Bostadsköp

Köp av bostad är en av de största affärerna i livet. Det finns många saker att tänka på när du köper bostad.

Köpeanbud

 • Bekräfta köpeanbudet med en handpenning. Om du återtar köpet, mister du i regel handpenningen. Om säljaren lämnar återbud, måste han betala ersättning. Handpenningen är högst 4 % av köpesumman.
 • Bekanta dig noga med ett skriftligt köpeanbud, eftersom du inte kan ge återbud utan att förlora handpenningen.

Köpebrevet innehåller:

 • uppgifter om säljaren och köparen (namn, adresser, telefonnummer)
 • bostadsaktiebolagets namn och adress
 • aktiernas nummer och antal samt lägenhetens nummer
 • uppgifter om lägenheten (hus, trappa, nummer, antal rum och areal)
 • pris och betalningsvillkor
 • tidpunkt då aktiebreven skall överlåtas
 • tidpunkt då ägande- och besittningsrätten övergår och tidpunkt då köparen skall börja betala bolagsvederlag
 • omnämnande om betalningen av överlåtelseskatt

Överlåtelseskatt

 • I samband med såväl köp av bostadsaktie (i vånings- och radhus) som köp av fastighet (egnahemshus) måste du betala överlåtelseskatt.
 • Det är köparens skyldighet att betala skatten.
 • Personer mellan 18 och 39 som köper sin första egna bostad är under vissa förutsättningar befriade från att betala överlåtelseskatt. Läs mer www.vero.fiÖppnas i nytt fönster.
Alla bolåneprodukter Ränteskydd Alla bolåneprodukter

Bostadslån

Hos Nordea får du bostadslån förmånligt, skräddarsytt för dig

Med Nordeas bostadslån kan du förverkliga dina drömmar – köpa bostad, bygga hus eller skaffa en placeringsbostad.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.

EgenGaranti

Med EgenGaranti får du ett eget hem med mindre startkapital

Med EgenGaranti minskar din egen kapitalinsats vid bostadsköpet, och du behöver inte nödvändigtvis ställa någon annan säkerhet för bostadslånet.

BSP

Spara 10 % av bostadens pris, vi lånar dig resten

Kontot är avsett för dig som är 15–39 år.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Låneskydd Plus

Skydd vid oväntade situationer i livet

Behändigt sätt att trygga lånebetalningen om du drabbas av sjukdom, olycka eller arbetslöshet eller vid dödsfall.

BoFlex

Stora inköp med liten månadsrat

Vill du renovera eller ska bostadsbolaget göra ett stambyte? Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån

Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss.

Lös in bostadsbolagslånet

Tycker du att finansieringsvederlaget till ditt bostadsbolag är för stort?

Ta din andel av bostadsbolagets lån i ditt eget namn, så får du en månatlig betalning som passar just din ekonomi och dessutom får du en skatteförmån.

Ränteskydd

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan utan en separat avgift

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet. Du kan ansluta Räntecorridor till antingen ett nytt eller ett befintligt lån.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade maximala nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Fast ränta

När räntan på lånet är fast

vet du exakt hur stora betalningsraterna för ditt lån är under perioden med fast ränta.

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.