Skatteavdrag

Räntan på lån som du har tagit för att skaffa dig en ägarbostad eller för ombyggnad är avdragsgilla i beskattningen. Räntorna är avdragsgilla om bostaden är permanent bostad för ägaren eller ägarens familj.

Räntorna på lån för en fritidsbostad och på bolagslån som betalas i samband med bostadsvederlaget är inte avdragsgilla. Det lönar sig ofta att återbetala bolagslånet med bostadslån eftersom räntorna på bostadslånet kan dras av i beskattningen.

Avdrag för ränteutgifter

  • År 2016 är 55 %, år 2017 45 % och år 2018 35 % av räntorna för bostadslån för en permanent bostad avdragsgilla.
  • Ränteutgifterna dras i första hand av från kapitalinkomster (t.ex. hyres- eller dividendinkomst).
  • Om du inte har någon kapitalinkomst eller om beloppet är för lågt för avdrag, görs underskottsgottgörelsen från skatten på förvärvsinkomsterna (t.ex. löne- eller pensionsinkomster).

Underskottsgottgörelse

  • Underskottsgottgörelsen utgör 30 % av beloppet på de räntor som du inte kan dra av från kapitalinkomsterna.
  • Underskottsgottgörelsen för räntor på en bostadsskuld för första bostad är 32 %. Du kan göra avdrag under 10 år och om du äger minst hälften av den första bostaden.
  • Räntor på skuld som tagits för förvärvande av en ägarandel är avdragsgilla. Den eventuella ränta som ingår i hyran får du inte dra av.
  • Räntor på skuld som tagits för att betala bostadsrättsavgift är avdragsgilla i beskattningen.

Överlåtelseskatt

  • Om du köper din första bostad och är 18–39 år, är du befriad från överlåtelseskatt förutsatt att du äger minst hälften av den köpta bostaden och använder den som din permanenta bostad.
  • Om du tidigare ägt hälften eller över hälften av en bostad anses du inte vara köpare av första bostad, och ska då betala överlåtelseskatt.
Alla bolåneprodukter Ränteskydd Alla bolåneprodukter

Bostadslån

Hos Nordea får du bostadslån förmånligt, skräddarsytt för dig

Med Nordeas bostadslån kan du förverkliga dina drömmar – köpa bostad, bygga hus eller skaffa en placeringsbostad.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.

EgenGaranti

Med EgenGaranti får du ett eget hem med mindre startkapital

Med EgenGaranti minskar din egen kapitalinsats vid bostadsköpet, och du behöver inte nödvändigtvis ställa någon annan säkerhet för bostadslånet.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

BSP

Spara 10 % av bostadens pris, vi lånar dig resten

Kontot är avsett för dig som är 15–39 år.

Låneskydd Plus

Skydd vid oväntade situationer i livet

Behändigt sätt att trygga lånebetalningen om du drabbas av sjukdom, olycka eller arbetslöshet eller vid dödsfall.

BoFlex

Stora inköp med liten månadsrat

Vill du renovera eller ska bostadsbolaget göra ett stambyte? Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån

Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss.

Lös in bostadsbolagslånet

Tycker du att finansieringsvederlaget till ditt bostadsbolag är för stort?

Ta din andel av bostadsbolagets lån i ditt eget namn, så får du en månatlig betalning som passar just din ekonomi och dessutom får du en skatteförmån.

Ränteskydd

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan utan en separat avgift

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet. Du kan ansluta Räntecorridor till antingen ett nytt eller ett befintligt lån.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade maximala nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Fast ränta

När räntan på lånet är fast

vet du exakt hur stora betalningsraterna för ditt lån är under perioden med fast ränta.

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.