Flexibilitet i amorteringarna av bostadslånet

Amorteringsfri period för bostadslånet

Hos Nordea har kunden två alternativ för att ta en amorteringsfri period i bostadslånet – FlexAmortering och ändring av lånets betalningsplan. 

FlexAmortering

FlexAmortering är en bra lösning om du har överraskande utgifter och behöver tillfällig flexibilitet i återbetalningen av bostadslånet. Det kan vara nödvändigt till exempel om din gamla tvättmaskin går sönder. Om du har anslutit FlexAmortering till ditt bostadslån kan du månatligen minska eller höja beloppet du amorterar bostadslånet med. Du betalar bara räntorna och kostnaderna varje månad. Om FlexAmortering redan har anslutits till dill lån kan du ändra på amorteringen av ditt lån i nätbanken. Om du vill ansluta FlexAmortering till ditt lån kontakta Nordea Kundtjänts.

Läs mer om FlexAmorteringÖppnas i nytt fönster.

Mer information hittar du också i nätbanken under Lån/Så här fungerar FlexAmortering i Nätbanken.

Ändring av bostadslånets betalningsplan

Ändringen av lånets betalningsplan ger dig större ekonomisk frihet om du behöver en långvarig paus i återbetalningen av lånet till exempel på grund av studie- eller vårdledighet eller någon annan omständighet. Då avtalar du med banken om längden på den amorteringsfria perioden, om lånetiden förlängs eller om de återstående betalningsraterna höjs inom ramen för den ursprungliga lånetiden. Under den amorteringsfria perioden amorterar du inte bostadslånet utan betalar endast räntorna och kostnaderna.

Du kan ansöka om ändring av betalningsplanen via nätbanken, i Nordea Kundtjänst eller på kontoret.

Mer information hittar du också i nätbanken under Lån/Sammandrag över lånen/Gör ansökan om ändring av betalningsplanen

Bolåneprodukter Ränteskydd Bolåneprodukter

Bostadslån

Hos Nordea får du bostadslån förmånligt, skräddarsytt för dig

Med Nordeas bostadslån kan du förverkliga dina drömmar – köpa bostad, bygga hus eller skaffa en placeringsbostad.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.

EgenGaranti

Med EgenGaranti får du ett eget hem med mindre startkapital

Med EgenGaranti minskar din egen kapitalinsats vid bostadsköpet, och du behöver inte nödvändigtvis ställa någon annan säkerhet för bostadslånet.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

BSP

Spara 10 % av bostadens pris, vi lånar dig resten

Kontot är avsett för dig som är 15–39 år.

Låneskydd Plus

Skydd vid oväntade situationer i livet

Behändigt sätt att trygga lånebetalningen om du drabbas av sjukdom, olycka eller arbetslöshet eller vid dödsfall.

BoFlex

Stora inköp med liten månadsrat

Vill du renovera eller ska bostadsbolaget göra ett stambyte? Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån

Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss.

Lös in bostadsbolagslånet

Tycker du att finansieringsvederlaget till ditt bostadsbolag är för stort?

Ta din andel av bostadsbolagets lån i ditt eget namn, så får du en månatlig betalning som passar just din ekonomi och dessutom får du en skatteförmån.

Ränteskydd

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Fast ränta

När räntan på lånet är fast

vet du exakt hur stora betalningsraterna för ditt lån är under perioden med fast ränta.

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.