Basnivå

Genom att ansluta dig till Fördelsprogrammet säkerställer du att du automatiskt flyttas till följande nivå när dina bankärenden ökat tillräckligt. Då får du också genast de förmåner som respektive nivå berättigar till.

Basnivå Förmåner Förutsättningar Basnivå

Fördelsprogrammet har tre nivåer:

  • basnivå
  • Stamkundsnivå och
  • Nyckelkundsnivå.

Nivån i Fördelsprogrammet bestäms utgående från dina bankärenden: ju fler produkter och tjänster du använder, desto högre nivå kommer du till och desto mångsidigare förmåner får du. Vi ser till att din nivå alltid är den högsta som dina bankärenden berättigar till.

Förmåner
  • Efter att du en gång anslutit dig till Fördelsprogrammet ser vi till att du automatiskt blir Stam- eller Nyckelkund när dina bankärenden ökar till den nivå som förutsätts och att du genast får de förmåner som nivåerna berättigar till.
  • Om du vill, beaktar vi också dina familjemedlemmars bankärenden då vi kontrollerar att kriterierna för nivåerna i Fördelsprogrammet uppfylls. Du kan meddela oss om dina familjemedlemmar till exempel via kundposten i nätbanken.
Förutsättningar

Du kan ansluta dig till Fördelsprogrammets basnivå om

  • du har ett dagligkonto i Nordea och 
  • du har fyllt 18 år.