Viennin rahoitus

Tarjoa viennin ostajaluottoja asiakkaallesi. Maksuajan tarjoaminen ostajaluotolla on hyvä kilpailukeino viejälle.

Viennin rahoitus Ominaisuudet Viennin rahoitus

Edut yrityksellesi

  • Maksuajan tarjoaminen ostajaluotolla on hyvä kilpailukeino viejälle.
  • Yrityksesi maksuvalmius paranee ja erillisen käyttöpääomarahoituksen tarve vähenee.
  • Ostajasta tai ostajan maasta aiheutuva kaupallinen ja poliittinen riski voidaan rajata tai poistaa.
  • Ostajaluottoihin ei yleensä tarvita viejän omia vakuuksia, jolloin ne säästyvät muihin tarpeisiin.
  • Yritykselläsi on mahdollisuus tarjota ostajalle rahoitusehtoja, jotka sisältävät korko-, vero- tai kulusäästöjä paikalliseen rahoitukseen verrattuna, erityisesti kehittyvillä markkinoilla.
Ominaisuudet

Tarjoa viennin ostajaluottoa asiakkaallesi

Voimme rahoittaa yrityksesi ulkomaiselle ostajalle myöntämän maksuajan joko ostamalla yrityksesi siirtokelpoiset vientisaatavat tai tekemällä rahoitussopimuksen suoraan ostajan kanssa. Se on selvä kilpailuetu yrityksellesi.

Ostajaluotot soveltuvat kulutus- ja pääomatavaroiden sekä palvelujen lyhyt- ja pitkäaikaiseen rahoitukseen. Rahoitusinstrumenttina käytetään tyypillisesti joko vekseliä (Bill of Exchange/Promissory Note) tai lainasopimusta.

Neuvoja ulkomaankaupan tueksi

Cargo ship  

Kaupalliset ja poliittiset riskit

Trade Finance-tuotteiden valinta ja yleisten Incoterms-toimituslausekkeiden käyttö vähentää tai eliminoi monia kaupankäyntiin liittyviä riskejä.

Man looking through magnifying glass  

Valitse oikea maksutapa

Tee kaupankäynnistä joustavampaa valitsemalla oikea maksutapa.