Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

SijoitusTalletus-tili

Tuote ei ole myynnissä. SijoitusTalletus-tili on määräaikainen talletustili, jonka tuotto muodostuu talletuskorosta ja mahdollisesta lisäkorosta. Lisäkorko on sidottu eräkohtaisesti eri viiteomaisuuslajeihin, joita ovat esimerkiksi osakkeet, indeksit ja hyödykkeet. Turvallista jännitystä monipuolisilla viiteomaisuuslajeilla! Sijoittamaan pääset jo 500 eurolla.

Ominaisuudet

SijoitusTalletus-tili on määräaikainen talletustili, jonka tuotto muodostuu talletuskorosta ja mahdollisesta lisäkorosta.

  • Talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko vaihtelevat myyntierittäin.
  • Mahdolliseen lisäkorkoon vaikuttava viiteomaisuuslaji vaihtuu myyntierittäin.
  • SijoitusTalletus-tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa. Lisäkorko ei kuulu talletussuojan piiriin, jollei sitä ole maksettu tilille.
  • Tilille maksettava talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko ovat Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja suomalaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveron alaista tuloa.

Talletuskorko

  • Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan, ja talletuskorkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään.
  • Talletuskorko määritellään myyntierittäin, huomioi, että tilin talletuskorko voi olla myös 0%.

Mahdollinen lisäkorko

  • Lisäkorko on sidottu eräkohtaisesti jonkin ns. viiteomaisuuslajin markkinakurssin kehitykseen. Viiteomaisuuslajeja voivat olla esimerkiksi osakkeet, indeksit, hyödykkeet, raaka-aineet, valuutat, kiinteistöt tai edellä mainittujen yhdistelmät.
  • Talletuksen pääomalle mahdollisesti maksettavan lisäkoron viiteomaisuuslaji, lisäkoron määrän mahdollinen vaihteluväli, sekä lisäkoron määräytymisperusteet, laskentatapa ja maksaminen määritellään jokaiselle myyntierälle erikseen, ja ne on kirjattu lisäkorkoa koskeviin erityisiin ehtoihin.
  • Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa.

Ehdot