Stamkund

Som Stamkund får du många prisvärda förmåner på bank- och försäkringstjänster.

Stamkundsförhållande Förmåner Förutsättningar Prisfördelar Stamkundsförhållande

Bli Stamkund i Fördelsprogrammet så får du många prisvärda förmåner på våra bank- och försäkringstjänster.
Förmånerna är till exempel:

 • Bankkoder upp till 30 % förmånligare
 • Andra betydande förmåner på dagliga banktjänster
 • Förmåner på placerings- och lånetjänster
Förmåner

Som Stamkund får du betydande förmåner på dagliga banktjänster

såsom bankkoder och kort

Som Stamkund får du bankkoder upp till 30 % förmånligare

Bankkoderna kan du använda i nätbanken och när du identifierar dig i vår Kundtjänst

Som Stamkund får du många prisvärda förmåner även på placerings- och lånetjänster

Förutsättningar

Du kan ansluta dig till Fördelsprogrammet och bli Stamkund om du eller din familj i Nordea har

 • ett konto för regelbundna inkomster *, och dessutom
 • produkter och tjänster från minst tre produktgrupper samt
 • sparkapital och lån för sammanlagt minst 6 000 euro.

Stamkunder som fyllt 65 år och deras familjer behålls den nivå de uppnått i Fördelsprogrammet även om det sammanlagda beloppet för sparkapital och lån skulle sjunka under 6 000 euro. De som fyllt 65 år förutsätts inte heller ha produkter och tjänster från tre produktgrupper utan det räcker med en produkt eller tjänst.

Endast kunder som inte har oreglerade krediter eller krediter som gått till indrivning kan omfattas av Fördelsprogrammet. Stamkundsförhållandet och därtill hörande förmåner omfattar, om du så vill, även din make eller sambo och barn under 18 år som bor hemma.

Anslut din familj till Fördelsprogrammet genom att skriva ut och fylla i blanketten  Vår familj (pdf, 972 KB)Öppnas i nytt fönster  och sända den till adressen nedan. Du behöver inget frimärke, mottagaren betalar portot.

     Nordea 
     2360 Kundtjänst
     Kod 5001230-2501
     00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

eller beställ blanketten Vår familj genom att ringa till Kundtjänsten.

* Med regelbundna inkomster avses att det på dagligkontot under tre månader i rad kommer in inkomster för minst 500 euro, till exempel löne-, pensions- eller företagarinkomster.

Hela familjens totala sparkapital och lån beaktas då Fördelsprogrammets nivå fastställs.

Som sparkapital beaktas alla depositioner på bankkonton, sparkapital i Nordea Livförsäkring Finlands Ab:s placering och försäkringsavtal, fonder som förvaltas av Nordea Fondbolag Finland Ab, Nordea Bank Finlands Abp:s masskuldebrevslån och alla aktier som förvaras hos Nordea. Om ett konto eller annan placering är gemensam, delar vi den jämnt mellan intressenterna.

Som lån beaktas avtalsenligt skötta krediter i Nordea, Nordea Finans Finlands Ab:s Flexkrediter, MasterCard-krediter, A1-Bilkrediter och Käyttöluotto-krediter till den del limiten eller krediten utnyttjas. Om ett lån är gemensamt, delar vi det jämnt mellan intressenterna.

Produktgrupper

 • Bankkoder
 • Handelstjänst för placerare i nätbanken
 • MasterCard eller Visa
 • Visa Electron eller Visa Debit
 • Direktdebitering, direktbetalning, e-faktura eller kontoutdrag via nätbanken
 • Bostadslån eller lån för fritidshus
 • BoFlex
 • Flexkredit*, A1-Bilkredit*, Käyttöluotto*, studielån eller annan kredit i Nordea Bank Finland
 • FörmånsKonto, Tillväxtkonto, BSP-konto eller fondsparavtal**
 • RänteExtra-konto, Placeringskonto med fast ränta, Placeringskonto som förnyas automatiskt eller PlusKonto
 • Engångsplacering i fonder**
 • Pensionsförsäkring***
 • Sparlivförsäkring, Målspar eller Nordea Capital***
 • Nordeas masslån, indexlån eller värdepapper i förvar på värdeandelskonto i Nordea
 • Låneskydd***, Personskydd***, Räntetak eller EgenGaranti
 • If-försäkringarna som du köpt via Nordea**** 

* Flexkredit, A1-Bilkredit och Käyttöluotto beviljas av Nordea Finans Finland Ab.

** Fondsparavtal om eller engångsplacering i fonder som förvaltas av Nordea Fondbolag Finland, till exempel fonden Nordea Europa.

*** Försäkringar beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab och säljas via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

****If-försäkringarna beviljas av If Skadeförsäkringsbolag Ab, vars ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

 

Det finns tre nivåer i Fördelsprogrammet: grundnivån, stamkundsnivån och nyckelkundsnivån. Din nivå i fördelsprogrammet beror på omfattningen av dina bankärenden. Ju mer produkter och tjänster du använder, desto högre nivå stiger du till och desto mångsidigare förmåner får du. Vi ser till att din nivå alltid är den högsta som dina bankärenden berättigar till.

Du flyttas alltid till en annan nivå i Fördelsprogrammet då omfattningen av dina bankärenden ändras:

 • Din nivå stiger då omfattningen av dina bankärenden uppfyllt förutsättningarna för en högre nivå under två månader i följd.
 • Om omfattningen av dina bankärenden inte uppfyllt förutsättningarna för din Fördelsprogramsnivå under två månader i följd, nedflyttas du till en lägre nivå.
Prisfördelar
Dagliga banktjänster

StamkundNormal
Brukskonto0,00 €/mån2,00 €/mån
Bankkoder2,00 €/mån3,00 €/mån
Betalning av räkningar i nätbanken med bankkoder0,00 €0,00 €
MasterCard Gold debit/credit eller credit, månadsavgift4,70 €6,25 €
MasterCard Gold debit/credit eller credit, årsavgift56,00 €75,00 €
MasterCard Silver debit/credit eller credit, månadsavgift3,25 €4,30 €
MasterCard Silver debit/credit eller credit, årsavgift
39,00 €52,00 €
Övriga tjänster
Sparande och placering
Kanta-asiakasNormaali
Teckningar i Nordeafonder inom sparavtal0 - 0,5 % av det tecknade beloppet
0 - 1 % av det tecknade beloppet
FörmånsKonto
(minimiränta 0,05%)
Nordea Prime -2,25%Nordea Prime -3,25 %
Bankfack15 - 23 € /mån.20 - 30 € /mån.