E-tunniste

E-tunnisteen avulla tunnistat henkilöasiakkaasi vahvasti ja luotettavasti Nordean tunnistamismenetelmiä hyväksikäyttäen. Nordea on Viestintäviraston Vahvan sähköisen tunnistamisen rekisterissä, eli e-tunnistepalvelumme on lain tarkoittama vahvan sähköisen tunnistamisen palvelu.

E-tunniste Lisätietoja Tunnistusperiaatteet Ehdot Palvelukuvaukset E-tunniste

E-tunniste-palvelussa Nordea tunnistaa asiakkaan puolestasi

E-tunniste-palvelussa välitettäviä tunnistamistietoja voidaan käyttää myös osana sähköisen allekirjoituksen muodostamista tunnistautuvan asiakkaan ja palveluntarjoajan niin sopiessa. Nordean e-tunniste perustuu Finanssialan keskusliitossa laadittuun Tupas-standardiin. Yhdessä muiden pankkien vastaavien palvelujen kanssa, yrityksesi voi tavoittaa useita miljoonia suomalaisia yksityishenkilöitä verkkopalvelunsa asiakkaiksi.

Edut:

  • E-tunnisteen käyttö tuo yritykselle huomattavia säästöjä kehittämis- ja ylläpitokustannuksissa.
  • Tunnistetun asiakkaan kanssa yritys voi mm. tehdä sitovia sopimuksia, ottaa vastaan hakemuksia tai tarjota pääsyn suojattuihin palveluihin.
Lisätietoja

Vahva tunnistaminen

Vahvaa tunnistamista vaativissa asiointipalveluissa Valtiovarainministeriö suosittelee pankkien Tupas-tunnistamismenetelmää.

E-tunniste on käytössä julkishallinnon sähköisissä palveluissa, mm. verohallinnossa, Kelassa ja työministeriössä. Esimerkkinä onnistuneesta julkisyhteisön verkkopalvelusta voidaan mainita vaikkapa tyoelake.fi, jossa kansalaiset voivat käydä tarkistamassa ansiotyötietonsa omilla pankkitunnuksillaan.

Kuntasektorilla on useita lomakkeita ja hakemuksia siirretty elektroniseen muotoon. Esimerkiksi eri kaupunkien verkkosivuilla voi päivähoitopaikka-, vuokra-asunto- ja toimeentulotuki -hakemukset allekirjoittaa luotettavasti e-tunnisteen avulla. Myös erilaisilla kunnallisilla laitoksilla ja yhtiöillä on mahdollisuus hyödyntää verkkosivuillaan Nordean tunnistepalvelua.  E-tunnisteella voi tavoitella uusia asiakkaita tarjoamalla heille vaikkapa sähkösopimuksen tekoa verkossa.

Valtio

Kuntasektorin lisäksi myös valtio pyrkii edistämään erilaisten verkkopalveluiden yleistymistä. Kansalaisten verkkolomakepalvelu (suomi.fi) on hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä, minkä ansiosta eri viranomaisten lomakkeet ovat kustannustehokkaammin ja vaivattomammin kansalaisten saatavilla.

Vakuuta kotitaloustyö Varman Pesti-palvelussa

Jos työllistät kotonasi tilapäisesti esimerkiksi remonttimiehen tai lastenhoitajan, voit hoitaa työntekijäsi työeläkevakuuttamisen vaivattomasti Varman Pesti-palvelussa. Pestin avulla järjestät työntekijöillesi eläketurvan ilmoittamalla työntekijöidesi henkilö- ja palkkatiedot. Myös työeläkevakuutusmaksun maksaminen hoituu samalla. Lisätietoa palvelusta saat osoitteesta varma.fiAvautuu uuteen ikkunaan.
Tunnistusperiaatteet

Tunnistautuva asiakas on keskeisessä asemassa palvelun käytössä, sillä asiakas ohjaa tietojensa välitystä palvelutarjoajan ja Nordean välillä. Asiakas tunnistautuu käyttämällä henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Nordean antama tunniste on ainutkertainen ja se on sidottu sekä palvelutarjoajan kyseiseen palvelutapahtumaan että asiakkaaseen.

Palvelutarjoajan tunnistepyyntö välittyy asiakkaalta Nordean tunnistepalveluun, joka lähettää tunnistamisen jälkeen asiakkaalle vastaussanoman. Asiakas tarkastaa vastaanottamansa vastaussanoman tiedot, joiden hyväksymisen jälkeen hän palaa takaisin palvelutarjoajan palveluun ja jatkaa siellä palveluun liittyviä toimintoja. Asiakas voi halutessaan peruttaa tai hylätä tunnistustapahtuman joko ennen tunnistautumista tai vastaussanoman tarkastamisen jälkeen, jolloin asiakkaan tiedot eivät välity palvelutarjoajalle.

Mahdollisuus käyttää palvelun tietoja osana sähköistä allekirjoitusta perustuu palveluntarjoajan ja asiakkaan keskinäiseen sopimukseen siitä, että tunnistetietoja voidaan käyttää osana sähköistä allekirjoitusta heidän välisessään oikeustoimessa. Nordea ei vastaa palveluntarjoajan ja tunnistautuvan asiakkaan välisen sopimuksen tai muun oikeustoimen pätevyydestä tai sisällöstä.

E-tunnisteen hinnat yritysasiakkaalle (palveluntarjoajalle):

  • Listahinnasto saatavilla konttoreista tai pankin yhteyshenkilöltä. Hinnat vahvistetaan sopimuksen teon yhteydessä joko määräaikaisina tai toistaiseksi voimassaolevina.

Tunnistuspalvelu perustuu Finanssialan keskusliitossa laadittuun yhteiseen Tupas-standardiin. Palvelu on kuvattu tarkemmin Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla Tupas-palvelukuvauksissa.

Keskeiset yhteistyökumppanit e-tunniste -palvelussa: 

  • Nets –sulkupalvelu (pankin aukioloaikojen ulkopuolella).

Tiedot palveluntarjoajasta

Nordea Pankki Suomi Oyj on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Pankilla on luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen luottolaitostoimilupa.

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Y-tunnus 1703218-0, Satamaradankatu 5
00020 NORDEA 
Puhelin: 09-1651
Fax: 09-163 20002
BIC: NDEAFIHH

Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi, mikäli hänen pankkitunnuksensa ovat kadonneet tai varastettu. Ilmoituksen voi tehdä soittamalla sulkupalveluun 020 333 (avoinna 24h/vrk, palvelua suomeksi / ruotsiksi/ englanniksi). Pankkipäivinä katoamisilmoituksen voi tehdä myös pankin konttoriin tai puhelinpalveluun. 

Ehdot Palvelukuvaukset

Tutustu palvelukuvauksiin ennen sopimuksen tekoa ja palvelun käyttöönottoa.

Palvelukuvaukset:

E-tunniste (pdf, 300 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Yhteys pankkiin - neuvoja

Sail boat stem  

Tietoa ohjelmistotaloille

Lisätietoja sekä ohjeita muutoksista ja uusista palveluistamme.

Hand turning pages  

Palvelukuvaukset

Nordean palveluiden tekniset kuvaukset