Ränta och amorteringssätt

Räntan på bostadslånetÖppnas i nytt fönster utgörs av referensränta och marginal. Amorteringssättet inverkar på räntekostnaderna under lånetiden.

Du kan välja mellan annuitet, jämn amortering och jämna rater som amorteringssätt för ditt bostadslån. Valet av amorteringssätt beror t.ex. på om du alltid vill betala en viss fast månadsrat eller om det är viktigt för dig att återbetala lånet under en viss tid. 

Se vilket av de följande amorteringssätten passar dig. Prova med lånekalkyltorn hur de olika amorteringssätten påverkar lånets betalningsrater.

Annuitet

Ett bra alternativ om du vill veta den exakta lånetiden på förhand och om din betalningsförmåga tål eventuell räntehöjning.

  • Alla återbetalningsrater (amortering + ränta) är lika stora i utgångsläget.
  • Betalningsraten för lånet ändras när räntan ändras.
  • Amorteringsandelen är i början liten, men ökar under lånetiden samtidigt som ränteandelen minskar.

Jämn amortering

Ett bra alternativ om du vill betala större betalningsrater i början.

  • Låneamorteringen är alltid lika stor men betalningsratens storlek varierar beroende på räntan: Om referensräntan stiger, blir betalningarna högre men om referensräntan sjunker, blir betalningarna mindre.
  • Räntans eurobelopp minskar i samma takt som lånekapitalet minskar om räntenivån förblir densamma.

Jämna rater  

 Jämna rater är ett bra alternativ om du vill veta exakt hur stor betalningsraten är även i framtiden och inte bryr dig om att du inte vet den exakta lånetiden.

  • Alla återbetalningsrater är lika stora.
  • Om referensräntan stiger, förlängs lånetiden och om referensräntan sjunker, blir lånetiden kortare. Betalningsraten är ändå alltid minst lika stor som räntan.
  • Om låneräntan ligger på en mycket låg nivå när lånet tas ut, kan en räntehöjning under lånetiden förlänga lånetiden onödigt mycket utan att lånet minskar. Ta då kontakt med banken och kom överens om en ny amorteringsplan.

Bullet

Detta alternativ används närmast vid interimistisk finansiering. Hela lånekapitalet återbetalas med en gång, men ränta kan betalas oftare.

Amorteringsfria år

Under en amorteringsfri period betalar du endast ränta men amorterar inte lånet. Detta förlänger lånetiden eller gör de kommande amorteringarna större.

Alla bolåneprodukter Ränteskydd Alla bolåneprodukter

Bostadslån

Hos Nordea får du bostadslån förmånligt, skräddarsytt för dig

Med Nordeas bostadslån kan du förverkliga dina drömmar – köpa bostad, bygga hus eller skaffa en placeringsbostad.

BoFlex

Stora inköp med liten månadsrat

Vill du renovera eller ska bostadsbolaget göra ett stambyte? Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

BSP

Spara 10 % av bostadens pris, vi lånar dig resten

Kontot är avsett för dig som är 15–39 år.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.

Låneskydd Plus

Skydd vid oväntade situationer i livet

Behändigt sätt att trygga lånebetalningen om du drabbas av sjukdom, olycka eller arbetslöshet eller vid dödsfall.

FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån

Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss.

EgenGaranti

Med EgenGaranti får du ett eget hem med mindre startkapital

Med EgenGaranti minskar din egen kapitalinsats vid bostadsköpet, och du behöver inte nödvändigtvis ställa någon annan säkerhet för bostadslånet.

Lös in bostadsbolagslånet

Tycker du att finansieringsvederlaget till ditt bostadsbolag är för stort?

Ta din andel av bostadsbolagets lån i ditt eget namn, så får du en månatlig betalning som passar just din ekonomi och dessutom får du en skatteförmån.

Ränteskydd

Fast ränta

När räntan på lånet är fast

vet du exakt hur stora betalningsraterna för ditt lån är under perioden med fast ränta.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade maximala nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan utan en separat avgift

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet. Du kan ansluta Räntecorridor till antingen ett nytt eller ett befintligt lån.

Neuvoja asumisesta

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.