Räntekorridor

Ränteskydd utan särskild provision

Med Räntekorridor säkerställer du att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid. Du drar nytta av eventuell nedgång i räntenivån ända fram till Räntekorridorens miniminivå. Du kan ansluta Räntekorridor till både nya och befintliga lån.

Räntekorridor Egenskaper Priser Villkor Konsument- kreditinformation Räntekorridor

Dina fördelar med Räntekorridor

  • Du skyddar dig mot ändringar i referensräntan och säkerställer att referensräntan inte överstiger den avtalade nivån. 
  •  Lånetiden för bostadslånet kan vara längre än ränteskyddets giltighetstid, eftersom räntornas betydelse är störst i början av lånetiden då lånebeloppet ännu är högt. 
  • Du säkerställer att referensräntan inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid. Du drar nytta av eventuell nedgång i räntenivån ända fram till Räntekorridorens miniminivå.
  • Du betalar ingen särskild provision för skyddet.Räntekorridor
Egenskaper
  • Du kan ansluta Räntekorridor till bostadslån eller annat lån vars referensräntan är 12 månaders euriborränta.
  • Lånets minsta belopp är 15 000 euro och lånetiden minst 10 år.
  • Räntekorridorens nivåer fastställs slutligen först när den första raten av ditt lån tas ut. De kan således avvika från det som diskuterats tidigare.
  • Då du vill ansluta Räntekorridor till ditt nuvarande lån, kan du göra det efter att du tagit ut lånet i sin helhet.
Priser
  • Du betalar ingen särskild provision för Räntekorridor.
  • Information om vilken referensränta den Räntekorridor som vid var tid säljs kan anslutas till får du hos Nordea Kundtjänst eller på kontor.
Villkor Konsument- kreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten som finns på dessa sidor är kalkylerat av typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.

På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning.

Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.