Barn 0-12 år

Ju tidigare du börjar spara tillsammans med eller för ditt barn, desto bättre tryggar du barnets framtid.

Spara Gåvoskatt Samla alla bankärenden i Nordea Spara

Då du öppnar ett eget första konto till ditt barn, får barnet en sparbössa av oss. Med sparbössan är det lätt att lära barnet spara.

När sparbössan är full, kan pengarna sättas in på barnets konto. Barnet kan sedan följa med hur pengarna växer, till exempel i föräldrarnas nätbank.

Att spara till ett barn är att placera i framtiden

Hos oss på Nordea har du goda möjligheter att få barnets sparkapital att växa vare sig du är förälder, mor- eller farförälder eller fadder. Det enklaste sättet är att ingå ett sparavtal.

  • Att samla alla bankärenden i Nordea lönar sig: om hela familjen hör till Fördelsprogrammet är det möjligt att öppna ett FörmånsKonto också för barnet. Räntan på FörmånsKontot bestäms enligt familjens nivå i Fördelsprogrammet.
  • Då du sparar regelbundet på barnets FörmånsKonto växer pengarna med tiden till en ansenlig summa. Även barnbidragen kan överföras till barnets FörmånsKonto genom ett sparavtal. Vi ger en grundplåt på 40 euro till varje nyfödd, när ett konto öppnas för barnet i Nordea.
  • Då du vill ha bästa möjliga avkastningsprognos på barnets sparkapital på lång sikt, lönar det sig att välja fondsparande. Det enklaste sättet är att ingå ett sparavtal i någon av Nordeas närmare femtio fonder. 
Gåvoskatt

Från och med början av 2017 är 5 000 euro den nedre gränsen för arvs- och gåvoskatten. Det innebär att du inom tre år kan spara för ditt barn sammanlagt mindre än 5 000 euro, till exempel 138 euro per månad.

Samla alla bankärenden i Nordea

Fördelar för hela familjen om bankärendena samlas på ett ställe

Genom att ansluta dig till Fördelsprogrammet får du betydande förmåner på våra bank- och försäkringstjänster. När du ansluter dina familjemedlemmar till Fördelsprogrammet, beaktas hela familjens bankärenden då Fördelsprogrammets nivå fastställs. Ni får automatiskt tillgång till alla förmåner på er nivå

Anslut din familj till Fördelsprogrammet

Sänd dina kontaktuppgifter på  anslutningsblanketten eller ring till Nordea Kundtjänst. 


Skriv ut och fyll i blanketten Vår familj (pdf, 972 KB) och sänd den till adressen nedan. Du behöver inget frimärke, mottagaren betalar portot.


     Nordea 
     2426 Kundtjänst
     Kod 5001230-2501
     00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Du kan också beställa blanketten genom att ringa Nordea Kundtjänst eller genom att sända oss post via Nätbanken.