Räntan på Flexkrediten den 3 månaders euriborränta + 8,0 % marginal som noterades på den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknades. Med en nominell ränta på 7,79 % och en lånetid på 60 månader är den effektiva räntan 11,4 % (03/2016) på en Flexkredit på 5 000 euro.

Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 6 459,83 euro och antalet betalningsrater 60. I kalkylen beaktas öppningsavgiften på 125 euro och kontoavgift på 4,50 euro/mån. som automatisk debitering.

Flexkredit beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivi Gata 9, Helsingfors, på normala villkor för beviljande av kredit.