Byggarens sidor

Planerar du att bygga ett egnahemshus eller en sommarstuga? En väl planerad finansiering och kostnadsberäkning är av största vikt.

Tänk på följande:

  • Hur mycket pengar behövs för byggprojektet i dess olika skeden?
  • Hur fortskrider byggprojektet?
  • Tidtabellen för finansieringsbehovet?
  • Kommer du igång med egna besparingar?
  • I vilket skede kan du använda de pengar du får då du säljer din nuvarande bostad?
Kom ihåg att belåningsvärdet på din byggnad ökar enligt dess färdighetsgrad. Byggaren ska vid uttaget av kredit förete ett intyg över den verkställda nivån (xls, 26 KB)Öppnas i nytt fönster (på finska) som den ansvariga byggmästaren upprättat. Projektets gällande belåningsvärde fastställs utifrån det. Som mall har vi använt Raksystems intyg över den verkställda nivån.

Byggnadskontoret i din kommun står till hjälp i ärenden som gäller byggnadslov.

I den nya tjänsten för byggarkunder www.kotionline.fi/nordeaÖppnas i nytt fönster (på finska) finns information som hjälp för byggprojektet. Uppgifterna har samlats i samarbete med Raksystems. Förutom omfattande information har tjänsten även en kostnadskalkylator. Med den kan du beräkna de totala kostnaderna för det kommande byggprojektet.

Alla bolåneprodukter Ränteskydd Alla bolåneprodukter

Bostadslån

Hos Nordea får du bostadslån förmånligt, skräddarsytt för dig

Med Nordeas bostadslån kan du förverkliga dina drömmar – köpa bostad, bygga hus eller skaffa en placeringsbostad.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.

EgenGaranti

Med EgenGaranti får du ett eget hem med mindre startkapital

Med EgenGaranti minskar din egen kapitalinsats vid bostadsköpet, och du behöver inte nödvändigtvis ställa någon annan säkerhet för bostadslånet.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

BSP

Spara 10 % av bostadens pris, vi lånar dig resten

Kontot är avsett för dig som är 15–39 år.

Låneskydd Plus

Skydd vid oväntade situationer i livet

Behändigt sätt att trygga lånebetalningen om du drabbas av sjukdom, olycka eller arbetslöshet eller vid dödsfall.

BoFlex

Stora inköp med liten månadsrat

Vill du renovera eller ska bostadsbolaget göra ett stambyte? Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån

Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss.

Lös in bostadsbolagslånet

Tycker du att finansieringsvederlaget till ditt bostadsbolag är för stort?

Ta din andel av bostadsbolagets lån i ditt eget namn, så får du en månatlig betalning som passar just din ekonomi och dessutom får du en skatteförmån.

Ränteskydd

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan utan en separat avgift

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet. Du kan ansluta Räntecorridor till antingen ett nytt eller ett befintligt lån.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade maximala nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Fast ränta

När räntan på lånet är fast

vet du exakt hur stora betalningsraterna för ditt lån är under perioden med fast ränta.

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.