BoFlex

Är din bostad i behov av renovering eller planerar du att skaffa en sommarstuga? Ska bostadsbolaget byta stammar eller är du intresserad av placering? Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

BoFlex Egenskaper Priser Villkor BoFlex

 • BoFlex omfattar alltid ett konto och ett lån.
 • Vi överför BoFlex-lånet i sin helhet på ditt BoFlex-konto. På kontot betalas samma ränta som du betalar för ditt lån. Du bestämmer själv när du vill använda BoFlex på ditt konto. 
 • Din bostad utgör säkerhet för lånet och lånetiden är 10 år.
 • Lånet kan du använda till vad du vill och kontot kan du använda på vanligt sätt till exempel som löne- eller pensionskonto.
 • Du kan också fritt göra insättningar på kontot.
 • Du kan ansöka om BoFlex på närmaste kontor. Ring Nordea Kundtjänst och boka tid.
Egenskaper

BoFlex-lån

 • Lånetiden är tio år. Under lånetiden behöver du inte amortera ditt lån – du betalar bara räntorna varje månad. Efter tio år kommer vi överens om fortsättningen.
 • Du kan återbetala lånet när du vill.
 • Du kan dra av låneräntan i beskattningen om lånet hänför sig till grundrenovering av din stadigvarande bostad eller till inkomstens förvärvande.

BoFlex-konto

 • Vi betalar samma inlåningsränta på ditt BoFlex-konto som du betalar för ditt BoFlex-lån.
 • Inlåningsräntan krediteras kontot årligen.
 • Inlåningsränta på kontot betalas upp till lånebeloppet.

Exempel: Du tar upp ett lån på 50.000 euro. Lånetiden är 10 år och räntan på lånet 3,00 % (1/2017). Den effektiva räntan är 3,2 % och omfattar en uppläggningsavgift på 500 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,30 euro/ månad. Antalet betalningsrater är 120. Det totala beloppet för krediten och kredit kostnaderna är 65.773 euro.

En bostadskredit betraktas som valutakredit om krediten beviljas i någon annan valutan i den medlemsstat i Europeiska unionen eller den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrädet där konsumenten är bosatt. Dessutom betraktas bostadskrediten som valutakredit om konsumenten får sin utkomst i annan valuta än valutan i en stat inom Eurpeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om hen har de tillgångar med vilka krediten ska återbetelas i annan valuta än valutan i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Om valutan i kredittagarens bosättningsland eller för hens utkomst tillgångar sjunker med 20 procent i förhållande till euro får kredittagaren en varning om att kredittagarens kreditbelopp ökar i kredittagarens nationella valuta.

Konsumenterna beviljas inte kredit i någon annan valuta än euro.

Priser

BoFlex
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift500,00 €
Räntan för BoFlex-lån och -konto från och med 24.10.2013*Nordea Prime + 2,20 %

Räntan för BoFlex-lån och -konto i avtal öppnade före 24.10.2013

Nordea Prime + 1,90 %
Räntan för BoFlex-lån och -konto i avtal öppnade före 16.11.2012
Nordea Prime + 1,60 %
Räntan för BoFlex-lån och -konto i avtal öppnade före 1.9.2009
Nordea Prime + 1,40 %
* Lånets effektiva årsränta är 3,4 %, då lånebeloppet är 50 000 euro, lånetiden 10 år och räntan på lånet 3,00 % (Nordea Prime 0,80 % (6/2016) + 2,20 %). I den effektiva årsräntan ingår uppläggningsavgift 500 euro och automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,30 euro per månad. Antalet betalningsrater är 120. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna är 58 711 euro.
Villkor

Råd om boende

Man sitting thinking by house 

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window 

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.