Köparens checklista

Då du köper en bostad i ett bostadsaktiebolag, köper du aktier som berättigar till besittning av en viss lägenhet. Då du köper ett egnahemshus, köper du vanligtvis en fastighet.

Ta reda på följande om aktielägenheten innan du fattar köpbeslutet

 • exakt yta och antal rum
 • säljpris eller skuldfritt pris, om det avviker från säljpriset
 • andel bolagsskulder på de aktier som säljs och möjligheten att betala denna andel till bolaget
 • när bostaden blir ledig eller uppskattad tid då den blir färdig
 • begränsningar i användningen eller överlåtelsen samt bolagets eller aktieägarnas eventuella inlösningsrätt
 • beslutade grundrenoveringar och förnyelser och när de uppskattas vara färdiga
 • boendekostnaderna, såsom vederlag, vattenavgift, avgift för parkeringsplats och bastu
 • äger bolaget lägenheter eller affärslägenheter som oftast sänker det bolagsvederlag som aktieägarna betalar
 • står bostadsbolaget på arrendetomt och när arrendeavtalet upphör
 • eventuella obetalda vederlag och övriga avgifter
 • bolagets ekonomi
 • be att få se disponentintyget, det senaste fastställda bokslutet, budgeten och bolagsordningen
 • stadsplanen för bostadsområdet

Om du ska köpa en fastighet

 • ta reda på om objektet är en fastighet, ett outbrutet område av fastighet eller byggnad på arrendemark
 • be att få se ett nyligen utskrivet lagfartsbevis, gravationsbevis samt utdrag ur fastighetsregistret
 • kontrollera stadsplanen för området och planerna att bygga på närliggande områden (stadens mätningsbyrå)
 • bekanta dig noga med byggnaderna, använd expert vid behov, har fastighetens skick kontrollerats?
 • kontrollera fastighetens rättigheter och servitut, har fastigheten till exempel rätt till vattenområde eller belastas fastigheten av en väg till grannfastigheten?
 • ta reda på tomtgränserna
 • försäkra dig om hur vatten och avlopp fungerar
 • ta reda på vilka grundrenoveringar har gjorts och boendekostnaderna
Asuntolainatuotteet Korkosuojaukset Asuntolainatuotteet

Bostadslån

Hos Nordea får du bostadslån förmånligt, skräddarsytt för dig

Med Nordeas bostadslån kan du förverkliga dina drömmar – köpa bostad, bygga hus eller skaffa en placeringsbostad.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.

EgenGaranti

Med EgenGaranti får du ett eget hem med mindre startkapital

Med EgenGaranti minskar din egen kapitalinsats vid bostadsköpet, och du behöver inte nödvändigtvis ställa någon annan säkerhet för bostadslånet.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

BSP

Spara 10 % av bostadens pris, vi lånar dig resten

Kontot är avsett för dig som är 15–39 år.

Låneskydd Plus

Skydd vid oväntade situationer i livet

Behändigt sätt att trygga lånebetalningen om du drabbas av sjukdom, olycka eller arbetslöshet eller vid dödsfall.

BoFlex

Stora inköp med liten månadsrat

Vill du renovera eller ska bostadsbolaget göra ett stambyte? Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån

Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss.

Lös in bostadsbolagslånet

Tycker du att finansieringsvederlaget till ditt bostadsbolag är för stort?

Ta din andel av bostadsbolagets lån i ditt eget namn, så får du en månatlig betalning som passar just din ekonomi och dessutom får du en skatteförmån.

Korkosuojaukset

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan utan en separat avgift

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet. Du kan ansluta Räntecorridor till antingen ett nytt eller ett befintligt lån.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade maximala nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Fast ränta

När räntan på lånet är fast

vet du exakt hur stora betalningsraterna för ditt lån är under perioden med fast ränta.

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.