P27 - hanke

Project 27:n (P27) tavoitteena on rakentaa yhtenäinen, Pohjoismaat kattava maksujärjestelmä alueen 27 miljoonalle asukkaalle. Uusi maksujärjestelmä luo perustan monille hankkeille ja innovaatioille Pohjoismaissa.

Tavoitteena reaaliaikainen ja monivaluuttainen maksuliikenne Pohjoismaissa

P27:n tavoitteena on rakentaa Pohjoismaat kattava, yhtenäinen ja reaaliaikainen maksujärjestelmä. P27 pyrkii korvaamaan nykyisen sirpaleisen maksuliikennejärjetelmän uudella ja aiempaa yksinkertaisemmalla infrastruktuurilla, joka mahdollistaa maksuliikenteen yhtenäistämisen, standardoinnin sekä reaaliaikaiset maksut. P27 parantaa maksuliikenteen läpinäkyvyyttä ja vastaa tiukkojen tietoturvallisuusvaatimusten täyttämisen.

Maksuliikenteen standardointi Pohjoismaissa

Nordeassa haluamme tukea tätä hanketta, koska sen avulla voidaan yksinkertaistaa pohjoismaista maksuinfrastruktuuria ja kehittää uusia standardoituja maksutyyppejä, joita nykyisissä kansallisissa tuotteissa ei ole. Tämä tehostaa euron ja Pohjoismaiden muiden päävaluuttojen välistä maksuliikennettä rakentamalla maksuinfrastruktuuri koti- ja ulkomaan maksuille. Avoin ja yhteinen infrastruktuuri jatkaa Euroopan maksujärjestelmien yhtenäistämistä.

Tehokas maksujenvälitys on ratkaisevan tärkeää rahoituspalvelujen integraation ja koko talousjärjestelmän kannalta. P27 kehittää yhteispohjoismaisia maksustandardeja, jotka tuovat Pohjoismaiden yhteiskunnille konkreettisia hyötyjä mahdollistaen kaupan, talouden ja työllisyyden kasvun sekä entistä vahvemman perustan innovaatioille.

P27:n keskeisiä periaatteita on yhtenäistää ja standardoida maksuliikenne. Intrastruktuuri perustana on ISO20022-standardi ja pohjoismaiden yhteiset makuskeemat, joita hallinnoi Nordic Payments Council (NPC). NPC on voittoa tavoittelematon organisaatio, ja sen jäseniä ovat neljän Pohjoismaan pankkiyhdistykset, pankit ja maksulaitokset, joita PSD2-direktiivi koskee.

Tietoa P27- hankkeesta

  • P27 -hankkeessa Nordea ja viisi muuta suurta pohjoismaista pankkia rakentavat yhteistä järjestelmää maksuille, joiden valuuttana on euro, Ruotsin kruunu tai Tanskan kruunu.
  • Pankit ovat perustaneet hankkeen operatiiivisesta toiminnasta vastaavan yhtiön P27 Payment Platform AB:n.
  • Maksutyyppeihin sisältyvät sekä reaaliaikaiset että eräpohjaiset koti- ja ulkomaan maksut.  
  • Hankkeen puitteissa pankit kehittävät ja tarjoavat yhteisiä tuotteita ja palveluja, joista ensimmäisenä on vuorossa yhtenäinen pohjoismainen maksujärjestelmä.
  • Lue lisää P27 Nordic Payment Platform AB:stäAvautuu uuteen ikkunaan

Pohjoismaista yhteistyötä

P27  visiona on poistaa kaupan ja maksuliikenteen esteet Pohjoismaiden väliltä.  P27 Nordic Payments Platform AB, perustettiin vuonna 2018, ja sen osakkaita ovat Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, OP Ryhmä, SEB ja Swedbank. Yhtiöllä on toimipaikat Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Helsingissä. Yhtiön kotipaikka on Ruotsi, joten se on hakenut selvityslupaa Ruotsin finanssivalvojalta.   

”P27 on aidosti maiden rajat ylittävä maksuliikenneratkaisu Pohjoismaissa. Pankit ja muut finanssipalvelujen tarjoajat valmistautuvat jo tähän muutokseen. Tämä on erittäin tärkeä askel kohti reaaliaikaista maksujen hallintaa.” - Johtaja Tino Kam, Transaction Banking Product Management, Nordea.

Asiakkaiden palveluiden muutokset Ruotsin Nordeassa

P27 toteuttaminen tarkoittaa sitä, että Ruotsin pankit, Nordea mukaan lukien, parantavat kansallisia maksamisen tuotteitaan ottamalla käyttöön uuden maksuaineistomuodon ISO 20022 -standardiin perustuvan maksuainemuodon. Tämän jälkeen ne eivät enää tarjoa palvelujaan Bankgirotin kautta.

Muutos ei koske suoraan henkilöasiakkaita, vaan he voivat yhä tehdä maksuja entiseen tapaan. Muutos vaikuttaa eräsiirtoa käyttäviin yritysasiakkaisiin.

Nordea päivittää seuraavat Bankgirotin tarjoamat palvelut omiin palveluihinsa:

  • Maksut tavaran- ja palveluntoimittajille (Leverantörsbetalningar)
  • Palkanmaksut (BG Lön)
  • Saapuvat kotimaanmaksut (BG inbetalningar)

Muutos vaikuttaa tulevaisuudessa myös Autogiro-järjestelmää käyttäviin asiakkaisiin. Suunnittelemme pankkialalle uutta Autogiron korvaavaa palvelua. Palvelukuvasta koskeva työ on käynnissä. 

Maksutyypit Bankgiro ja Plusgiro ovat edelleen käytettävissä, kunnes pankkiyhteisö toisin päättää.

Nordean suosittelema korvaava maksupalvelu on Corporate Access. Jos haluat lisätietoja palvelusta, lue lisää täältä.Avautuu uuteen ikkunaan

Jos yrityksesi käyttää eräsiirtoa kansallisessa ruotsalaisessa muodossa, suosittelemme, että aloitatte valmistelut ISO 20022 -muodon käyttöön ottamiseksi. 

Haluamme varmistaa asiakkaillemme uusien palveluiden sujuvan käyttöönoton. Tuemme asiakkaitamme koko siirtymäprosessin ajan. 

Tietoa P27-hankkeesta muissa Pohjoismaissa

P27 käyttöönotto alkaa Ruotsista. Suomen Nordean asiakkaita koskevista muutoksista tiedotetaan myöhemmin.

Tietoa P27-hankkeesta Ruotsissa

Lisätietoa Ruotsin siirtymäohjelmasta (ruotsiksi)Avautuu uuteen ikkunaan.

Kysymyksiä ja vastauksia -osiossa on lisätietoa myös englanniksiAvautuu uuteen ikkunaan

Asiakkaita koskevat muutokset Tanskassa

Kuten Ruotsissa, maksuaineistojen ISO 20022 -muoto korvaa Tanskan Nordeassa kansalliset maksuaineistomuodot. Nordean asiakkaiden ensisijainen maksukanava on Corporate Access. Jos haluat lukea lisää kanavasta, napauta tästä.Avautuu uuteen ikkunaan

Lisätietoja asiakkaita koskevista muutoksista kerrotaan myöhemmin.