Byte av bostad

couple by apartment house 
Ansök om bostadslån i nätbanken
Öppnas i nytt fönster
Ett nytt hem Ränta och amorteringssätt Ränteskydd Låneskydd Säkerheter Ett nytt hem

När tiden är inne att byta bostad är det första man tänker på kanske var det nya hemmet ska finnas och hur många rum det ska ha. Ska vi ha balkong eller en egen gård? Sedan börjar man fundera på vad bostaden får kosta och på bostadslånet.

Ett lån som passar dig

Bostadslån beviljas enligt dina inkomster och utgifter samt säkerheterna för lånet. När bostadslånet har dimensionerats enligt din betalningsförmåga får du pengar över för andra levnadskostnader – i bästa fall kan du spara en lämplig summa.

Tips för dig som funderar på att ta bostadslån:

 1. Lånebelopp enligt betalningsförmågan
 2. Beakta att räntorna kan stiga
 3. Amorteringssättet påverkar de totala kostnaderna för ditt lån


Ta chansen

När du har hittat den rätta bostaden är det skäl att handla snabbt. Vi hjälper dig gärna att hitta den lämpligaste lösningen för ditt bostadslån.

Ränta och amorteringssätt

Räntor

Bostadslån amorteras vanligtvis per månad. Förutom amorteringen på lånet betalas ränta, som består av den referensränta du väljer och en marginal.

Alternativa referensräntor för bostadslån är:

 • Euribor 12 månader
 • Nordea Prime
 • Fast ränta 3, 5, 10 eller 15 år (fastställs då lånet lyfts)

 

Välj det amorteringssätt som passar dig.

Du kan amortera ditt bostadslån på många sätt. Du kan välja mellan annuitet, jämn amortering eller jämna rater. Valet av amorteringssätt beror till exempel på om du alltid vill betala en viss fast månadsrat eller om det är viktigt för dig att återbetala lånet under en viss tid.

Välj annuitet om du vill veta den exakta lånetiden på förhand

När du väljer annuitet ändras inte lånetiden, men den månatliga betalningsraten ändras när referensräntan ändras. Amorteringen och räntan är i början lika stora. Amorteringsandelen av lånet ökar under lånetiden.

Välj jämn amortering, om du snabbt vill börja återbetala ditt lån

När du väljer jämn amortering är låneamorteringens andel av bostadslånet alltid lika stor. Räntans eurobelopp minskar i samma takt som lånekapitalet minskar. Den månatliga betalningsraten ändras när referensräntan ändras.

Välj jämna rater, om du vill att de månatliga betalningsraterna alltid är lika stora

När du väljer jämna rater är alla återbetalningsrater lika stora. Räntenivån påverkar amorteringstakten: om referensräntan stiger, förlängs lånetiden och om referensräntan sjunker, blir lånetiden kortare.

Flexibilitet i låneamorteringarna – FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån. Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss. Men du måste alltid betala räntorna.
Ett avtal om FlexAmortering ska göras i bankkontoret och därefter kan du själv i nätbanken ändra betalningsraten för ditt lån inom de gränser som vi på förhand avtalat. Beloppet av FlexAmortering är i allmänhet högst 10 procent av ditt lånebelopp.

FlexAmortering kan inte anslutas till BSP-lån.

Minska dina utgifter med amorteringsfria månader

Om du vill ha amorteringsfria månader måste du på förhand komma överens om det med banken. Du kan till exempel sända in en ansökan via nätbanken. Under amorteringsfria månader betalar du enbart räntor och ingen amortering på lånet. Det här förlänger lånetiden eller gör kommande amorteringar större. Vi tar ut en provision enligt prislistan för ändringar av betalningsprogrammet.

Ränteskydd

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade maximala nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Fast ränta

När räntan på lånet är fast

vet du exakt hur stora betalningsraterna för ditt lån är under perioden med fast ränta.

Låneskydd

Säkerheterna tryggar återbetalningen av lånet till banken. Bostadens belåningsvärde är vanligtvis 75 procent av bostadens värde.

För resten av lånet kan du behöva annan säkerhet:

 • För resten (högst 20 %) kan du till exempel köpa EgenGaranti.  Dessutom behöver du egna besparingar eller annan säkerhet för den resterande delen av lånet.
 • Du kan köpa statlig delgaranti för högst 10 % och du behöver således också annan säkerhet eller egna pengar.
 • Priset på EgenGaranti och statens delgaranti bestäms enligt garantibeloppet. När du använder egna pengar till bostadsköp behöver du mindre tilläggsgaranti och priset blir lägre.
 • Övriga tilläggssäkerheter är till exempel fastigheter, bostadslägenheter, värdepapper och övriga tillgångar som lätt kan realiseras. I en del fall kan också personborgen godkännas.
Säkerheter

PlusTrygga återbetalningen av ditt lån – Nordea Låneskydd Plus

Ibland går inte allt enligt planerna. Nordea Låneskydd Plus är en försäkring som ansluts till lånet. Den kan hjälpa till att sköta återbetalningen av lånet och ge dig tid att ordna upp dina angelägenheter då livssituationen eller inkomsterna plötsligt ändras..

Nordea Låneskydd Plus

 • skydd i händelse i arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet), allvarlig sjukdom, permanent skada eller arbetsoförmåga på grund av olycksfall samt dödsfall
 • tryggar din och dina närståendes framtid
 • för personer i 18–59 års ålder.

Låneskyddet beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab och AXA. 

Försäkra ditt nya hem – Nordea If Hemförsäkring

Nordea If Hemförsäkring kommer till din hjälp vid överraskningar i vardagen hemma och på stugan. Du får alltid en lämplig helhet och ett rätt dimensionerat skydd mot skador. 

Nordea If Hemförsäkring

 • Täcker allt som behövs, och du betalar inte för någonting onödigt.
 • Gäller också när du flyttar och på resor överallt i världen.

I samband med hemförsäkringen kan du också försäkra dina sällskapsdjur mot sjukdomar eller olycksfall.

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.