Henkilöturva

Elämä ei aina mene käsikirjoituksen mukaan. Onnettomuus, vakava sairaus tai tapaturma voivat muuttaa pysyvästi tarinan kulkua. Nordea Henkilöturva voi silloin auttaa sinua, läheisiäsi ja yritystäsi taloudellisesti eteenpäin.

Henkilöturva Ominaisuudet Esimerkki Henkilöturva

Yrittäjän ja perheen turvaksi

Yrittäjä on paitsi yrityksen sydän, usein myös perheen talouden tukijalka. Jos yllättäen sairastuisit vakavasti tai joutuisit ikävään onnettomuuteen, yrityksesi toiminta saattaisi joutua vaakalaudalle ja perheen toimeentulo kokea suuria haasteita. Lakisääteinen vakuutusturva antaa yleensä vain perusturvan, joten on tärkeää huolehtia kuntoon sinun ja yrityksesi tarpeisiin mitoitettu vakuutusturva.

Henkilöturvalla voit täydentää lakisääteistä vakuutusturvaasi vakavan sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden, tapaturman tai kuoleman varalta. Se auttaa yritystäsi jatkamaan toimintaa ja myös läheisiä selviämään elämässä eteenpäin. Henkilöturva on aina yksilöllinen ratkaisu, ja vakuutusmaksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksesi verotuksessa.

Tutustu ominaisuuksiin ja ota yhteyttä -  räätälöidään yhdessä sinulle ja yrityksellesi sopiva Henkilöturva.

Nordea Henkilöturvan myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, jonka asiamiehenä toimii Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike.

Ominaisuudet

Nordea Henkilöturva on aina yksilöllinen ratkaisu.

Joustavaan vakuutukseen on valittavissa neljä erilaista turvaa: 

Turva kuoleman varalta

 • Turvaa perheen toimeentuloa ja yrityksen toiminnan jatkumista
 • 18-59-vuotiaalle, turva voimassa 65 ikävuoteen asti
 • Kertakorvaus sairauden tai tapaturman aiheuttaman kuoleman johdosta
 • Turvan määrä vapaasti valittavissa, ei ylärajaa

Turva vakavan sairauden varalta

 • Vakavan sairauden kohdatessa tulot voivat alentua merkittävästi, hyvä hoito aiheuttaa yllättäviä menoja ja toipuminen voi kestää pitkään
 • 18-55-vuotiaalle, voimassa 65 ikävuoteen asti
 • Kertakorvaus seuraavien sairauksien johdosta:
  syöpä (myös leukemia ja pahanlaatuinen lymfooma), sydäninfarkti, sepelvaltimon ohitusleikkaus, munuaisten vajaatoiminta, aivohalvaus, suuri elinsiirto (tarkat ehdot ja rajoitukset vakuutusehdoissa)
 • Turvan määrä vapaasti valittavissa, enintään 150.000 €
 • Vakavan sairauden turvaa suositellaan otettavaksi samantasoisena koko henkilökunnalle.

Turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta

 • Tulot alenevat yleensä merkittävästi
 • 18-55-vuotiaalle, voimassa 65 ikävuoteen asti
 • Kertakorvaus sairauden tai tapaturman aiheuttamasta pysyvästä työkyvyttömyydestä
 • Vaatii yleensä vähintään vuoden yhtäjaksoisen työkyvyttömyyden. Tarkat rajoitukset vakuutusehdoissa.
 • Turvan määrä vapaasti valittavissa, ei ylärajaa


Turva tapaturman aiheuttaman kuoleman, pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan varalta

 • Turvaa perheen toimeentuloa ja yrityksen toiminnan jatkumista
 • 18-59-vuotiaalle, voimassa 65 ikävuoteen
 • Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta, pysyvästä työkyvyttömyydestä tai pysyvästä haitasta. Korvausta ei makseta, jos vakuutustapahtuma johtuu määrättyjen urheilulajien harjoittamisesta.
 • Tarkat rajoitukset vakuutusehdoissa.
 • Turvan määrä vapaasti valittavissa, enintään 250.000 €

Vakuutusmaksuun vaikuttavat turvan määrä, vakuutettavan ikä ja sukupuoli. Vakavan sairauden turvassa vakuutusmaksu on edullisempi tupakoimattomalle.

Esimerkki

Esimerkki kattavasta Henkilöturvasta - turvaa yrittäjän arkeen

Mikko päätti muutama vuosi sitten toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa ja perusti kotiseudulleen Karkkilaan puutarhayrityksen, Kasvi ja Yrtti Oy:n. Yrittäjän arki pyörii hektisesti ja työntäyteisesti. Lisäksi kotona vauhtia ylläpitävät 3- ja 5-vuotiaat pojan vesselit. Hanna, Mikon vaimo, työskentelee osa-aikaisesti hoitoalalla. Perheen toimeentulo on pääasiallisesti Mikon yritystoiminnan varassa.

Mikon ja Hannan perhetuttava sairastui yllättäen vakavasti, mikä sai Mikon miettimään omaa ja perheen tulevaisuutta – Onko minulla yrittäjänä riittävä vakuutusturva, jos jotain ikävää sattuu? Miten yritykselleni käy, jos minä en pysty yritystä pyörittämään?

Lakisääteisen vakuutusturvan lisäksi Mikko päätti turvata perheen ja yrityksen tulevaisuutta Nordea Henkilöturvalla. Nordean Etuyrittäjänä Mikko saa Henkilöturvasta 10 %:n alennuksen, joten neljän turvalajin vakuutus maksaa hänelle noin 50 euroa/kk ja vakuutusmaksut ovat yritykselle pääsääntöisesti vähennyskelpoisia.

Esimerkki, Mikko 34v
Turvalaji                                                                                                                           Turvan määrä

Vakuutusmaksu yhteensä: 

    * Hinta tupakoimattomalle 

n. 50 €/kk
Kuolemanvaraturva100 000 €
Pysyvä työkyvyttömyys100 000 €
Vakava sairaus* 50 000 €
Turva tapaturmasta aiheutuvan kuoleman, pysyvän työkyvyttömyyden tai
pysyvän haitan varalta 
 50 000 €

Neuvoja vakuutuksista

Hand turning pages  

Verotus? Edunsaajamääräys?

Lue tietoa vero-oppaasta ja edunsaajamääräyksestä