Boende

En man sitter på soffan barnet i famnen 

Var förberedd när du hittar rätt hem

Ansök om lånelöfte
Första bostad Byte av bostad Bolåneprodukter Ränteskydd Försäkringar Första bostad

Vi går tillsammans igenom din situation och ger dig råd om ett bostadslån som beviljas utgående från dina inkomster, utgifter och lånets säkerheter. Då ditt bostadslån är anpassat till din betalningsförmåga får du pengar över till annat – i bästa fall kan du även spara ett lämpligt belopp. Vi ger dig råd om bostadslånet så att du inte behöver oroa dig. Tveka inte att kontakta oss.

"Hurdan bostad har jag råd med?"

Utöver låneamorteringen har du också andra boendeutgifter varje månad. Helheten är avgörande – gå först igenom dina månatliga utgifter. Hur stora boendekostnader du kan betala varje månad och fortfarande ha pengar kvar att leva på?

Gör upp en budget med vår kalkylator.

"Har jag nytta av ett lånelöfte?"

Om flera personer är intresserade av bostaden gäller det att agera snabbt. Med ett lånelöfte är du ett steg före eftersom du kan ge ett anbud genast när du hittar den rätta bostaden. 

"Min drömbostad – har jag missat någonting?"

Beakta alla månatliga boendekostnader, dvs. lån, bostadsvederlag eller eventuellt finansieringsvederlag samt kostnaderna för vatten, el och värme. Ta också reda på kommande renoveringar och deras inverkan på boendekostnaderna. Överväg att återbetala din andel av bostadsbolagslånet (finansieringsvederlaget) med bostadslån. Då kan du påverka den månatliga betalningsraten och betalningsvillkoren. Då du förbereder dig på eventuella ändringar, t.ex. räntehöjningar, får du spelrum i överraskande situationer. Kom ihåg att även försäkra ditt hem. 

Som bostadsägare ökar du din förmögenhet. I stället för att betala hyra kan du varje månad amortera ditt bostadslån med samma belopp. 

BSP (bostadssparpremie) är en lätt och trygg sparform för ungdomar. Staten stöder systemet som är avsett för anskaffning av första bostad. 

"Vem är BSP-sparandet avsett för?"

Om du är 18–39 år och planerar att köpa en egen bostad, lönar det sig att i god tid börja bostadsspara på ett BSP-konto. Du kommer i gång genom att ingå ett avtal om BSP-sparande med banken. 

"Hur mycket ska jag spara?"

För att få BSP-lån måste du sätta in minst 150 euro på ditt BSP-konto minst åtta gånger med tre månaders mellanrum. I praktiken innebär detta att du måste spara minst 50 euro per månad under två år. Även andra personer, såsom dina föräldrar, kan bidra till och sätta in pengar på ditt BSP-konto, om du är över 18 år.

På BSP-kontot får du en skattefri ränta på 1 procent. Du får också en tilläggsränta på 4 procent för kontots öppningsår och de fem därpå följande åren, då köpbrevet för bostaden har uppträffats. Räntorna är skanttefria om BSP-villkoren uppfylls.  Målet är att du sparar 10 procent av anskaffningspriset på din framtida bostad. 

Om din livssituation förändras behöver du inte använda ditt BSP-sparkapital för att anskaffa en bostad.

"Hurdant lån är BSP-lånet egentligen?" 

När du köper din första bostad får du förmånliga lånevillkor. När du har sparat 10 procent av bostadens anskaffningspris på BSP-kontot, lånar vi dig resten. Räntan på BSP-lån är lägre än räntan på motsvarande nya bostadslån. Om räntan överstiger 3,8 procent betalar staten räntestöd för lånets ränta under de första tio åren. 

"Hurdana säkerheter behöver jag?"

För BSP-lån beviljas du avgiftsfri statsborgen, varvid du utöver bostaden inte behöver annan säkerhet för lånet.


Läs mer om BSP-lånetÖppnas i nytt fönster.

I regel amorteras bostadslånet månatligen. Utöver låneamorteringen ska du betala ränta som består av den referensränta du valt och en marginal.

Alternativen för referensräntan på bostadslånet är:

 • 12 månaders euriborränta 
 • Nordea Prime
 • Fast ränta 3 år, 5 år, 10 år och 15 år (fastställs vid uttag av lånet)


Amorteringssätt

Du kan amortera ditt bostadslån med annuitet, jämn amortering eller jämna rater. Valet av amorteringssätt beror t.ex. på om du alltid vill betala en viss fast månadsrat eller om det är viktigt för dig att återbetala lånet under en viss tid.

Annuitet om du vill veta den exakta lånetiden

Om du väljer annuitet som amorteringssätt ändras lånetiden inte men den månatliga betalningsraten varierar enligt referensräntan. Till en början är amorteringen och räntan lika stora. Amorteringsandelen av lånet ökar under lånetiden.

Jämn amortering om du snabbt vill komma i gång med återbetalningen av lånet  

Om du väljer jämn amortering förblir din amorteringsandel av bostadslånet lika stor. Med tiden minskar räntans eurobelopp samtidigt som lånekapitalet blir mindre. Den månatliga betalningsraten ändras med referensräntan.

Jämna rater om du vill att månadsraten för ditt lån alltid är lika stor

Om du väljer jämna rater som amorteringssätt är alla återbetalningsrater lika stora. Räntenivån påverkar amorteringstakten: om referensräntan stiger, förlängs lånetiden och om referensräntan sjunker, förkortas lånetiden.

Flexibla amorteringar med FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och befintliga lån. Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss. Du betalar dock alltid minst räntorna. För FlexAmortering måste kontot automatiskt debiteras med betalningsraterna.

Avtalet om FlexAmortering ska ingås på kontoret och därefter kan du i nätbanken själv ändra betalningsraten för ditt lån inom de gränser som vi avtalat på förhand. Beloppet av FlexAmortering är i regel högst 10 procent av ditt lånebelopp.

FlexAmortering kan inte anslutas till BSP-lån.

Minska dina utgifter med amorteringsfrihet 

Du måste på förhand avtala med banken om en amorteringsfri period till exempel genom att du skickar ansökan i nätbanken. För den amorteringsfria perioden betalar du endast ränta, ingen amortering. Till följd av detta blir lånetiden längre eller de kommande amorteringarna större. Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändring av betalningsplanen.

 

Räntekorridor passar dig om...

 • du vill säkerställa att räntekostnaderna för din kredit hålls inom ett särskilt variationsintervall 
 • du uppskattar möjligheten att flexibelt ändra betalningsplanen för lånet 
 • du inte vill betala provision eller hävningskostnader separat.

   

Räntetak passar dig om... 

 • du vill välja en kort referensränta
 • du vill skydda åtminstone en del av ditt lån mot snabba ändringar i referensräntan. 


Fast ränta passar dig om du vill veta beloppet av månadsraten på förhand

 

Vi rekommenderar fast ränta t.ex. för halva lånebeloppet och att skyddet vid behov effektiviseras med räntetak eller räntekorridor.

Hävningskostnader kan eventuellt uppkomma.

 

Säkerheter tryggar återbetalningen av lånet till banken. Bostadens belåningsvärde är vanligtvis 75 procent av bostadens värde.

Du kan behöva annan säkerhet för resten av lånet:

 • För den resterande delen (högst 20 procent) kan du köpa till exempel Egen garanteeÖppnas i nytt fönster. Dessutom behöver du egna besparingar eller annan säkerhet för den resterande delen av lånet. 
 • Du kan köpa statlig delgaranti för högst 10 procent och du behöver således också annan säkerhet eller egna pengar. 
 • Priset på EgenGaranti och statens delgaranti bestäms enligt garantibeloppet. När du använder egna pengar till bostadsköp behöver du mindre tilläggsgaranti och priset blir lägre. 
 • Övriga tilläggssäkerheter är till exempel fastigheter, bostadslägenheter, värdepapper och övriga tillgångar som lätt kan realiseras. I en del fall kan också personborgen godkännas.

   

Byte av bostad

Vi går tillsammans igenom din situation och ger dig råd om ett bostadslån som beviljas utgående från dina inkomster, utgifter och lånets säkerheter. Då ditt bostadslån är anpassat till din betalningsförmåga får du pengar över till annat – i bästa fall kan du även spara ett lämpligt belopp. Vi ger dig råd om bostadslånet så att du inte behöver oroa dig. Tveka inte att kontakta oss.

När det är dags att byta bostad tänker du kanske först på den nya bostadens läge, antalet rum, egen balkong eller trädgården. Därefter gäller det att fundera på ett lämpligt pris och därmed beloppet av bostadslånet.

Tips till den som tänker ta bostadslån:

 1. Anpassa lånebeloppet till din betalningsförmåga 
 2. Beakta att räntorna kan stiga
 3. Amorteringssättet påverkar de totala kostnaderna för ditt lån

Ta tillfället i akt

Då du hittar den rätta bostaden gäller det att agera snabbt. Kontakta oss, vi hjälper dig gärna.

I regel amorteras bostadslånet månatligen. Utöver låneamorteringen ska du betala ränta som består av den referensränta du valt och en marginal.

Alternativen för referensräntan på bostadslånet är:

 • 12 månaders euriborränta 
 • Nordea Prime
 • Fast ränta 3 år, 5 år, 10 år och 15 år (fastställs vid uttag av lånet)


Amorteringssätt

Du kan amortera ditt bostadslån med annuitet, jämn amortering eller jämna rater. Valet av amorteringssätt beror t.ex. på om du alltid vill betala en viss fast månadsrat eller om det är viktigt för dig att återbetala lånet under en viss tid.

Annuitet om du vill veta den exakta lånetiden

Om du väljer annuitet som amorteringssätt ändras lånetiden inte men den månatliga betalningsraten varierar enligt referensräntan. Till en början är amorteringen och räntan lika stora. Amorteringsandelen av lånet ökar under lånetiden.

Jämn amortering om du snabbt vill komma i gång med återbetalningen av lånet  

Om du väljer jämn amortering förblir din amorteringsandel av bostadslånet lika stor. Med tiden minskar räntans eurobelopp samtidigt som lånekapitalet blir mindre. Den månatliga betalningsraten ändras med referensräntan.

Jämna rater om du vill att månadsraten för ditt lån alltid är lika stor

Om du väljer jämna rater som amorteringssätt är alla återbetalningsrater lika stora. Räntenivån påverkar amorteringstakten: om referensräntan stiger, förlängs lånetiden och om referensräntan sjunker, förkortas lånetiden.

Flexibla amorteringar med FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och befintliga lån. Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss. Du betalar dock alltid minst räntorna. För FlexAmortering måste kontot automatiskt debiteras med betalningsraterna.

Avtalet om FlexAmortering ska ingås på kontoret och därefter kan du i nätbanken själv ändra betalningsraten för ditt lån inom de gränser som vi avtalat på förhand. Beloppet av FlexAmortering är i regel högst 10 procent av ditt lånebelopp.

FlexAmortering kan inte anslutas till BSP-lån.

Minska dina utgifter med amorteringsfrihet 

Du måste på förhand avtala med banken om en amorteringsfri period till exempel genom att du skickar ansökan i nätbanken. För den amorteringsfria perioden betalar du endast ränta, ingen amortering. Till följd av detta blir lånetiden längre eller de kommande amorteringarna större. Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändring av betalningsplanen.

 

Räntekorridor passar dig om...

 • du vill säkerställa att räntekostnaderna för din kredit hålls inom ett särskilt variationsintervall 
 • du uppskattar möjligheten att flexibelt ändra betalningsplanen för lånet 
 • du inte vill betala provision eller hävningskostnader separat.

   

Räntetak passar dig om... 

 • du vill välja en kort referensränta
 • du vill skydda åtminstone en del av ditt lån mot snabba ändringar i referensräntan. 


Fast ränta passar dig om du vill veta beloppet av månadsraten på förhand

 

Vi rekommenderar fast ränta t.ex. för halva lånebeloppet och att skyddet vid behov effektiviseras med räntetak eller räntekorridor.

Hävningskostnader kan eventuellt uppkomma.

 

Säkerheter tryggar återbetalningen av lånet till banken. Bostadens belåningsvärde är vanligtvis 75 procent av bostadens värde.

Du kan behöva annan säkerhet för resten av lånet:

 • För den resterande delen (högst 20 procent) kan du köpa till exempel Egen garanteeÖppnas i nytt fönster. Dessutom behöver du egna besparingar eller annan säkerhet för den resterande delen av lånet. 
 • Du kan köpa statlig delgaranti för högst 10 procent och du behöver således också annan säkerhet eller egna pengar. 
 • Priset på EgenGaranti och statens delgaranti bestäms enligt garantibeloppet. När du använder egna pengar till bostadsköp behöver du mindre tilläggsgaranti och priset blir lägre. 
 • Övriga tilläggssäkerheter är till exempel fastigheter, bostadslägenheter, värdepapper och övriga tillgångar som lätt kan realiseras. I en del fall kan också personborgen godkännas.

   

Bolåneprodukter

Bostadslån

Hos Nordea får du bostadslån förmånligt, skräddarsytt för dig

Med Nordeas bostadslån kan du förverkliga dina drömmar – köpa bostad, bygga hus eller skaffa en placeringsbostad.

BSP

Spara 10 % av bostadens pris, vi lånar dig resten

Kontot är avsett för dig som är 15–39 år.

EgenGaranti

Med EgenGaranti får du ett eget hem med mindre startkapital

Med EgenGaranti minskar din egen kapitalinsats vid bostadsköpet, och du behöver inte nödvändigtvis ställa någon annan säkerhet för bostadslånet.

FlexAmortering

Du kan ansluta FlexAmortering till både nya och gamla lån

Med FlexAmortering kan du minska, förstora eller nollställa dina låneamorteringar utan att behöva kontakta oss.

BoFlex

Stora inköp med liten månadsrat

Vill du renovera eller ska bostadsbolaget göra ett stambyte? Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

Lös in bostadsbolagslånet

Tycker du att finansieringsvederlaget till ditt bostadsbolag är för stort?

Ta din andel av bostadsbolagets lån i ditt eget namn, så får du en månatlig betalning som passar just din ekonomi och dessutom får du en skatteförmån.

Ränteskydd

Om räntorna stiger kan dina lånekostnader öka. Ett räntesydd hjälper dig att stävja kostnaderna. Nedan finns tre alternativ för hur du kan skydda dig mot en ränteuppgång. Vi hjälper gärna att välja bästa alternativet för dig.

Räntekorridor

Stabilitet mot ändringar i referensräntan utan en separat avgift

Räntekorridor är ett nytt slags ränteskydd som säkerställer att referensräntan på ditt lån håller sig inom vissa ramar och inte överstiger den avtalade maximinivån under skyddets giltighet. Du kan ansluta Räntecorridor till antingen ett nytt eller ett befintligt lån.

Räntetak

Ha en gräns för hur hög din ränta kan bli

Med räntetak säkerställer du att lånets referensränta inte överskrider den avtalade maximala nivån. Du kan teckna räntetak för såväl nya som gamla lån.

Fast ränta

När räntan på lånet är fast

vet du exakt hur stora betalningsraterna för ditt lån är under perioden med fast ränta.

Försäkringar

Trygga återbetalningen av ditt lån med Nordea Låneskydd Plus

Vad händer om allt inte går som planerat? Nordea Låneskydd Plus är en försäkring som ansluts till lånet för att trygga återbetalningen av lånet och ger dig tid att ordna upp saker och ting då din livssituation eller dina inkomster plötsligt ändras.

Nordea Låneskydd PlusÖppnas i nytt fönster

 • Ger skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet), allvarlig sjukdom, permanent skada eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall samt vid dödsfall.
 • Säkrar framtiden för dig själv och dina närmaste.
 • För personer i 18–59 års ålder

   

Låneskyddet beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab och AXA vilkas ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.


Försäkra ditt nya hem – Nordea If Hemförsäkring

Nordea If Hemförsäkring hjälper vid oväntade händelser i vardagen som drabbar ditt hem eller fritidshus. Du får alltid en passlig helhet och rätt proportionerat skydd mot skador. 

Nordea If Hemförsäkring Öppnas i nytt fönster

 • Försäkringen täcker allt du behöver, och du betalar inte för något onödigt. 
 • Försäkringen gäller också när du flyttar och under dina resor överallt i världen.

I anknytning till hemförsäkringen kan du också försäkra dina sällskapsdjur mot sjukdom eller olycksfall. 

Råd om boende

Man sitting thinking by house  

Tryggare boende med ränteskydd

Med rätt slags ränteskydd har du ekonomin i skick också när marknadsräntorna ändras markant.

Woman looking out of window  

Två alternativ

Med FlexAmortering kan du månatligen återbetala bostadslånet flexibelt. Du kan också välja en längre amorteringsfri period genom att ändra lånets betalningsplan.