Lahjoitukset

Nordean lahjoitukset Suomessa

Nordea myöntää vuosittain varoja käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Lahjoituskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti Nordean yhteiskuntavastuuta tukevia valtakunnallisia hankkeita, joissa pankki muutenkin on mukana.

Lahjoitusvaroja on kohdistettu nuorten auttamiseen. Niillä tuetaan nuorten talousosaamisen ja yrittäjäkasvatuksen edistämistä Yrityskylä-hankkeessa, jossa pankki on myös yhteistyökumppanina.

Nordea on mukana Taloustaitohankkeessa, jonka tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Hankkeeseen valmennetaan avuksi vapaaehtoisia nordealaisia, jotka tapaavat ja neuvovat nuoria talousasioissa. Samaan aikaan Nordea tukee ja osallistuu Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan Myötätunnon mullistava voima (CoPassion) -tutkimushankkeeseen, joka tarkastelee nordealaisten tekemää vapaaehtoistyötä Taloustaitohankkeessa. Tutkimushankkeessa tutkitaan myötätunnon vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn. Tutkimuksen kohteena on muun muassa se, miten henkilöstön työssä harjoittama vapaaehtoistoiminta vaikuttaa työhyvinvointiin, sitoutumiseen, asiakaskokemuksiin tai myyntiin.

Lisäksi on tuettu Suomen Mentorit -yhdistystä, joka toiminnallaan auttaa vakituista työpaikkaa vailla olevia valmistuneita ja valmistumassa olevia korkeakouluopiskelijoita työllistymään. Myös pankin työntekijöitä on mukana mentoroimassa nuoria, joita uhkaa työttömyys opintojen jälkeen.

Nordea ei liity yhteisöjen tai säätiöiden/laitosten kannatusjäseneksi eikä tue lahjoitusvaroilla urheilua.

Varoista voidaan tukea lahjoituksin myös muun muassa yhdistyksiä, laitoksia ja säätiöitä sekä niiden hankkeita, joiden varsinaisena tarkoituksena on suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen tai tieteen tai taiteen valtakunnallinen tukeminen.

Lisätietoja yleishyödyllisistä lahjoituksista saa sähköpostiosoitteen nordeanlahjoitukset(a)nordea.fi kautta tai puhelimitse Liisa Frimanilta, p. 09 5300 6141.