Flexkredit

Flexkredit är en behändig lösning när du förverkligar dina planer och behöver en smidig konsumentkredit. Flexkredit kan användas för olika ändamål.

Flexkredit Mer fakta Konsumentkreditinformation Priser Villkor Flexkredit

Mer flexibilitet i livet med Flexkredit

Flexkredit är en engångskredit utan säkerhet som kan höjas vid behov. Du kan få kreditfrån 2 000 euro upp till 50 000 euro. (Du kan ansöka om kredit upp till 25 000 euro i nätbanken, hos Nordea Kundtjänst och på kontoren. Om du behöver mer kredit än 25 000 euro kan du ansöka om kredit hos Nordea Kundtjänst och på kontoren). Du kan alltså betala såväl stora som små inköp med den. Du kan använda pengarna till vad du vill: en bil, båt, husbil, renovering, möbler eller en resa. 

 • Du får kreditbeslutet snabbt och efter ett positivt beslut betalas pengarna genast på det bankkonto i Nordea som du har angett (Mån-sön kl. 7 och 22.30).
 • När kreditbeloppet är över 25 000 euro kan du göra kreditansökan genom att ringa Nordea Kundtjänst eller på kontoret.
 • Krediten kan på ansökan beviljas en eller, med solidariskt ansvar, två sökanden som har fyllt 18 år.
 • Betalningsplanen är flexibel och betaltiden kan avtalas enligt din betalningsförmåga.
 • Du återbetalar månatligen i jämna rater.
 • Möjlighet till två amorteringsfria månader per år.

Exempel

Räntan på Flexkrediten den 3 månaders euriborränta + 8,0 % marginal som noterades på den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknades. Med en nominell ränta på 7,66 % och en lånetid på 60 månader är den effektiva räntan 11,3 % (08/2017) på en Flexkredit på 5 000 euro.

Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 6 442 euro och antalet betalningsrater 60. I kalkylen beaktas öppningsavgiften på 125 euro och kontoavgift på 4,50 euro/mån. som automatisk debitering.

Flexkredit beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivi Gata 9, Helsingfors, på normala villkor för beviljande av kredit.

Mer fakta

 • Du kan få Flexkredit på 2 000 – 50 000 euro.
 • Du kan göra kreditansökan i nätbanken, på kontoret eller genom att ringa Nordea Kundtjänst och identifiera dig med Nordeas bankkoder.
 • När kreditbeloppet är över 25 000 euro kan du göra kreditansökan genom att ringa Nordea Kundtjänst eller på kontoret 
 • När du ansöker i nätbanken du kan få kreditbeslutet omedelbart under ansöknings. På kontoret får du kreditbeslutet på samma gång och i Nordea
 • Kundtjänst under samtalet.
 • Efter ett positivt kreditbeslut betalas pengarna genast på ditt konto i Nordea utan fördröjning (Mån-sön kl. 7 och 22.30).
 • Räntan består av referensräntan 3 månaders euribor, marginal samt uppläggnings- och kontoavgift.
 • Flexkredit är en engångskredit som inte kräver separat säkerhet.
 • Vi gör upp en betalningsplan för krediten som flexar enligt din livssituation
 • Detaljinformation om krediten finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.
 • Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab

 • Betalningsplanen för Flexkredit är flexibel och du kan ändra månadsraten enligt din betalningsförmåga. 
 • Du kan välja e-faktura
 • Nordea Kundtjänst betjänar dig i frågor kring faktureringen vardagar kl. 8–20
 • Du kan också se uppgifterna om krediten i nätbanken
 • Betalningsraterna betalas månatligen
 • Möjlighet till två amorteringsfria månader per år. Du väljer de amorteringsfria månaderna själv men de får inte följa på varandra.
 • Du kan betala extra amorteringar eller återbetala hela krediten när som helst
 • Du kan också ansöka om höjning av Flexkredit om du behöver mer lån senare. Vi gör upp en ny betalningsplan för det höjda lånebeloppet.

Konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.

På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut. 
Detaljinformation om krediten finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. (pdf, 52 KB)Öppnas i nytt fönster

Priser

Referensränta och marginal på Flexkredit
Referensränta *3 mån. euribor
Marginal 8,00 %
Pris på Flexkredit 
Specifikation Pris
Uppläggningsavgift, kreditbelopp 2 000–5 000 €125,00 € 
Uppläggningsavgift, kreditbelopp 5 001–12 000 €175,00 € 
Uppläggningsavgift, kreditbelopp 12 001–25 000 €200,00 € 
Uppläggningsavgift, kreditbelopp över 25 000 €300,00 € 
Kontoavgift/mån., automatisk debitering4,50 € 
Kontoavgift/mån., e-faktura4,50 € 
Kontoavgift/mån., utan automatisk debitering
7,00 € 
Verifikat- och faktureringskopior/st.10,00 € 
Höjning av kredit100,00 € 
Ändring av betalningsplan17,00 € 
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran10,00 € 
Betalningspåminnelse5,00 € 

  * När kreditförhållandet inleds bestäms referensräntans värde enligt värdet på den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknas.

Villkor

Flexkredit beviljas enligt normala villkor för beviljande av kredit. Vi beviljar dig Flexkredit till exempel om du är minst 18 år, har regelbundna inkomster och inga betalningsanmärkningar.

Läs närmare i avtalsvillkoren för Flexkredit (pdf, 76 KB)Öppnas i nytt fönster

Råd om lån och krediter

Couple walking in the city  

Flexibel ekonomi med konsumentkredit

Det lönar sig att samla lån och konsumentkrediter i Nordea.

Feet in sand  

Planera ekonomin

Börja med att skriva upp alla inkomster och utgifter när du ska granska din ekonomin på längre sikt.