Nyckelkund

Om du samlar dina bankärenden i Nordea belönas du. Som Nyckelkund får du många prisvärda förmåner på våra bank- och försäkringstjänster.

Förmåner för Nyckelkund Förutsättningar Prisfördelar Förmåner för Nyckelkund

Anlita vårt nätverk av professionella bankrådgivare

Som Nyckelkund kan du anlita vårt nätverk av kompetenta bankrådgivare under utvidgade servicetider. Du kan sköta låneförhandlingar, försäkringar, placeringar och besparingar till exempel på ett onlinemöte.

Du sköter avgiftsfritt många dagliga bankärenden

Avgiftsfria tjänster för Nyckelkunder är bland annat brukskonto och e-kontoutdrag i nätbanken. Du får avgiftsfritt bankkoderna för användning av till exempel nät- och mobilbanken samt för identifiering när du ringer Nordea Kundtjänst. Fakturorna betalar du smidigt till exempel som e-fakturor.

Nordea Gold är kortet för Nyckelkunder. Du får kortet utan års- eller månadsavgift. Nordea Gold -kortet omfattar försäkring för utlandsresor och det praktiska produktskyddet.

Individuell sparplan

I och med att du är Nyckelkund får du en individuell sparplan. Nyckelkunder kan genom ett fondsparavtal spara regelbundet i Nordeas fonder utan teckningsavgifter.

Lån och krediter

Nyckelkunder får rabatt på uppläggningsavgiften för ett nytt lån samt flexibilitet i återbetalningen av lån med FlexAmortering.

Som Nyckelkund får du många prisvärda förmåner. Nedan några exempel på förmånerna – vi berättar gärna mer om våra andra förmåner.

 • Nordea Livförsäkring ger tilläggsskydd till personförsäkringar.
 • If-försäkringarna som du köpt via Nordea ingår också till dina förmåner som Nyckelkund.
 • Nordea Kundtjänst betjänar dig per telefon mån–fre kl. 8–18.
 • När du ringer Nordea Kundtjänst går du förbi kön om du identifierar dig med dina bankkoder.
 • Om du flyttar permanent eller tillfälligt till Norge, Sverige eller Danmark får du även där motsvarande förmåner på bank- och försäkringstjänster som i Finland.
 • Nyckelkundsförhållandet och därtill hörande förmåner omfattar, om du så vill, även din make eller sambo och barn under 18 år som bor hemma.
Som Nyckelkund får du många tjänster avgiftsfritt
Konton Pris
Öppning av brukskonto 0 € 
Månadsavgift för brukskonto 0 € 
E-kontoutdrag i nätbanken 0 € 
Arkivering i nätbanken i 6 år0 € 
Kontantuttag och -insättning på eget konto 
Kontantuttag på kontor 0 € 
Kontantinsättning på kontor0 € 
Kontantinsättning i Otto.-automat0 € 
Kort
Nordea Gold debit/credit kort 0 € 
- omfattar försäkring för utlandsresor 0 € 
- omfattar försäkringen Produktskydd0 € 
Nätbanksärenden 
Nätbanken 0 € 
Mobilbanken 0 € 
Månadsavgift för bankkoder0 € 
Betalning av fakturor 
Kontoöverföring i nät- eller mobilbanken 0 € 
E-faktura 0 € 
Direktbetalning 0 € 
E-fakturalarm per e-post0 € 
Sparande och placering
Individuell sparplan 0 € 
Fondsparande med sparavtal, teckningsavgift0 € 
Lån och krediter 
Flexibel återbetalning med FlexAmortering0 € 
Dessutom 
Nordea Kundtjänst per telefon mån–fre kl. 8–200 € 
Förutsättningar

Du kan bli Nyckelkund om du eller din familj i Nordea har

 • ett konto för regelbundna inkomster *, och dessutom
 • produkter och tjänster från minst fem produktgrupper samt
 • sparkapital och lån sammanlagt minst 30 000 euro.

Endast kunder som inte har oreglerade krediter eller krediter som gått till indrivning kan bli Nyckelkund.

* Med regelbundna inkomster avses att det på dagligkontot under tre månader i rad kommer in inkomster för minst 500 euro, till exempel löne-, pensions- eller företagarinkomster. Nyckelkundsförhållandet och därtill hörande förmåner omfattar, om du så vill, även din make eller sambo och barn under 18 år som bor hemma. 

Hela familjens totala sparkapital och lån beaktas då Kundgruppen fastsälls.

Som sparkapital beaktas alla depositioner på bankkonton, sparkapital i Nordea Livförsäkring Finlands Ab:s placering och försäkringsavtal, fonder som förvaltas av Nordea Fondbolag Finland Ab, Nordea Bank Finlands Abp:s masskuldebrevslån och alla aktier som förvaras hos Nordea. Om ett konto eller annan placering är gemensam, delar vi den jämnt mellan intressenterna.

Som lån beaktas avtalsenligt skötta krediter i Nordea, Nordea Finans Finlands Ab:s Flexkrediter, MasterCard-krediter, A1-Bilkrediter och Käyttöluotto-krediter till den del limiten eller krediten utnyttjas. Om ett lån är gemensamt, delar vi det jämnt mellan intressenterna.

Produktgrupper

 • Bankkoder
 • Handelstjänst för placerare i nätbanken
 • MasterCard eller Visa
 • Visa Electron eller Visa Debit
 • Direktdebitering, direktbetalning, e-faktura eller kontoutdrag via nätbanken
 • Bostadslån eller lån för fritidshus
 • BoFlex
 • Flexkredit*, A1-Bilkredit*, Käyttöluotto*, studielån eller annan kredit i Nordea Bank Finland
 • FörmånsKonto, Tillväxtkonto, BSP-konto eller fondsparavtal**
 • RänteExtra-konto, Placeringskonto med fast ränta, Placeringskonto som förnyas automatiskt eller PlusKonto
 • Engångsplacering i fonder**
 • Pensionsförsäkring***
 • Sparlivförsäkring, Nordea Vision, Nordea Målspar, Nordea Capital eller Nordea Future***
 • Nordeas masslån, indexlån eller värdepapper i förvar på värdeandelskonto i Nordea
 • Låneskydd***, Nordea Personskydd***, Nordea MyLife***,  Räntetak eller EgenGaranti
 • If-försäkringarna som du köpt via Nordea****

* Flexkredit, A1-Bilkredit och Käyttöluotto beviljas av Nordea Finans Finland Ab.

** Fondsparavtal om eller engångsplacering i fonder som förvaltas av Nordea Fondbolag Finland, till exempel fonden Nordea Europa.

*** Försäkringar beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab och säljas via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

****If-försäkringarna beviljas av If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland, vars ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

 

Prisfördelar

Dagliga banktjänster

NyckelkundNormal
Månadsavgift för Brukskonto0,00 €2,00 €
Bankkoder0,00 €3,00 €
Betalning av räkningar i nätbanken med bankkoder
0,00 €0,00 €
Nordea Gold MasterCard debit/credit eller credit,
månadsavgift
0,00 €6,25 €
Nordea Gold MasterCard debit/credit eller credit, årsavgift0,00 €75,00 €
Nordea Credit MasterCard eller debit/credit, månadsavgift
0,00 €4,30 €
Nordea Credit MasterCard eller debit/credit, årsavgift
0,00 €52,00 €

Övriga tjänster
Sparande och placering
NyckelkundNormal
Teckningar i Nordeafonder inom sparavtal0 €0 - 1 % av det tecknade beloppet
FörmånsKonto (minimiränta 0,05 %)
Nordea Prime -1,25%Nordea Prime -3,25 %
Förvaringsavgift för finska värdepapper1,95 €/mån2,95 €/mån
Bankfack10 - 15 € /mån.20 - 30 € /mån.