Båtlån

Ska du köpa eller byta båt? Ansök om lämplig kredit och förverkliga dina båtdrömmar.

Lånebehov 2 000 - 50 000 euro Lånebehov över 50 000 euro Lånebehov 2 000 - 50 000 euro

Flexkredit är en engångskredit utan säkerhet som kan höjas vid behov. Du kan få kredit från 2 000 euro upp till 50 000 euro, och du kan alltså betala såväl stora som små inköp med den.

  • Betalningsplanen är flexibel och betaltiden kan avtalas enligt din betalningsförmåga.
  • Du återbetalar månatligen i jämna rater.
  • Möjlighet till två amorteringsfria månader per år.

Läs mer om Flexkredit

Lånebehov över 50 000 euro

Konsumentkredit med säkerhet är en flexibel och förmånlig lösning när du planerar en större engångsanskaffning.

  • Som säkerhet på lånet kan du använda till exempel din bostad eller andra tillgångar.
  • Vi kommer tillsammans överens om återbetalningstiden, månadsraten och förfallodagen i enlighet med dina önskemål och din livssituation.
  • Kom till närmaste Nordeakontor för att diskutera konsumentkredit med säkerhet.

Läs mer om konsumentkredit med säkerhet

Råd om lån och krediter

Couple walking in the city  

Flexibel ekonomi med konsumentkredit

Det lönar sig att samla lån och konsumentkrediter i Nordea.

Feet in sand  

Planera ekonomin

Börja med att skriva upp alla inkomster och utgifter när du ska granska din ekonomin på längre sikt.