Muutoksenhakutahot

Voit ottaa yhteyttä seuraaviin ulkopuolisiin, pankista riippumattomiin tahoihin, mikäli olet tyytymätön pankin antamaan ratkaisuun:

FINE- Vakuutus ja rahoitusneuvonta neuvoo vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasiakkaita ongelmatilanteissa ja selvittää heidän valitusasioitaan. Neuvontatoimiston yhteydessä toimivat Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Arvopaperilautakunta, jotka antavat ratkaisusuosituksia. Yhteystiedot: puh. Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, 09/6850120.
Lisätietoja osoitteesta: www.fine.fiAvautuu uuteen ikkunaan

Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Se ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita. Yhteystiedot: Kaikukatu 3 A, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 010 366 5200(vaihde).
Lisätietoja osoitteesta: www.kuluttajariita.fiAvautuu uuteen ikkunaan Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fiAvautuu uuteen ikkunaan).

Käräjäoikeus
Nordean ratkaisuun tyytymätön asiakas voi aina viedä asiansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi, jos erimielisyyttä ei ole saatu ratkaistuksi neuvotteluteitse tai käyttäen yllä mainittuja muutoksenhakukeinoja. Asiakas voi saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi riippumatta siitä, onko hän käyttänyt edellä mainittuja muutoksenhakukeinoja.
Lisätietoja osoitteesta: www.oikeus.fiAvautuu uuteen ikkunaan