säännöt ja esitteet

Tutustu rahaston sijoituspolitiikkaan, riskeihin ja kuluihin lukemalla rahaston avaintietoesite, säännöt ja virallinen rahastoesite ennen sijoituspäätöksen tekoa Rahastot Nytistä.

Neuvoja rahastoista

Funds Magazine  

Tilaa rahastojen digilehti

Tilaa Funds Magazine ja saat käyttöösi arkiston täynnä kiinnostavia rahastoja ja markkinoita käsitteleviä uutisia ja artikkeleita.

Sail boat stem  

Vastuullista tuottoa

Nordean rahastoja hoidetaan vastuullisesti. Salkunhoidossa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.