Nordea tarkastaa maksut pakotelistoja vasten

Maksujen seuranta

Nordea tarkastaa maksut pakotelistoja vasten. Pankki varmistaa näin noudattavansa pakotemääräyksiä. Pankin on noudatettava EU:n finanssipakotteita ja kansallisia jäädyttämispäätöksiä sekä seurattava maksuliikennettä sen varmistamiseksi, ettei pakotteiden kohteena oleville tahoille välitetä maksuja.

Maksuliikenteen yleisten ehtojen mukaan pankki voi verrata maksutietoja Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asettamiin taloudellisiin ja muihin pakotteisiin sekä koti- ja ulkomaisten viranomaisten julkaisemiin pakotteisiin, tiedotteisiin ja määräyksiin. Pankki voi tarvittaessa vaatia maksupalvelun käyttäjältä maksua koskevia lisätietoja ja ryhtyä kansainvälisten pakotteiden edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Pakotetarkastus saattaa johtaa joidenkin yksittäisten maksujen viivästymiseen. Nordea tekee parhaansa, jotta maksujen viivästymiseltä vältytään.