Premium Banking

Vi hjälper dig att fatta lyckade beslut i utvecklingen av din förmögenhet. Vi erbjuder dig också många förmåner och rabatter. Du får en egen kapitalförvaltare som gör upp en heltäckande plan för förvaltningen av din förmögenhet tillsammans med dig.

Kundrelation Placeringsplan Experter i din tjänst Information och förmåner Kundrelation

Premium Banking är en tjänst för dig som har sparkapital eller placeringar på minst 80 000 euro eller bra möjligheter att öka din förmögenhet.

Du får en egen kapitalförvaltare som hjälper dig att fatta lyckade beslut i fråga om kapitalförvaltning och ökning av din förmögenhet. Kapitalförvaltaren är också din kontaktperson i fråga om dina övriga bankärenden.

Tillsammans med kapitalförvaltaren gör du upp en individuell spar- och placeringsplan som kartlägger alla frågor kring sparande och placering. Kapitalförvaltaren hjälper dig också att genomföra planen. Han eller hon följer upp och bedömer din plan tillsammans med dig så att den motsvarar dina behov i alla livssituationer och beaktar förändringarna på marknaden.

Vid behov hjälper också bankjuristerna dig. De betraktar din situation ur ett bredare perspektiv via Förmögenhet 360-planen. 

Placeringsplan

Din kapitalförvaltare gör upp en personlig spar- och placeringsplan tillsammans med dig. Den baserar sig på din placeringsprofil samt dina önskmål och mål.

I planen ingår:

 • en reservkassa av rätt storlek
 • en plan för långsiktig förmögenhetsutveckling
 • en skräddarsydd lösning för pensionssparande
 • individuella lösningar, bl.a. ett större utbud av spar- och placeringsprodukter.

Kapitalförvaltaren följer upp och bedömer  planen tillsammans med dig så att den motsvarar dina behov i alla livssituationer och beaktar förändringarna på marknaden.

Experter i din tjänst

En egen kapitalförvaltare

Din personliga kapitalförvaltare är din kontaktperson på banken. Kapitalförvaltaren känner till din livssituation, lyssnar på dig och hjälper dig. Vid behov kan kapitalförvaltaren konsultera experter i hela Nordeas organisation.

Din kapitalförvaltare gör upp en heltäckande plan för förvaltningen av din förmögenhet tillsammans med dig. 

Du kan även anlita en bankjurist

Vid behov kan du via din kapitalförvaltare även anlita vår lokala bankjurist som specialiserat sig på kapitalförvaltning. Han eller hon betraktar din situation ur ett bredare perspektiv via Förmögenhet 360-plan. 

Juristen går igenom din livssituation, dina behov, planer och mål samt din totala förmögenhet. Utifrån dem föreslår han eller hon konkreta åtgärder som passar din situation. Åtgärderna kan till exempel gälla överföring av förmögenhet till följande generationer, utarbetande av testamente, fastighetsaffärer och donationer.

Priser (inkl. moms 24%)

 • Förmögenhet 360-plan (kartläggning, material, individuella åtgärdsförslag):
  180 euro
 • Bankjuristens debitering exempelvis för att upprätta testamente eller äktenskapsförord:
  210 euro/timme
Information och förmåner

Som Premium Banking-kund är du alltid ajour eftersom du får mångsidig information om marknaden, sparandet och placeringarna till exempel i nätbanken, Nordea Investor och per nyhetsbrev. 

Du blir också inbjuden till olika kundevenemang.

Du har tillgång till ett omfattande urval av spar- och placeringsprodukter med allt från insättningskonton till försäkringar, fonder och placeringsobligationer. Vissa produkter har skräddarsytts för Premium Banking-kunder.

Premium Kapitalförvaltningstjänst

Premium Kapitalförvaltningstjänsten omfattar kapitalförvaltningsfonder som är skräddarsydda för Premium Banking-kunder. Du kan välja en lösning som passar din risknivå, så placerar portföljförvaltaren aktivt dina tillgångar diversifierat på aktie- och räntemarknaden enligt ditt mål för avkastning och risk.

I Kapitalförvaltningstjänsten diversifieras aktieplaceringarna internationellt, och i valet av placeringarna anlitar portföljförvaltaren Nordeas gedigna kompetens. Ränteplaceringarna diversifieras mellan olika företags- och statsobligationer.

Premium Kapitalförvaltningsfonderna förvaltas av Nordea Funds Ab.

Ett eget kreditkort

MasterCard Premium är kreditkortet för Premium Banking-kunden. Huvudkortet innehåller Priority Pass, som berättigar till fyra avgiftsfria besök i flygplatsernas lounger. Besök i loungerna efter de fyra avgiftsfria besöken kostar 24 euro/person. 

Kortets kreditlimit kan uppgå till 20 000 euro och i kortet ingår reseförsäkring utomlands och försäkringen Produktskydd. Kortet är avgiftsfritt under de sex första månaderna och därefter tas det ut en års- eller månadsavgift (90 euro/år eller 7,50 euro/mån.). 

Priset på andra tilläggstjänster med MasterCard Premium-kort finns i prislistan för Nordea Gold-kort. 

Övriga förmåner

 • Du kan sköta dina ärenden smidigt per telefon i Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) kl. 8–20. Som Premium Banking-kund går du förbi kön när du ringer till Nordea Kundtjänst och identifierar dig med dina bankkoder.
 • Du får 15 procent rabatt på månadspremien för Nordea Personskydd.
 • Vid Huoneistokeskus, SKV Fastighetsförmedling och HUOM! får du 15 procent rabatt på den normala förmedlingsprovisionen då du köper eller säljer en bostad och 10 procent rabatt på den normala förmedlingsprovisionen då du hyr in eller ut en bostad.
 • Dessutom får du Nyckelkundsrabatt på dagliga banktjänster och placeringstjänster.