Studielån

Syftet med studielån är att underlätta studierna. Med ekonomin i skick kan du kan lugnt koncentrera dig på studierna. Räntan är förmånlig och betalningsplanen flexibel, och lånet tryggar studierna för sin del.

Studielån Mer fakta Konsumentkreditinformation Priser Studielån

Framåt med studielån

Det viktigaste målet för studeranden är att lära sig nytt. Med ett studielån kan du koncentrera dig på dina studier. Studielån är ett tryggt och förmånligt sätt att finansiera utgifterna under studietiden. Du kan ansöka om studielån för studier på deltid. Studielånet har statsborgen, så du behöver inte ställa några andra säkerheter. Ansök om studielån behändigt via Nordeas nätbank eller på kontoret.

 • Förmånligt studielån för Nordeakunder
 • Med uttagsplan för lånerater får du pengarna avgiftsfritt på kontot på uttagsdagarna
 • En flexibel återbetalningsplan efter utexaminering
 • Ny studielånskompensation då du slutför studierna inom utsatt tid

Du behöver FPA:s studiestödsbeslut om statsborgen för studielånet för att kunna ansöka om studielån via banken. Ansök först om studiestöd. Du ansöker om studiepenning, bostadstillägg och statsborgen hos FPA med samma studiestödsansökan.

Mer fakta

 • Studielån är ett lån med statsborgen som ska återbetalas.
 • I enlighet med studiestödsbeslutet kan du få 300–650 euro studielån per månad. Om du studerar utomlands kan du få upp till 800 euro i månaden.
 • Statsborgen är i kraft i högst 30 år efter att du tagit ut den första låneraten.
 • Du kan välja antingen Nordea Prime eller 12 månaders euribor som ränta. Till lånet läggs också bankens marginal.
 • Du kan ansöka om studielån och be om deluttag i nätbanken om du har gällande beslut om statsborgen.
 • Från och med läsåret 2011–2012 beviljas alla högskolestuderanden studiepenning utan separat ansökan.
 • FPA betalar en del av ditt studielån som studielånskompensation om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller därefter och avlägger examen inom utsatt tid. Studielånskompensationen är 40 procent av det belopp som överstiger 2 500 euro av det studielån som kompensationen gäller.

Ansökan om studielån

När du har fått ett förmånsbeslut från FPA om borgen för studielån för innevarande termin, ansöker du om studielån på fliken Lån i nätbanken genom att välja Studielån/Ansökan om studielån. Det tar 1–3 bankdagar att handlägga ansökan. När banken fått ansökan kontaktar den FPA, som skickar borgensbeslutet till banken elektroniskt. Du undertecknar skuldebrevet i nätbanken med dina bankkoder. Efter att du har beviljats krediten kan du läsa skuldebrevet och villkoren i mappen Omaposti dokument i din nätbank.

I det förmånsbeslut du har fått från FPA ser du studielånets rater och de datum då studielånet kan tas ut. 

Om du är minderårig ska lånet ansökas och tas ut på kontoret eftersom vi behöver samtycke av dina intressebevakare för lånet. 

Uttagsplan och deluttag

När du gör låneansökan i nätbanken kan du välja om du vill ta ut studielånet i delar eller göra upp en uttagsplan. Om du väljer en uttagsplan, överför banken automatiskt de kommande låneraterna till ditt konto på den första möjliga uttagsdagen enligt borgensbeslutet. Då får du tillgång till hela det beviljade studielånet den dag som nämns i förmånsbeslutet. Om du gör upp en uttagsplan i samband med det första uttaget, debiteras inga andra avgifter utöver uppläggnings- eller höjningsavgiften.

Om du väljer deluttag, överförs lånet inte automatiskt till ditt konto på den första möjliga överföringsdagen, utan du måste separat be om uttag av lånet när du vill ha det. På det sättet kan du själv inverka på det lånebelopp som tas ut. Du kan be om uttag via nätbanken. Om du väljer separata deluttag via nätbanken, debiteras utöver uppläggnings- eller höjningsavgiften också deluttagsavgift för det andra och därpå följande deluttag.

Under studietiden

Under studietiden betalar du inte ränta separat utan den kapitaliseras, dvs. läggs till på studielånets kapital två gånger om året: 15.6 och 15.12. 

Efter studierna

Efter att du avslutat dina studier, avtalar vi med dig om en individuell betalningsplan, som passar din livssituation. Återbetalningen börjar i regel cirka två år efter att studierna upphört.

Som högskolestuderande får du FPA:s studielånskompensation  för den del av studielånet som överstiger 2 500 euro om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller därefter och slutför dina studier inom utsatt tid.

Du kan avtala om antingen halvårsvisa eller månatliga amorteringar. Statsborgen för studielånet gäller 30 år efter det första uttaget av lånet.

Om din livssituation förändras kan vi anpassa betalningsplanen också efter att planen lagts upp.

Läs mer om betalningsplan för studielån.

Tänk på det här när du ska studera utomlands?

Du har en hel del att tänka på om du ska studera utomlands. De verkliga kostnaderna för studierna (terminsavgifter, uppehälle, hyra etc.) ska redas ut. Också bankärendena borde fungera i utlandet. Hur ska du betala fakturor i Finland, föra över pengar från Finland till utlandet, hur betalar du utomlands och hur fungerar beskattningen? Kontakta oss – tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig!

 

Konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.


På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.

Detaljinformation om studielånet finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (pdf, 56 KB)Öppnas i nytt fönster.

Priser

Vanliga priser i anslutning till studielån Nyckelkunder
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken10,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret10,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån av andra skäl än de ovannämnda12,00 €
Deluttag i nätbanken**)10,00 €
Deluttag på kontoret**)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Ändring av betalningsplan40,00 €
Ändring av referensräntan40,00 €
**) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.

Vanliga priser i anslutning till studielån Stamkunder 
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken20,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret20,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån av andra skäl än de ovannämnda12,00 €
Deluttag i nätbanken**)10,00 €
Deluttag på kontoret**)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Ändring av betalningsplan40,00 €
Ändring av referensräntan40,00 €
**) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.

Vanliga priser i anslutning till studielån Check-in-kunder
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken
10,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret10,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån av andra skäl än de ovannämnda12,00 €
Deluttag i nätbanken**)10,00 €
Deluttag på kontoret**)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Ändring av betalningsplan (avgiftsfri en gång under 12 månader)40,00 €
Ändring av referensräntan40,00 €
**) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.

Vanliga priser i anslutning till studielån Normalpris
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken20,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret20,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån av andra skäl än de ovannämnda
12,00 €
Deluttag i nätbanken**)10,00 €
Deluttag på kontoret**)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Ändring av betalningsplan40,00 €
Ändring av referensräntan40,00 €
**) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.

Referensräntor för studielån *) 
Euribor 12 mån. 

Prime

*) Räntan på lånet utgörs av en referensränta och marginal. 

Råd om lån och krediter

Couple walking in the city  

Flexibel ekonomi med konsumentkredit

Det lönar sig att samla lån och konsumentkrediter i Nordea.

Feet in sand  

Planera ekonomin

Börja med att skriva upp alla inkomster och utgifter när du ska granska din ekonomin på längre sikt.