Boendeformer

Ägarbostad, hyresbostad, delägarbostad eller bostadsrättsbostad? Välj den boendeform som passar dig bäst.

Ägarbostad

En ägarbostad finansierar du bäst med ett bostadslån. När du skaffar ett lånelöfte på förhand kan du genast ge en offert när du hittar den rätta bostaden. Med ett bostadslån kan du även betala din andel av bostadsbolagets lån. 

Räntorna på bostadslånet är avdragsgilla i beskattningen. Är du mellan 18 och 39 år och köper din första bostad behöver du inte betala överlåtelseskatt.
Köp av en egen bostad och bostadslån är ofta förknippade med långsiktiga planer. Därför lönar det sig att också beakta eventuella ändringar i framtida situationer. Då du skyddar ditt bostadslån för ändringar i räntenivån, har du ekonomin i balans och tryggar återbetalningen av ditt bostadslån. Låneskydd gör det möjligt för dig att fullfölja dina låneåtaganden också i oväntade livssituationer. Om du planerar ditt bostadslån tillsammans med oss så att du också kan spara en del av dina inkomster, till exempel i fonder, har du mer spelrum i livet medan nytt kapital växer fram – trots bostadslånet.

Hyresbostad

Hyresvärden kräver vanligtvis en hyresgaranti på ett till tre månader som du får tillbaka när hyresförhållandet upphör. Du kan öppna ett konto för hyresgarantin i Nordea. 

Utöver hyran betalar du elräkningen och eventuella andra bruksavgifter. Du behöver en hemförsäkring också för en hyresbostad. Du får den behändigt hos Nordea.
Om du är under 30 år och planerar att köpa en egen bostad, lönar det sig att överväga bostadssparande på ett BSP-konto.

Bostadsrättsbostad 

Bostadsrättsbostaden är en boendeform där invånaren löser in en bostadsrätt genom att betala en bostadsrättsavgift för bostaden. Därtill betalar invånaren ett bruksvederlag för bostaden.
Du kan flytta in i bostaden när du och ägaren har ingått ett bostadsrättsavtal, som också kan användas som säkerhet för lån. För att skaffa en bostadsrättsbostad behöver du endast 15 % av bostadens pris. Räntorna på det lån som du har tagit för betalning av bostadsrätten är avdragsgilla i beskattningen.

Delägarbostad

I en delägarbostad köper du en del av de aktier som ger rätt till bostaden och blir hyresgäst i bostaden. Delägarbostäderna kan få statsstöd, eller de är fritt finansierade. Din egen andel är ca 10–30 % av bostadens pris.

Alla bolåneprodukter Ränteskydd Alla bolåneprodukter

Bostadslån

Hos Nordea får du bostadslån förmånligt, skräddarsytt för dig

Med Nordeas bostadslån kan du förverkliga dina drömmar – köpa bostad, bygga hus eller skaffa en placeringsbostad.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.

EgenGaranti

Med EgenGaranti får du ett eget hem med mindre startkapital

Med EgenGaranti minskar din egen kapitalinsats vid bostadsköpet, och du behöver inte nödvändigtvis ställa någon annan säkerhet för bostadslånet.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

BSP

Spara 10 % av bostadens pris, vi lånar dig resten

Kontot är avsett för dig som är 15–39 år.

Låneskydd Plus

Skydd vid oväntade situationer i livet

Behändigt sätt att trygga lånebetalningen om du drabbas av sjukdom, olycka eller arbetslöshet eller vid dödsfall.

BoFlex

Stora inköp med liten månadsrat

Vill du renovera eller ska bostadsbolaget göra ett stambyte? Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån

Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss.

Lös in bostadsbolagslånet

Tycker du att finansieringsvederlaget till ditt bostadsbolag är för stort?

Ta din andel av bostadsbolagets lån i ditt eget namn, så får du en månatlig betalning som passar just din ekonomi och dessutom får du en skatteförmån.

Ränteskydd

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan utan en separat avgift

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet. Du kan ansluta Räntecorridor till antingen ett nytt eller ett befintligt lån.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade maximala nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Fast ränta

När räntan på lånet är fast

vet du exakt hur stora betalningsraterna för ditt lån är under perioden med fast ränta.

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.