Nyckelkund

Om du samlar dina bankärenden i Nordea belönas du i Fördelsprogrammet. Som Nyckelkund får du många prisvärda förmåner på våra bank- och försäkringstjänster.

Förmåner för Nyckelkund Förutsättningar Prisfördelar Förmåner för Nyckelkund

Personlig bankrådgivare

Som Nyckelkund får du en personlig bankrådgivare som är din kontaktperson på banken. Rådgivaren känner till din livssituation, lyssnar på dig och hjälper dig. Vid behov kan rådgivaren konsultera experter i hela Nordeas organisation. Du kan enkelt boka besökstid till din personliga bankrådgivare också i nätbanken.

Du sköter avgiftsfritt många dagliga bankärenden

Avgiftsfria tjänster för Nyckelkunder är bland annat brukskonto och e-kontoutdrag i nätbanken. Du får avgiftsfritt bankkoderna för användning av till exempel nät- och mobilbanken samt för identifiering när du ringer Nordea Kundtjänst. Fakturorna betalar du smidigt till exempel som e-fakturor.

Nordea Gold MasterCard är kortet för Nyckelkunder. Du får kortet utan års- eller månadsavgift. Nordea Gold-kortet omfattar försäkring för utlandsresor och det praktiska produktskyddet.

Spara

Din personliga bankrådgivare gör avgiftsfritt upp en individuell sparplan för dig. Nyckelkunder kan genom ett fondsparavtal spara regelbundet i Nordeas fonder utan teckningsavgifter.

Lån och krediter

Nyckelkunder får rabatt på uppläggningsavgiften för ett nytt lån samt flexibilitet i återbetalningen av lån med FlexAmortering.

Som Nyckelkund får du många prisvärda förmåner. Nedan några exempel på förmånerna – vi berättar gärna mer om våra andra förmåner.

 • Nordea Livförsäkring ger tilläggsskydd till personförsäkringar.
 • If-försäkringarna som du köpt via Nordea ingår också i Fördelsprogram. 
 • Nordea Kundtjänst betjänar dig per telefon mån–fre kl. 8–18.
 • När du ringer Nordea Kundtjänst går du förbi kön om du identifierar dig med dina bankkoder.
 • Om du flyttar permanent eller tillfälligt till Norge, Sverige eller Danmark får du även där motsvarande förmåner på bank- och försäkringstjänster som i Finland.
 • Nyckelkundsförhållandet och därtill hörande förmåner omfattar, om du så vill, även din make eller sambo och barn under 18 år som bor hemma.
Som Nyckelkund får du många tjänster avgiftsfritt
Konton Pris
Öppning av brukskonto 0 € 
Månadsavgift för brukskonto 0 € 
E-kontoutdrag i nätbanken 0 € 
Arkivering i nätbanken i 6 år0 € 
Kontantuttag och -insättning på eget konto 
Kontantuttag på kontor 0 € 
Kontantinsättning på kontor0 € 
Kontantinsättning i Otto.-automat0 € 
Kort
Nordea Gold debit/credit kort 0 € 
- omfattar försäkring för utlandsresor 0 € 
- omfattar försäkringen Produktskydd0 € 
Nätbanksärenden 
Nätbanken 0 € 
Mobilbanken 0 € 
Månadsavgift för bankkoder0 € 
Betalning av fakturor 
Kontoöverföring i nät- eller mobilbanken 0 € 
E-faktura 0 € 
Direktbetalning 0 € 
E-fakturalarm per e-post0 € 
Sparande och placering
Individuell sparplan 0 € 
Fondsparande med sparavtal, teckningsavgift0 € 
Lån och krediter 
Flexibel återbetalning med FlexAmortering0 € 
Dessutom 
Nordea Kundtjänst per telefon mån–fre kl. 8–200 € 
Förutsättningar

Du kan ansluta dig till Fördelsprogrammet och bli Nyckelkund om du eller din familj i Nordea har

 • ett konto för regelbundna inkomster *, och dessutom
 • produkter och tjänster från minst fem produktgrupper samt
 • sparkapital och lån sammanlagt minst 30 000 euro.

Nyckelkunder som fyllt 65 år och deras familjer bevarar den nivå de uppnått i Fördelsprogrammet även om det sammanlagda beloppet för sparkapital och lån skulle sjunka under 30 000 euro. De som fyllt 65 år förutsätts inte ha produkter och tjänster från fem produktgrupper utan det räcker med en produkt eller tjänst.

Endast kunder som inte har oreglerade krediter eller krediter som gått till indrivning kan omfattas av Fördelsprogrammet. * Med regelbundna inkomster avses att det på dagligkontot under tre månader i rad kommer in inkomster för minst 500 euro, till exempel löne-, pensions- eller företagarinkomster.

Nyckelkundsförhållandet och därtill hörande förmåner omfattar, om du så vill, även din make eller sambo och barn under 18 år som bor hemma. Anslut din familj till Fördelsprogrammet genom att skriva ut och fylla i blanketten Vår familj (pdf, 972 KB)Öppnas i nytt fönster och sända den till adressen nedan. Du behöver inget frimärke, mottagaren betalar portot.

     Nordea

     2360 APS Kundtjänst
     Kod 5001230-2501
     00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

eller beställ blanketten Vår familj genom att ringa till Kundtjänsten.

Hela familjens totala sparkapital och lån beaktas då Fördelsprogrammets nivå fastställs.

Som sparkapital beaktas alla depositioner på bankkonton, sparkapital i Nordea Livförsäkring Finlands Ab:s placering och försäkringsavtal, fonder som förvaltas av Nordea Fondbolag Finland Ab, Nordea Bank Finlands Abp:s masskuldebrevslån och alla aktier som förvaras hos Nordea. Om ett konto eller annan placering är gemensam, delar vi den jämnt mellan intressenterna.

Som lån beaktas avtalsenligt skötta krediter i Nordea, Nordea Finans Finlands Ab:s Flexkrediter, MasterCard-krediter, A1-Bilkrediter och Käyttöluotto-krediter till den del limiten eller krediten utnyttjas. Om ett lån är gemensamt, delar vi det jämnt mellan intressenterna.

Produktgrupper

 • Bankkoder
 • Handelstjänst för placerare i nätbanken
 • MasterCard eller Visa
 • Visa Electron eller Visa Debit
 • Direktdebitering, direktbetalning, e-faktura eller kontoutdrag via nätbanken
 • Bostadslån eller lån för fritidshus
 • BoFlex
 • Flexkredit*, A1-Bilkredit*, Käyttöluotto*, studielån eller annan kredit i Nordea Bank Finland
 • FörmånsKonto, Tillväxtkonto, BSP-konto eller fondsparavtal**
 • RänteExtra-konto, Placeringskonto med fast ränta, Placeringskonto som förnyas automatiskt eller PlusKonto
 • Engångsplacering i fonder**
 • Pensionsförsäkring***
 • Sparlivförsäkring, Målspar eller Nordea Capital***
 • Nordeas masslån, indexlån eller värdepapper i förvar på värdeandelskonto i Nordea
 • Låneskydd***, Personskydd***, Räntetak eller EgenGaranti
 • If-försäkringarna som du köpt via Nordea****

* Flexkredit, A1-Bilkredit och Käyttöluotto beviljas av Nordea Finans Finland Ab.

** Fondsparavtal om eller engångsplacering i fonder som förvaltas av Nordea Fondbolag Finland, till exempel fonden Nordea Europa.

*** Försäkringar beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab och säljas via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

****If-försäkringarna beviljas av If Skadeförsäkringsbolag Ab, vars ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

 

Det finns tre nivåer i Fördelsprogrammet: grundnivån, stamkundsnivån och nyckelkundsnivån. Din nivå i fördelsprogrammet beror på omfattningen av dina bankärenden. Ju mer produkter och tjänster du använder, desto högre nivå stiger du till och desto mångsidigare förmåner får du. Vi ser till att din nivå alltid är den högsta som dina bankärenden berättigar till.

Du flyttas alltid till en annan nivå i Fördelsprogrammet då omfattningen av dina bankärenden ändras:

 • Din nivå stiger då omfattningen av dina bankärenden uppfyllt förutsättningarna för en högre nivå under två månader i följd.
 • Om omfattningen av dina bankärenden inte uppfyllt förutsättningarna för din Fördelsprogramsnivå under två månader i följd, nedflyttas du till en lägre nivå.
Prisfördelar

Dagliga banktjänster

NyckelkundNormal
Månadsavgift för Brukskonto0,00 €2,00 €
Bankkoder0,00 €3,00 €
Betalning av räkningar i nätbanken med bankkoder
0,00 €0,00 €
Nordea Gold MasterCard debit/credit eller credit,
månadsavgift
0,00 €6,25 €
Nordea Gold MasterCard debit/credit eller credit, årsavgift0,00 €75,00 €
Nordea Credit MasterCard eller debit/credit, månadsavgift
0,00 €4,30 €
Nordea Credit MasterCard eller debit/credit, årsavgift
0,00 €52,00 €

Övriga tjänster
Sparande och placering
NyckelkundNormal
Teckningar i Nordeafonder inom sparavtal0 €0 - 1 % av det tecknade beloppet
FörmånsKonto (minimiränta 0,05 %)
Nordea Prime -1,25%Nordea Prime -3,25 %
Förvaringsavgift för finska värdepapper1,95 €/mån2,95 €/mån
Nordea Personskydd10 % rabattNormalpris
Extraförmån på dödsfallsförsäkringen (Personskydd och Låneskydd, förmånen fastställs årligen)20 % tilläggsförmånNormalpris
Bankfack10 - 15 € /mån.20 - 30 € /mån.