Tietoa Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeestä

Nordea toimii Suomessa Nordea Bank AB (publ):n sivuliikkeenä. Nordea-konsernin pohjoismaiset tytärpankit fuusioitiin ruotsalaiseen emoyhtiöön 2.1.2017. Tavoitteena on vähentää monimutkaisuutta pankissa ja luoda edellytykset toimia aidosti yhtenä pohjoismaisena pankkina.

Nordea on pohjoismainen pankki, jolla on paljon paikallista toimintaa eri puolella Suomea.

Juridisen rakenteen muutos ei vaikuta asiakkaisiin eikä muuta pankin toimintaa Suomessa. Lue lisää muutoksesta: juridisen rakenteen yksinkertaistaminen

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike Aluejako Suomessa Sivuliikkeen johtaja Sisäpiirirekisteri Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Osoite: Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, Helsinki

Y-tunnus: 1703218-0

Puhelin (vaihde) +358 9 1651
Telefax +358 9 163 20002 

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo:

Kotivaltion valvontaviranomainen
Finansinspektionen, P.O. Box 7821, SE-103 97 Stockholm, (Puh.) +46 8 408 980 00, (Telefax) +46 8 24 13 35

Isäntävaltion valvontaviranomainen
Euroopan Keskuspankki (EKP), European Central Bank, FINOR, JST Coordinator / Director General DG/MS I, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Saksa, (Puh.) +49 69 1344 0, (Telefax) +49 69 1344 6000.

Kansallinen valvontaviranomainen (NCA) on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI, (Puh.) +358 9 183 51, (Telefax) +358 9 183 5328.

Sivuliike kuuluu jäsenenä Finanssiala ry:hyn, Itämerenkatu 11-13, 00180 HELSINKI, (Puh.) +358 20 7934 200, (Telefax) +358 20 7934 202.

Aluejako Suomessa

Nordean aluejako Suomessa

Suomessa Nordean henkilöasiakkaisiin liittyvää liiketoimintaa johtaa Petri Nikkilä. Hänen kanssaan työskentelee liiketoimintajohtaja Riikka Laine-Tolonen. He vastaavat Personal Bankingin henkilöasiakasalueista.

Commercial & Business Banking -liiketoiminta-alue palvelee Nordean yritysasiakkaita. Iiro Korander johtaa Business Bankingin yritysalueita, jotka palvelevat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Aleksi Lehtonen vastaa Commercial Bankingin yrityspankeista, jotka palvelevat keskisuuria ja suuria yritysasiakkaita.

(Nordean suurimpia yritys- ja yhteisöasiakkaita palvellaan Wholesale Banking -liiketoiminta-alueella.)

Alueet

Petri Nikkilä, liiketoimintajohtaja, Personal Banking

 • Sata-Häme: Elina Lampinen
 • Helsinki, ympäristö: Janne Karjalainen
 • PK-seutu, kehyskunnat: Antti Valtanen
 • Remote Service & Advice: Sari Tempakka

Riikka Laine-Tolonen, liiketoimintajohtaja, Personal Banking

 • Kanta-Helsinki: Minna Parhiala
 • Järvi-Suomi: Mikko Pakarinen
 • Kehät: Jorma Pirinen
 • Lounais-Suomi: Tero Seikkula
 • Pohjanmaa: Kristian Ranta
 • Itä-Suomi: Riitta Patja
 • Pohjois-Suomi: Pekka Koskela

Iiro Korander, liiketoimintajohtaja, Business Banking

 • Helsinki: Jarmo Törhönen
 • Uusimaa: Annamarja Paloheimo
 • Kaakkois-Suomi: Henry Udd
 • Keski- ja Itä-Suomi: Jussi Rieppo
 • Lounais-Suomi: Jan Söderholm
 • Pohjanmaa: Timo Kalliomäki
 • Pohjois-Suomi: Sami Heikkilä
 • Sata-Häme: Mika Nieminen

Aleksi Lehtonen, liiketoimintajohtaja, Commercial Banking

 • Helsingin yrityspankki: Markku Fränti
 • Kaakkois-Suomen yrityspankki: Timo Rantanen
 • Keski- ja Itä-Suomen yrityspankki: Mika Hasu
 • Pohjanmaan yrityspankki: Thomas Lempiälä
 • Pohjois-Suomen yrityspankki: Jarmo Rankinen
 • Sata-Hämeen yrityspankki: Ari Lamberg
 • Uudenmaan yrityspankki: Iiro Korander
 • Varsinais-Suomen yrityspankki: Marko Lehtosalo

Jukka Perttula: Private Banking Suomi

Sivuliikkeen johtaja

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen johtaja

Sisäpiirirekisteri

Nordea Funds Oy:n julkinen sisäpiirirekisteri

Arvopaperimarkkinoiden yleisen luotettavuuden ylläpitämiseksi ja markkinoiden väärinkäytön ehkäisemiseksi sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperiomistustiedot ovat julkisia. Nordealla on lakisääteinen velvollisuus pitää ilmoitusvelvollisistaan rekisteriä sijoituspalvelun tarjoajana ja rahastoyhtiönä.

Nordea Funds Oy:n julkisen sisäpiirirekisterin nähtävilläpito hoidetaan Euroclear Finland Oy:ssä. Nordea Funds Oy:n hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksien osalta nähtävilläpito hoidetaan Nordea Funds Oy:ssä.

Euroclear Finland OyAvautuu uuteen ikkunaan

Nordea Funds Oy:n (käyntiosoite: Aleksis Kiven katu 7, 00500 Helsinki) rahasto-osuus rekisteristä otteita haluavaa pyydetään ystävällisesti ensin olemaan puhelimitse yhteydessä numeroon (09) 5300 7737.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n 2.1.2017 päättyneen julkisen sisäpiirirekisterin nähtävilläpito on järjestetty Euroclear Finland Oy:ssä. Nähtävilläpito jatkuu 2.1.2022 asti.