Löneavbrottskredit

Du kan ansöka om Löneavbrottskredit då utbetalningen av din lön avbryts på grund arbetskonflikt eller permittering.

Löneavbrottskredit Mer fakta Priser Vilkor Ansök om kredit Löneavbrottskredit

Du kan ansöka om Löneavbrottskredit om utbetalningen av din lön avbryts på grund av arbetskonflikt eller permittering. Krediten ersätter den inkomstförlust som förorsakas av ett avbrott i löneutbetalningen. Krediten kan vara mellan 2 000 euro och ett belopp som uppgår högst till två bruttomånadslöner.

 • Betalningsplanen är flexibel och betaltiden kan avtalas enligt din betalningsförmåga.
 • Du återbetalar månatligen i jämna rater.
 • Möjlighet till två amorteringsfria månader per år. 
 • Om du råkar ut för en arbetskonflikt eller blir permitterad kan du förhandla om nya villkor och betalningstider för redan beviljade lån.
Mer fakta
 • Krediten beviljas som Nordeas FlexkreditÖppnas i nytt fönster.
 • Du kan fylla i kreditansökan på kontoret eller genom att ringa Nordea Kundtjänst och identifiera dig med Nordeas bankkoder.
 • När du ansöker på kontoret får du kreditbeslutet på samma gång och i Nordea Kundtjänst under samtalet.
 • Pengarna betalas in på ditt konto efter att krediten beviljats
 • Minimibeloppet av krediten är 2 000 euro och maximibeloppet är två gånger sökandens bruttomånadslön.
 • Räntan består av referensräntan 3 månaders euribor, marginal samt öppnings- och kontoavgift.

          - För kunder med lönekonto i Nordea och för nya Nordeakunder 3 mån. euribor +                   en marginal på 4,00 procentenheter                                                                                                 - För andra medlemmar 3 mån. euribor + en marginal på 8,00 procentenheter

 • Öppningsavgiften för krediten och övriga avgifter debiteras enligt prislistan för Flexkredit
 • Krediten är en engångskredit som inte kräver separat säkerhet.
 • Vi gör upp en betalningsplan för krediten som flexar enligt din livssituation
 • Vi kan bevilja dig en kredit per arbetskonflikt eller permittering. Krediten kan inte höjas.
 • Detaljinformation om krediten finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab

* Exempel: För kunder med lönekonto i Nordea och för nya Nordeakunder är räntan på krediten den 3 månaders euriborränta + 4,0 % marginal som noterades på den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknades. Med en nominell ränta på 3,88 % och en lånetid på 36 månader är den effektiva räntan 8,0 % (12/2015) på en Flexkredit på 5 000 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 5 591 euro och antalet betalningsrater 36. I kalkylen ingår en öppningsavgift på 125 euro och en kontoavgift på 4,50 euro/mån. när krediten debiteras automatiskt. Flexkredit beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivi gata 9, Helsingfors, på normala utlåningsvillkor.

 • Arbetskonflikten måste basera sig på beslut av ett fackförbund. Permittering eller lockout ska basera sig på beslut av arbetsgivaren eller företaget.
 • Löneavbrottskredit kan sökas senast 3 månader efter att arbetskonflikten eller permitteringen/lockouten upphört.
 • Kreditsökanden ska på begäran uppvisa ett godtagbart intyg över medlemskap i fackförbundet och/eller över avbrottet i löneutbetalningen.
 • Kreditvärdighet och tillräcklig kreditförmåga förutsätts av kredittagaren.
 • Vid beviljande av kredit iakttas Nordeas gällande utlåningskriterier.

 • Du kan välja en månadsrat mellan 2 och 10 % av kreditkapitalet.
 • Betalningsplanen för Flexkredit är flexibel och du kan ändra månadsraten enligt din betalningsförmåga.
 • Betalningsraterna betalas månatligen
 • Möjlighet till två amorteringsfria månader per år. Du väljer de amorteringsfria månaderna själv men de får inte följa på varandra.
 • Du kan välja e-faktura
 • Nordea Kundtjänst betjänar i faktureringsärenden mån–fre kl. 8–20.
 • Du kan också se uppgifterna om krediten i nätbanken
 • Du kan betala extra amorteringar eller återbetala hela krediten när som helst

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.

På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut. 
Detaljinformation om krediten finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. (pdf, 52 KB)Öppnas i nytt fönster

Priser
Referensränta och marginal på Flexkredit
Referensränta *3 mån. euribor
Marginal 8,00 %
Pris på Flexkredit 
Specifikation Pris
Uppläggningsavgift, kreditbelopp 2 000–5 000 €125,00 € 
Uppläggningsavgift, kreditbelopp 5 001–12 000 €175,00 € 
Uppläggningsavgift, kreditbelopp 12 001–25 000 €200,00 € 
Uppläggningsavgift, kreditbelopp över 25 000 €300,00 € 
Kontoavgift/mån., automatisk debitering4,50 € 
Kontoavgift/mån., e-faktura4,50 € 
Kontoavgift/mån., utan automatisk debitering
7,00 € 
Verifikat- och faktureringskopior/st.10,00 € 
Höjning av kredit100,00 € 
Ändring av betalningsplan17,00 € 
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran10,00 € 
Betalningspåminnelse5,00 € 

  * När kreditförhållandet inleds bestäms referensräntans värde enligt värdet på den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknas.

Vilkor

Flexkredit beviljas enligt normala villkor för beviljande av kredit. Vi beviljar dig Flexkredit till exempel om du är minst 18 år, har regelbundna inkomster och inga betalningsanmärkningar.

Läs närmare i avtalsvillkoren för Flexkredit (pdf, 76 KB)Öppnas i nytt fönster

Ansök om kredit

 • Du kan ansöka om Löneavbrottskredit Nordea Kundtjänst eller på våra kontor.
 • När du ansöker om kredit i Nordea Kundtjänst eller på kontoret, berätta att ansökan gäller Löneavbrottskredit.

Råd om lån och krediter

Couple walking in the city  

Flexibel ekonomi med konsumentkredit

Det lönar sig att samla lån och konsumentkrediter i Nordea.

Feet in sand  

Planera ekonomin

Börja med att skriva upp alla inkomster och utgifter när du ska granska din ekonomin på längre sikt.