Tips vid köp av första bostad

Att köpa bostad är en av de viktigaste affärerna i livet

Att amortera ett bostadslån kan jämföras med att betala månatlig hyra – med den skillnaden att lånebetalningen utökar din egendom. När du köper din första bostad får du dessutom dra av 30 % av räntan på bostadslånet i beskattningen under 10 års tid.

Läs våra tips redan innan du börjar spana efter ditt första egna hem på bostadsmarknaden.

1. Hurdan bostad har du råd med?

Börja med att gå igenom dina inkomster och utgifter. Tänk realistiskt på din ekonomi: hur mycket kan du betala för boende per månad och ändå leva ett normalt liv? Hurdan levnadsstandard har du efter att boendekostnaderna betalats? Finns det pengar över till resor, fritidssysselsättningar och restaurangbesök då och då? Det är bäst att anpassa boendekostnaderna efter vardagens utgifter.

Ta hjälp av budgetunderlaget.

2. Skaffa ett lånelöfte

Ansök om lånelöfte i ett så tidigt skede som möjligt, med det har du ett bättre utgångsläge än andra som är intresserade av samma bostad. Lånelöfte förbinder dig inte på något sätt, men när du har det klart kan du ge ett bud genast när du hittar den rätta bostaden.

Du skaffar lånelöftet genom att fylla i en ansökan om bostadslån, där vi kommer överens om lånevillkoren: lånebeloppet, lånetiden, räntan och amorteringssättet.

3. När du hittar en lämplig bostad

När du hittat en intressant bostad ska du utöver köpepriset och själva bostaden också tänka på följande:

  • Räkna de verkliga boendekostnaderna per månad i den nya bostaden. Beakta utöver lånet också bolagsvederlaget.
  • Kommande reparationer, t.ex. stambyte i husbolaget, kan kosta tiotusentals euro. Ta reda på kommande renoveringar och bedöm vilka kostnader de medför, beräkna hellre för mycket än för litet.
  • Överväg att återbetala eventuellt bostadsbolagslån med bostadslån. Då får du fullt ränteavdrag för första bostad och kan avtala om förändringar i lånet enligt din livssituation.
  • Gardera dig mot eventuella förändringar, såsom ränteuppgång eller oväntade händelser, med olika skyddsprodukter. De ger flexibilitet vid oväntade händelser i livet.

Vi hjälper dig gärna med goda råd ända från början: tillsammans planerar vi in drömbostaden i din budget. Ta kontakt eller besök vårt kontor – vi hjälper dig i varje steg på vägen till ditt första hem!

Alla bolåneprodukter Ränteskydd Alla bolåneprodukter

BoFlex

Stora inköp med liten månadsrat

Vill du renovera eller ska bostadsbolaget göra ett stambyte? Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

Bostadslån

Hos Nordea får du bostadslån förmånligt, skräddarsytt för dig

Med Nordeas bostadslån kan du förverkliga dina drömmar – köpa bostad, bygga hus eller skaffa en placeringsbostad.

BSP

Spara 10 % av bostadens pris, vi lånar dig resten

Kontot är avsett för dig som är 15–39 år.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.

Låneskydd Plus

Skydd vid oväntade situationer i livet

Behändigt sätt att trygga lånebetalningen om du drabbas av sjukdom, olycka eller arbetslöshet eller vid dödsfall.

FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån

Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss.

EgenGaranti

Med EgenGaranti får du ett eget hem med mindre startkapital

Med EgenGaranti minskar din egen kapitalinsats vid bostadsköpet, och du behöver inte nödvändigtvis ställa någon annan säkerhet för bostadslånet.

Lös in bostadsbolagslånet

Tycker du att finansieringsvederlaget till ditt bostadsbolag är för stort?

Ta din andel av bostadsbolagets lån i ditt eget namn, så får du en månatlig betalning som passar just din ekonomi och dessutom får du en skatteförmån.

Ränteskydd

Fast ränta

När räntan på lånet är fast

vet du exakt hur stora betalningsraterna för ditt lån är under perioden med fast ränta.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade maximala nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan utan en separat avgift

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet. Du kan ansluta Räntecorridor till antingen ett nytt eller ett befintligt lån.

Neuvoja asumisesta

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.