Prisändringar

Från 1.1.2017 Från 1.11.2016 Från 1.5.2016 Från 1.4.2016 Från 1.1.2017

Andra kostnader för bankfack
Gammalt pris (inkl. moms 24 %)Nytt pris (inkl. moms 24 %)
Byte av lås, utöver faktiska kostnader16,82 euro50 euro
Inventering av innehåll i bankfack och upprättande av protokoll33,64 euroPriset fastställs utifrån den tid som använts för betjäningen. En timme kostar 100 euro men priset är dock alltid minst 50 euro.
Från 1.11.2016

Uttag i automat, nytt pris från 1.11.2016
Gammalt prisNytt pris
Kontantuttag från bankkonto i Otto.-automat-4 st./mån. 0,00€, därefter 0,40 €/st.
Kontantuttag i euro från bankkonto i andra än Otto.-automater i eurozonenminst 0,60 €/st.4 st./mån. 0,00€, därefter 0,40 €/st.
Månadsavgiften för kontot, nytt pris från 1.11.2016
Månadsavgiften för kontot gäller Dagligkontona: Brukskonto och BruksKontoPlusGammalt prisNytt pris
Premium-, Nyckel-, Stam- och Check in-kunder-0,00 €
Normalpris-2,00 €
Från 1.5.2016

Betalningstjänst, pris från 1.5.2016
Nyckel-, Premium Banking- och Stamkund2,25 €/st.
Check-in kund och normalpris2,25 €/st. (inga för ändringar)
Fakturabetalning via betalautomat, pris från 1.5.2016
Nyckel-, Premium Banking-, Check-in- och Stamkund också normalpris2,25 €/st.
Nordea Electron, pris från 1.5.2016
Nyckel-, Premium Banking- och Stamkund också normalpris2,50 €/mån.
Check-in kund0,00 €/mån. (inga för ändringar)
Från 1.4.2016

Prepaid bankkoder, engångsavgift, pris från 1.4.2016
Nyckel-, Premium Banking-, Check-in- och Stamkund och normalpris50 € (Bankkoder för viss tid, serviceavgiften debiteras då avtalet ingås)