Kotimaan pankkitakaukset

Kotimaan pankkitakauksella tarkoitetaan pankkitakausta, jonka edunsaajan kotipaikka on Suomi. Pankkitakaus on turvallinen vakuus osana yrityksesi riskienhallintaa.

Yleistä Takausmuodot Käyttö Hinnoittelu Hakeminen Yleistä

Pankkitakaus

  • Pankkitakaus on pankin antama sitoumus asiakkaansa puolesta tämän sopimuskumppanin hyväksi. Pankin myöntäessä takauksen yrityksellesi sitä voidaan pitää osoituksena siitä, että pankki luottaa yrityksesi kykyyn suoriutua niistä sopimusvelvoitteista, joiden vakuudeksi pankkitakaus on tarkoitettu.
  • Tarjoa sopimuskumppanillesi Nordean pankkitakausta yrityksesi sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi. Tällöin sopimuskumppanisi tietää toimivansa luotettavan yhteistyötahon kanssa.
  • Voit myös itse edellyttää yrityksesi sopimuskumppanilta pankkitakausta varmistuaksesi tämän kyvystä toimia sopimuksen edellyttämällä tavalla. Pankin antama takaus antaa turvaa ja auttaa riskien hallinnassa erityisesti silloin, kun yrityksesi sopimuskumppani on tuntematon.
  • Pankkitakaus on luotettava ja turvallinen vakuus molempien sopijakumppanien kannalta. Pankki takaajana ottaa huomioon tasapuolisesti sekä yrityksesi että sopimuskumppanisi edut. Se on myös varma ja helppohoitoinen vakuus.
Takausmuodot

Takausmuodot

  • Kotimaan pankkitakaus on lähes aina omavelkainen, jolloin saatava voidaan vaatia takaajalta heti, kun se on erääntynyt ilman, että ensin on yritetty saada suoritusta velalliselta.
  • Kansainvälisessä kaupassa yleinen ns. on demand –takuusitoumus (=vaadittaessa maksettava) on verraten harvoin käytetty kotimaan kaupassa. Tällaisen vakuuden antajan on maksettava päävelka velkojalle heti ensi vaatimuksesta takuusitoumuksen ehtojen mukaisesti tutkimatta sitä, onko velkojalla velkojan ja velallisen välillä tehdyn pääsopimuksen perusteella oikeus maksunsaantiin. On demand -takuusitoumukset eivät ole takauksia, eikä niihin sovelleta takauslakia (19.3.1999/361).
Käyttö

Millaisiin tarpeisiin?

Pankkitakauksia voidaan käyttää vakuutena lukuisissa eri yhteyksissä. Pankkitakausta voidaan käyttää esim. erilaisten toimitusten ja urakoiden yhteydessä sekä kauppahinnan tai lähes minkä vaan muunlaisen maksuvelvoitteen vakuutena. Pankkitakausta voidaan käyttää myös erilaisten viranomaismääräysten ja lainsäädännön asettamien vakuusvelvoitteiden täyttämiseen.

Yleisimpiin käyttötarkoituksiin voit tutustua laajemmin Kotimaan pankkitakaukset -esitteestä.

Hinnoittelu

Hinnoittelu

Pankkitakausta ja pankkitakauslimiittiä koskevat kulloinkin voimassaolevat hinnat voit tarkistaa palveluhinnastostamme, joka on nähtävillä Nordean konttoreissa.

Hakeminen

Miten haet pankkitakausta?

Pankkitakauksen saaminen edellyttää lähes aina yrityksesi ja sopimuskumppanisi välistä kirjallista pääsopimusta.

Pankkitakaus voi myös perustua johonkin viranomaismääräykseen tai lainsäädännön edellyttämään vakuuden antamisvelvoitteeseen.

Pankkitakauksen enimmäismäärä on voitava aina rajata ja pankkitakaus annetaan pääsääntöisesti aina määräaikaisena.

Voit täyttää ja tulostaa helposti pankkitakaushakemuksen tämän sivun Lomakkeet -linkistä. Allekirjoittamalla pankkitakaushakemuksen yrityksesi sitoutuu noudattamaan sen yleisiä ehtoja; mm. korvaamaan pankille sen, minkä pankki takaajana on maksanut sekä korkoa maksetulle määrälle, sekä maksamaan takausprovisiota ja muita pankkitakaukseen liittyviä maksuja.

Pankkitakauksen antaminen edellyttää luottokäsittelyä Nordean konttorissa. 

Neuvoja pankkitakauksista

architect works on model  

Tarvitsetko pankkitakauksia säännöllisesti?

Jos tarvitset säännöllisesti pankkitakauksia, pankki voi myöntää yrityksellesi pankkitakauslimiitin.

Man looking through magnifying glass  

Hakemukset helposti pankkiin

Verkkopankin kautta lähetät kätevästi pankkitakaushakemuksesi pankkiin ja selaat pankkitakauksiasi.