EgenGaranti

EgenGaranti är en tilläggssäkerhet som du kan skaffa till ditt bostadslån om bostadslånets belopp är högre än bostadens belåningsvärde. Då du har EgenGaranti behöver du nödvändigtvis inte be någon gå i borgen för ditt bostadslån eller ställa övriga säkerheter för lånet.

EgenGaranti Egenskaper Priser Villkor EgenGaranti

Du kan köpa EgenGaranti för ett bostadslån när du ska

  • köpa en färdig bostad i Finland som används av dig eller din familj för permanent boende,
  • grundrenovera en färdig bostad som används av dig eller din familj för permanent boende eller
  • lägga om dina befintliga bostadslån, till exempel frigöra borgensmän eller andra säkerheter.
Egenskaper

EgenGaranti är en tilläggssäkerhet för låntagaren, och en försäkring ur bankens synvinkel.


I praktiken betyder det att om gäldenären inte klarar av att betala sitt bostadslån och om försäljningspriset av säkerheten, dvs. bostaden, inte räcker till att täcka den återstående skulden, betalar försäkringsbolaget en ersättning till banken upp till det belopp som motsvarar den köpta EgenGarantin.


Försäkringsbolaget har dock rätt att av låntagaren ta ut den ersättning som betalats till banken.

Priser

Priset på EgenGaranti beror på bostadslånets belopp och den behövliga tilläggssäkerheten.

Till exempel om du har eget kapital på 15 000 euro, behöver du ett lån på 85 000 euro. Bostaden täcker 75 000 euro av lånet, och du behöver med andra ord EgenGaranti för 10 000 euro. EgenGarantin kostar då 246,50 euro.

För att få det exakta priset på EgenGaranti, besök vårt kontor eller ring Nordea Kundtjänst.

Villkor

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.